Poništen natječaj za prijam u službu u Grad Sinj na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informacijskih sustava

Na temelju odredbe članka 24.stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.86/08,61/11,04/18,112/19-u nastavku ZSN), Pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, donosi slijedeću ODLUKU I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava (1 izvršitelj, … Nastavi čitati Poništen natječaj za prijam u službu u Grad Sinj na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informacijskih sustava