Vijesti

891 intervencija vatrogasaca na operativnom području Sinj u 2021.g.

Na operativnom području Sinj (bivša općina Sinj) operativno djeluju 4 DVD i 1 JVP koji pokrivaju jedno od najvećih područja u RH, 1077 km2. Ukupno raspolažemo sa 29 vatrogasnih vozila koja opslužuju 83 vatrogasca.

Vatrogasni operativni centar se nalazi u Sinj (VOC-Sinj), gdje je organizirano 24-satno dežurstvo.

U 2021.g. ukupno je na ovom području bilo 891 intervencija i to su odradili:

-DVD-Vrlika (32), DVD-Sinj (16), JVP-Sinj (432), DVD-Trilj (263) i DVD-Sv.Jakov, Dicmo (148).

Od toga je 38% tehničkih, 3,5% na građevinskim objektima, 39% na otvorenom prostoru i 19,5% ostalih intervencija. Sve intervencije su odrađene profesionalno i u najkraćem mogućem vremenu te je moguća šteta svedena na minimum.

Treba naglasiti veliki angažman naših vatrogasaca za vrijeme velike poplave u Dicmu, u 12. mjesecu, kada su naši vatrogasci imali 110 intervencija (u 10-tak dana) ispumpavanja vode, punjenje vreća za izradu nasipa, postavljanje nasipa,…

Za zadržati postignuti nivo zaštite stanovništva ovog područja, koji je jedan od najkvalitetnijih u RH, potrebno je imati bolju financijsku potporu općina/gradova (za redovan rad i nabavku opreme) te bolju suradnju naših sumještana (pridržavanje zabrane paljenja) jer bi nam svima trebao biti cilj da intervencija bude što manje i moguće štete što manje.

Treba naglasiti da su vatrogasne postrojbe, u općinama/gradovima, jedine operativne postrojbe te lokalne samouprave koje su spremne intervenirati odmah po dojavi te da su nositelji zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

Od drugih događanja u prošloj godini navesti ćemo neke: DVD-Vrlika (završen projekt novog vatrogasnog doma i apliciran na EU fondove), DVD-Sinj (osposobili još 22 dobrovoljna vatrogasca, preko 300 u zadnjih 20 godina), JVP-Sinj (dobili novo vatrogasno vozilo vrijedno 2,4 mil. kuna), DVD-Trilj (završen novi vatrogasni dom), DVD-Sv.Jakov, Dicmo (pri kraju preuređenje prostorija stare škole u vatrogasni dom).

Vatrogasci su prošle godine sudjelovali i u provođenju propisanih mjera vezano uz zaštitu stanovništva od virusa covid-19, prijevozu vode stanovništvu,…

                                                                                                     IZVOR: VOC-Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button