Kontakt

e-mail: info@sinjskarera.hr
marketing: info@sinjskarera.hr
glavni urednik: Neven Buljan

Pružatelj elektroničke publikacije:

“SINJSKI VITEZOVI” – RERA
A.K.Matasa 6
21230 Sinj
OIB: 03269789703

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.