Kultura

Anja Vijatović – Pikselizacija u Galeriji Sikirica

Danas, 26. listopada u 12:30 sati u Galeriji Sikirica otvara se izložba mlade hrvatske umjetnice Anje Vijatović. Organizator izložbe je Kulturno umjetničko središte Sinj uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Izložba će trajati do 9. studenog  i moći će se razgledati svaki radni dan od 9 do 12 i od 17 do 19 sati.

Anja Vijatović kao uporište svog umjetničkog izraza koristi piksel, najmanji grafički element slike koji neposredno utječe na kvalitetu slike i kreira digitalnu struktura svijeta polazeći od tri osnovne RGB boje – crvene, zelene i plave – iz kojih potom nastaju slike u mogućih 16 milijuna boja. Kako ističe Željko Marciuš, Anja Vijatović prevodi digitalni svijet manualnim sredstvima (kistom i bojom) u analogni predmet: sliku. Riječ je o suptilnom umjetničkom podcrtavanju konteksta vremena, galopirajuće digitalizacije i sveopće virtualizacije uslijed  kojih jaz ”digitalnog” i ”analognog”, ”starog” i ”novog” svijeta, postaje sve dublji i bolniji.

Svijet promatran iz satelitske perspektive pikseliziran je, sveden na osnovne elemente kompozicije: prostor, volumen i boju. Lutajući ulicama grada nailazimo na prepreke i smetnje. Ali, gledamo li taj isti grad iz zraka, postajemo svjesni intimnosti i zajedništva. Vijatović u svojim slikama odabire ptičju, božju perspektivu i prezentira bliskost i zajedništvo  – kuća i ulica, ulica i obala, obale i mora – kojih postajemo svjesni tek kada se distanciramo. Slikani svijet Anje Vijatović pretvara se tako u beskonačnu labirintsku strukturu tlocrtno predočenih cjelina koje u očima promatrača zadobivaju nove strukture i vizualne identitete.

Anja Vijatović rođena je 24. siječnja 1991. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole Primijenjenih umjetnosti i dizajna (smjer slikarstvo), upisuje preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te 2012. godine stječe zvanje sveučilišna prvostupnica edukacije likovne kulture. Iste godine upisuje diplomski sveučilišni studij smjer slikarstvo i 2015. godine magistrira u klasi profesora Ante Rašića. Nakon magisterija na Akademiji upisuje i drugi diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na samostalnim i skupnim izložbama. Do sada je imala dvije samostalne izložbe u Zagrebu, u Art kino Grič i galeriji Greta.

Izlagala je na skupnim izložbama od kojih valja istaknuti “Radićeva u osmijehu – ulica umjetnosti”, Galerija umjetnost osmijeha u Zagrebu, „U staklu zajedno“, Muzej Mimara u Zagrebu i Muzej antičkog stakla u Zadru, „ARThoc“, Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu.

Povezani članci

Back to top button