Vijesti

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

I. Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – žene triljskog kraja – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom

II. Broj traženih radnica: 1

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 9 mjeseci.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnice minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine„ 106/19)

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Trilja.

VI. Opis poslova:

 • organizacija prehrane
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju
 • psihosocijalna podrška
 • usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava

VII. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i beskućnice
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno završena osnovna škola).

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužni priložiti:

 • prijavnica u prilogu
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o završenoj školi
  • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

  IX. Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

  Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

  Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21 240 Trilj, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

  „Za javni poziv – ZAŽELI žene triljskog kraja“

  Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

  Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici

 • Grada Trilja– www.trilj.hrKandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

  Gradonačelnik Grada Trilja
  Ivan Šipić, dipl. teol.

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  Prijavnica

Tagovi

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close