Vijesti

CLEAN TEAM d.o.o. gradi tvornicu sapuna, deterdženata, sredstava za čišćenje, dezinfekciju i poliranje na Kukuzovcu

Izašao je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje poslovnog objekta za obradu (preradu) kemijskih poluproizvoda i proizvodnju kemikalija (sapuna, deterdženata, sredstava za čišćenje, dezinfekciju i poliranje) u kojem se daje ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje poslovnog objekta za obradu (preradu) kemijskih poluproizvoda i proizvodnju kemikalija u Gradu Sinju

Nositelj zahvata, CLEAN TEAM d.o.o., Hercegovačka 26, 21 000 Split, OIB: 50360318034,
planira izgradnju poslovnog objekta za obradu navedenih proizvoda kapaciteta 1.920
t/god, na k.č.br. 177/308, k.o. Turjaci, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija.
Lokacija zahvata je neizgrađena parcela koja se nalazi unutar Poslovne zone Kukuzovac, Sinj.
Na lokaciji se planira proizvodnja sapuna, deterdženata, sredstava za čišćenje, dezinfekciju i
poliranje.

Ocjena-i-elaborat

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button