Vijesti

Danas besplatno pravno savjetovanje za građane

Pravno savjetovalište Sinj organizira terensko savjetovanje za građane u Trilju koje će se održati u četvrtak 24. rujna u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Trilj – UOSIT, na adresi Kralja Tomislava 1, Trilj.

Savjetovanje je namijenjeno svim građanima s bilo kojim pravnim problemom, a provest će se u vremenu od 8 do 11 sati. Savjete pruža diplomirana pravnica s dugogodišnjim iskustvom pružanja usluge pravnog savjetovanja.

Građani mogu dobiti opće pravne informacije, pravne savjete, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, mogu biti zastupani u postupcima pred javnopravnim tijelima, te dobiti pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Pravno savjetovanje je besplatno za građane i odvija se u okviru projekta ‘Besplatna primarna pravna pomoć u Sinju, Cetinskoj krajini i Splitsko-dalmatinskoj županiji’ kojega financira Ministarstvo pravosuđa, a provodi Udruga Srma. Informacije i dogovori termina na 098/261-478.

Pravno savjetovalište djeluje u prostorijama Udruge Srma u Sinju na adresi Brnaška 44 u Galerija Galitović i otvoreno je ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8 do 13 sati. Pravni savjeti mogu se dobiti i na telefon 661-661 i na e-mail: udruga.srma@st.t-com.hr.

Primarna pravna pomoć pruža se sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Udruga Srma i pravna savjetnica upisani su u Registar udruga i osoba ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa.

Povezani članci

Back to top button