Vijesti

Do 13. ožujka prijava za nabavu sadnog materijala u 2019.godini na području Općine Otok

Na temelju Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Otok (2017.-2020.), Općina Otok objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2019.godini na području Općine Otok.

Predmet Javnog poziva

Općina Otok u 2019.g. sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Cilj Programa je podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Otok da podnesu prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2019. godini po principu plaćanja: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Otok i korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.

Korisnici mogu biti fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju:

  • sjedište odnosno prebivalište na području Općine Otok i čija se proizvodnja odvija na području Općine Otok,
  • podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu,
  • namjeru zasaditi najmanje 1000 m2 zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
  • namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala voća,
  • poljoprivredno zemljište mora biti upisano u ARCOD sustav.

Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Poziva i Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva Državnog Proračuna, drugih programa Općine Otok ili drugih izvora financiranja.

Potrebna dokumentacija

Prijave će se zaprimati u prostorijama Općine Otok u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 8.
Uz obrazac Prijave prilaže se slijedeća dokumentacija:

  • preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji (pravne osobe).
  • preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
  • preslika posjedovnog lista ili odgovarajućeg ugovora ili isprave za korištenje zemljišta na kojem će se obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala .

Po potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave se dostavljaju neposredno na protokol ili poštom na adresu općine Otok:
Općina Otok,Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

Rok za podnošenje prijava je do 13. ožujka 2019. godine.

Povezani članci

Back to top button