TemeVijesti

DRŽAVNI INSPEKTOR DONIO RJEŠENJE O​ ZABRANI ZBRINJAVANJA OTPADA NA ​ DEPONIJU MOJANKA ​

Nakon obavljenog redovnog inspekcijskog nadzora tvrtke ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. , 24.09.2020 g izdano je Rješenje​ u kojem se zabranjuje obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada na deponiju Mojanka. Također, dan je​ rok od devedeset dana za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom ili će se nakon proteka danog roka zabraniti rad odlagališta Mojanka.

Naime, odlagalište ima status aktivnog​ odlagališta neopasnog komunalnog otpada koje je započelo s radom 1964. godine.

Iako se nekoliko puta dozvola pokušala ishoditi i ponovljeni zahtjev za ishođenje je​ u tijeku, odlagalište već 56 godina radi bez dozvole, kao i sva ostala odlagališta u Republici Hrvatskoj koja ne udovoljavaju uvjetima za posjedovanje važeće dozvole.

Prema​ članku 3. „Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“​ Mojanka nastavlja sa radom do otvaranja Cgo​ Lećevica a prema članku 2 istog dokumenta prošle godine je zatvaranjem vrgoračkog deponija Ajdanovac , vrgorački otpad usmjeren na Mojanku. Prema tome, ovo Rješenje u suprostnosti je sa navedenom Odlukom.

Kako je moguće da je tada deponij bio prihvatljiv za deponiranje i vlastitog i tuđeg otpada, a već sljedeće godine zabranjuje se rad istog? U predmetnom Rješenju , kao ni u ostalim navedenim dokumentima nije predviđeno mjesto odlaganja otpada za stanovnike cetinskog kraja ukoliko dođe do zatvaranja. Prema Odluci : „ Odlagalište „Mojanka“ je u procesu sanacije te će po završetku iste zadovoljavati uvjete u skladu s Pravilnikom. Predmetno odlagalište „Mojanka“ ima preostali kapacitet dovoljan i za zaprimanje otpada koji će se preusmjeriti iz JLS čija se odlagališta zatvaraju. Nakon popunjavanja kapaciteta, a ukoliko se ne otvori CGO, otpad će se odvoziti na odlagalište „Karepovac“.“

​Kao Društvo, uputili smo žalbu na doneseno Rješenje, te smo uz Žalbu podnijeli Zahtjev za odgodu izvršenja rješenja ove mjere , s obzirom da je postupak javne nabave​ sanacije deponija u tijeku. Nakon sanacije, i otvaranja novih ploha za prihvat otpada, odlagalište stvara uvjete za ishođenje potrebnih dozvola.

Ivana Živaljić, univ.bacc.ing.industr

Direktorica

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

126.Brigade HV-a 13,21230 Sinj

021/668 140

Povezani članci

Komentara

  1. Miro pristani koristit fore momka Vukovića o plastičnim prozorima na crkvi sv. Spasa.
    Samo čitaš fejs i kupiš fore. Srami se!

    5
    3

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close