Vijesti

Grad Sinj izašao prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. godinu – za spomenik NOB-u 900.000,00 kuna – Uređenje platoa kod spomenika Alkaru na alkarskom trkalištu 900.000,00 kuna

Javno savjetovanje otvoreno je od 25. studenog 2020. godine do 03. prosinca 2020. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. godinu
– Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

U Proračunu Grada Sinja za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
planirano je ukupno 5.605.000,00 kuna.
Plan raspodjele financijskih sredstava u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za
2021. godinu:
1. Ustanove u kulturi ……………………………………………………………………………….1.325.000,00 kn
Redovita i izvanredna djelatnost ustanova u kulturi Grada Sinja
1. Gradska knjižnica…..…………………………………………………………………………………..525.000,00 kn
Za financiranje programa rada Gradske knjižnice u 2021. godini predlaže se iznos od
525.000,00 kuna, od čega bi se iznosom od 445.000,00 kn financirala redovita djelatnost, a
iznosom od 80.000,00 kuna financirao bi se program nabave knjižne i neknjižne građe.
2. Kulturno-umjetničko središte Sinj …………………………………………………………..750.000,00 kn
Za financiranje programa rada Kulturno-umjetničkog središta Sinj u 2021. godini predlaže se
iznos od 750.000,00 kuna.
2
3. Muzej Cetinske krajine …………………………………..………………………………………50.000,00 kn
Predlaže se sufinanciranje materijalnih troškova Muzeja Cetinske krajine, sukladno
sporazumu, na način da sve jedinice lokalne samouprave s područja bivše Općine Sinj
preuzimaju 50% materijalnih troškova Muzeja u iznosu od 100.000,00 kuna. Od narečenog
iznosa Grad Sinj sufinancira pola iznosa, odnosno 50.000,00 kuna, a ostale jedinice lokalne
samouprave s područja bivše Općine Sinj sufinanciraju preostalih 50.000,00 kuna. Ostale
troškove namiruje osnivač, odnosno Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo kulture RH.
2. Financiranje kulture po programima – Kulturno umjetnička društva i
udruge…………………………………………………………………………………………………..850.000,00 kn
Ovim sredstvima financirat će se redovita i izvanredna djelatnost udruga, organizacija i
fizičkih osoba u kulturi Grada Sinja.
3. Sinjska kulturna događanja – Kulturne manifestacije………………………………750.000,00 kn
1. Program „Dani Alke i Velike Gospe“…………………………………………………….540.000,00 kn
2. Program „Advent u Sinju“..……………………………………………………………………..130.000,00 kn
3. Ostala kulturna događanja i manifestacije………………….…………………………….80.000,00 kn
4. Financiranje tekućih rashoda……………………………………………………………………60.000,00 kn
5. Zaštita, obnova i izgradnja spomenika kulture…………………………………….2.600.000,00 kn
1. Projekt obnove i sanacije Tvrđave Grad …………………………………………………….400.000,00 kn
3. Nastavak uređenja zgrade Prve franjevačke klasične gimnazije
u Sinju………………………………………………………………………………………………………..400.000,00 kn
4. Uređenje platoa kod spomenika Alkaru na alkarskom trkalištu………………….900.000,00 kn
5. Konzervatorsko restauratorski zahvat
na brončanom spomeniku iz NOB-a……………………………………………………………900.000,00 kn
6. Galerija Sikirica……………………………..…………………………………………………………20.000,00 kn

Galerija Sikirica – Izdavanje monografije Stipe Sikirica……………………………….20.000,00 kn

 

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button