Vijesti

Grad Sinj nogometno igralište u Glavicama predao na korištenje novoj udruzi

Grad Sinj je donio odluku o davanju na korištenje nogometnog igrališta sa pratećim pomoćnim terenom i upravnom zgradom, novoj udruzi NK Glavice – 1991.

S danom 1. ožujka 2019. godine daje se na korištenje nogometno igralište sa pratećim pomoćnim terenom i upravnom zgradom, izgrađenim na čest. zem. 927/1, u naravi oranica, površine 19283 m2, k.o. Glavice, upisana u Z.U. 2291, udruzi NK Glavice – 1991, Glavice 167 B, Glavice, OIB : 57614128597.

Ujedno s danom 28. veljače 2019. godine prestaje pravo korištenja navedenih nekretnina od strane stare udruge NK Glavice, Glavice 167 B, Glavice, OIB: 21791129000.

Sve troškove predmetne nekretnine koji proizlaze iz osnova njezina korištenja do 28. veljače 2019. godine, snosi dosadašnji korisnik stara udruga NK Glavice, a od tog dana pa nadalje snositi će ih nova udruga NK Glavice – 1991.

Povezani članci

Back to top button