Vijesti

Grad Sinj odabrao „odvjetnika“ za 225.000 kuna

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 5. i 8. st.3. Pravilnika, ev.broj. 43/2019, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2019.g.,u sudskim postupcima koje Grad Sinj vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska d.o.o, Makarska, u predmetu protuovrhe Grada Sinja od 17. 05.2006.g protiv društva PZC Split d.d, te u drugim predmetima po posebnoj punomoći.

Povezani članci

Back to top button