Vijesti

Grad Sinj odlučuje o visini paušalnog poreza po iznajmljenom krevetu

Grad Sinj pokrenuo je proceduru o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Grada Sinja

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Grada Sinja.

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar Grada Sinja gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno smještajna jedinica u kampu ili kamp odmorištu. Tako je za grad Sinj visina paušalnog poreza predložena u iznosu od 300,00 kuna, za Brnaze i Glavice 210,00 kuna, dok je za ostala naselja predloženo 150,00 kuna. Ovaj prijedlog će biti na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Povezani članci

Back to top button