Vijesti

Grad Sinj pokrenuo postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje     O B A V I J E S T o izradi dokumenta prostornog uređenja

Temeljem Odluke o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeća Grada Sinja na svojoj 16. sjednici održanoj 26. rujna i 02. listopada 2018. godine (Službeni glasnik Grada Sinja broj 11/18 od 03. listopada 2018.g.), pokrenuta je izrada slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

  1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja
    (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/06, 08/14, 01/16 i 8/17)

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Sinja.
Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog dokumenta prostornog uređenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 10. svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr

v.d. PROČELNICA:
Jelena Kekez Poljak mr.oecc. v.r.

Povezani članci

Back to top button