Vijesti

Grad Sinj raspisao Javni natječaj za davanje u zakup lokacije za „pečenjaru“ kod „Doma mladih“

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi,  Statuta Grada Sinja i Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr, Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana 25. rujna 2019. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – štanda, pokretne naprave, pokretne radnje ili kioska.

Zakup je predviđen u Glavičkoj ulici:

–  lokacija između zgrade i staze u parku – površine 12 m2;  čest. zemlj. 557/1 i 557/8, obje K.O. Sinj, koju je do sada koristila Zdenka Pavić,  vlasnica obrta za trgovinu „IVANA“,  za dozvoljenu djelatnost (pečenje palačinki, uštipaka, fritula i plodina).     

Javni natječaj s uvjetima možete preuzeti ovdje

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button