TemeVijesti

Grad Sinj u programu javnih potreba u socijali i kulturi novčano pomaže – pogledajte iznose

Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu,
stavak 1. Pomoći socijalno ugroženim
obiteljima, u točki 1. – pomoći u novcu
(građanima, kućanstvima i udrugama),
sredstva u iznosu od 1.480.000,00 kuna
namijenjena za novčane potpore socijalno
ugroženim samcima, obiteljima, kućanstvima,
za sufinanciranje rada socijalne samoposluge
Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva
Sinj, sufinanciranje rada skloništa za žene i
djecu žrtve obiteljskog nasilja Caritasa
nadbiskupije Split, za sufinanciranje
terapijskog jahanja koje provodi KGK Alkar
1968 Sinj, kao i za prijevoz djece s teškoćama,
raspodjeljuju se na slijedeći način:
I. pomoći u novcu (građanima, kućanstvima
i udrugama) 1.480.000,00 kn
-novčane pomoći-Ured Grada na prijedlog
Socijalnog vijeća 125.000,00 kn
-novčane pomoći-Gradonačelnik na prijedlog
Socijalnog vijeća 320.000,00 kn
-novčane pomoći umirovljenicima
400.000,00 kn
-novčane pomoći nezaposlenim osobama
450.000,00 kn
-novčane pomoći za poklon pakete korisnicima
ZMN 100.000,00 kn
-sufinanciranje Socijalne samoposluge Grada
Sinja 40.000,00 kn
-Klub roditelja djece s teškoćama „Ruka pomoći“

sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama do

COO „Juraj Bonaći“ u Sinju 20.000,00 kn
-KK „Alkar 1968“ Sinj-sufinanciranje
programa terapijskog jahanja 20.000,00 kn
-Caritas Splitsko makarske nadbiskupije –
sufinanciranje skloništa za žene i djecu žrtve
obiteljskog nasilja 5.000,00 kn

Program javnih potreba u
socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu,
stavak 1. Pomoći socijalno ugroženim
obiteljima,  pomoći građanima i
kućanstvima u naravi, sredstva u iznosu od
720.000,00 kuna namijenjena za potpore
hrvatskim braniteljima invalidima iz
Domovinskog rata, obiteljima i kućanstvima za
poboljšavanje uvjeta stanovanja i financiranje
troškova stanovanja, raspodjeljuju se na
slijedeći način:
II. pomoći građanima i kućanstvima u
naravi 720.000,00 kn
– priključci na komunalnu infrastrukturu po
Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata 120.000,00 kn
-pomoć u građevinskom materijalu
80.000,00 kn
-pomoć za podmirenje troškova stanovanja
520.000,00 kn

U članku V. Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu,
stavak 1. Potpore za rad udruga iz
Domovinskog rata i udruga iz socijalne skrbi
sredstva u iznosu od 340.000,00 kuna
raspodjeljuju se na slijedeći način:
I. Potpore za rad udruga iz Domovinskog
rata i udruga iz socijalne skrbi 340.000,00 kn
1. Potpore za rad udruga iz Domovinskog
rata 271.500,00 kn
– Udruga HVIDR- a 130.000,00 kn
– Udruga roditelja i udovica poginulih
hrvatskih branitelja 135.000,00 kn
-jednokratne pomoći 38.000,00 kn
-redovna djelatnost 72.000,00 kn
-neraspoređena sredstva 25.000,00 kn
Neraspoređena sredstva koristit će se za
božićnice članovima Udruge roditelja i udovica
poginulih branitelja Domovinskog rata Grada
Sinja i Cetinske Krajine, kao i za nepredviđene
rashode koji nisu obuhvaćeni raspodjelom.
Sredstva će se dodjeljivati na temelju posebnog
zaključka Gradonačelnika.
– Udruga djece poginulih i smrtno
stradalih branitelja Domovinskog rata Grada
Sinja i Cetinske Krajine 6.500,00 kn

  1. Potpore za rad ostalih udruga iz područja
    socijalne skrbi
    68.500,00 kn

– Udruga tjelesnih invalida Sinj – UTIS
50.000,00 kn
– Udruga žena liječenih na dojci
10.000,00 kn
– Klub liječenih alkoholičara 8.500,00 kn


ODLUKU
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE PROGRAMA I
PROJEKATA U PROGRAMU JAVNIH
POTREBA U KULTURI GRADA SINJA ZA
2021. GODINU
Sredstva osigurana u članku II. točka 2.
Programa javnih potreba u kulturi Grada
Sinja za 2021. godinu, u iznosu od 930.000,00
kuna raspodjeljuju se udrugama u kulturi
kako slijedi:
I. Tekuće donacije:
1. Gradska glazba Sinj Redoviti rad 144.000,00
2. Klapa Sinj Redoviti rad 80.000,00
3. Ogranak Matice hrvatske u Sinju Redoviti rad 51.000,00
4. Sinjsko pučko kazalište Redoviti rad 59.000,00
Sinjsko pučko kazalište 70 godina rada 10.000,00
5. Krnjevalska udruga Grada Sinja Organizacija Krnjevala 8.000,00
6. KUU Sinjske mažoretkinje Redoviti rad 74.000,00
KUU Sinjske mažoretkinje Odlazak na državno prvenstvo 10.000,00
7. KU „Didi s Kamešnice“ Gljev Redoviti rad 35.000,00
8. Viteško alkarsko društvo 306. Sinjska Alka 90.000,00
Viteško alkarsko društvo Izdavanje knjige
„Sinjska Alka 1874-2000“ 10.000,00
9. Glazbeni zbor „Sinjski slavuji“ Redoviti rad 45.000,00
10. KUD Sinj Redoviti rad 20.000,00
11. Udruga za očuvanje baštine Cetinskog kraja Redoviti rad 18.000,00
12. KUD Vrilo Redoviti rad 8.000,00
13. KUD Osinium Redoviti rad 8.000,00
KUD Osinium Izdavanje monografije povodom 20. godina rada 10.000,00
14. PKD Gaj Laberije Redoviti rad 28.000,00
15. Udruga Dječja Alka Vučkovića 65. Dječja Alka 25.000,00
16. Klaster Sinjska Alka Ljetna glazbena škola 20.000,00
17. Udruga Srma 3. festival bajki 7.000,00
18. SKUP Projekt „Jesenjarenje“ 5.000,00
SKUP Projekt „Mapiranje industrijske baštine sinjskog kraja“ 5.000,00
19. PD Svilaja Sinj Izdavanje monografije povodom 100. godina PD Svilaja 10.000,00
20. Udruga Cjelovit život Glazbeno literarne večeri 4.000,00
21. Klub Sinjana Zagreb Tradicionalna večer Sinjana u Zagrebu 10.000,00
Klub Sinjana Zagreb Znanstveni zbornik „Sinj u hrvatskom proljeću“ 10.000,00
22. Muzej Cetinske krajine i Sinjsko pučko kazalište
Predstava „Kneginja Margareta“ 20.000,00
//////// Pričuva Programa /// 26.000,00
UKUPNO 850.000,00

Povezani članci

Back to top button