Vijesti

Grad Sinj vrši nastavak aktivnosti na izgradnji nogostupa uz državnu cestu D1 u naselju Karakašica

Završena je izrada Glavnog projekta izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1 u naselju Karakašica. Zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju nogostupa s javnom rasvjetom i hidrantskom mrežom. Planirana trasa nogostupa predstavlja nastavak postojećeg nogostupa u duljini od 253,67 m.

Ukupna procijenjena vrijednost (s PDV-om) radova i materijala za izgradnju je 895.395,00 kn. Radovi na izgradnji nogostupa su planirani za 2019. godinu, a izvodit će se u suradnji s Hrvatskim cestama.

Povezani članci

Back to top button