Vijesti

Grad Trilj – 12 sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog Vijeća Trilja Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr. sazvala 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 08. prosinca 2018. godine (subota).

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Trilja, ul. Poljičke republike b.b., Trilj s početkom u 10:30 sati.

Najznačajnija točka dnevnog reda je Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu (I. čitanje)

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2017. godinu
 2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
 3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gubavica
 4. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave Grada Trilja
 5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Trilja
 6. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Trilju za 2019. godinu
 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2019. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Trilja
 9. Prijedlog Odluke o usklađivanju plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Trilj
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj
 11. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Trilja
 12. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu (I. čitanje)

Povezani članci

Back to top button