Vijesti

Gradonačelnica donijela odluku o kandidatima za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove

Dana 18. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Kristina Križanac donijela je Odluku o dodjeli potpora za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja, prijavljene na javni poziv za dodjelu potpora Grada Sinja do 31. ožujka 2020. godine.

Članak 1.

Dodjeljuju se potpore za 19 (devetnaest) diplomskih radova prijavljenih na Natječaj za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja do 31. ožujka 2020. godine, u ukupnom neto iznosu od 95.000,00 kuna.

Članak 2.

Potpore za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja u pojedinačnim neto iznosima od 5.000,00 kuna, dodjeljuju se slijedećim kandidatima:

 

 1. Stipe Gugić, rođ. 10. 05. 1992.g., iz  Sinja, Put Župića 6.

Tema diplomskog rada: „ Alkar-tragedija identiteta“ – diplomski rad je obranjen 29. listopada 2019. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

 1. Anna Mastelić, rođ. 23.08.1994.g., iz Sinja, Kralja Zvonimira 16.

Tema diplomskog rada: “Viteško alkarsko društvo – tradicija i uloga u očuvanju kulturnog i društvenog identiteta Sinjske krajine“ – diplomski rad je obranjen 01. listopada 2019.g. na Sveučilištu u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Diplomski sveučilišni studij kulturne i prirodne baštine u turizmu.

 

 1. Andrea Majić, rođ. 11.08.1993.g.,  iz Zagreba, Belinin odvojak 1a.

Tema diplomskog rada: „Urbana preobrazba bivše vojarne „Ivaniš Nelipić“ u Sinju/Idejno rješenje fizioterapijskog i rehabilitacijskog centra sa smještajem“ – diplomski rad je obranjen 19.02.2019.g. na  Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 1. Josip Bandalo, rođ. 23. 12. 1994.g., iz Sinja, Kneza Branimira 1.

Tema diplomskog rada: „Karakteristike rekreativnih sadržaja i profil rekreativaca u Gradu Sinju“   –  diplomski rad je obranjen 24.10.2019.g. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

 

 1. Rozana Ivković-Ćurić, rođ. 05.03.1975.g., iz Sinja, Brnaze 462.

Tema diplomskog rada: „Početak demografskog sloma Grada Sinja“ – diplomski rad je obranjen 10.09.2019.g. na Fakultetu prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru.

 

 1. Mate Labrović, rođ. 06.01.1996.g., iz Sinja, Glavice 395 A.

Tema diplomskog rada: „Ante Tomašević – Kuka – junak Sinjske krajine i prvak Austro-Ugarske monarhije u hrvanju“ –  diplomski rad je obranjen 25.10.2019.g. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

 

 1. Ivana Miloš, rođ. 09.09.1994.g., iz Sinja,  Brnaze 706 A.

Tema diplomskog rada: „Turistička perspektiva Grada SInja“ – diplomski rad je obranjen 15.07.2019.g. na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Geografski odsjek).

 

 1. Ivan Bilić, rođ. 22.01.1990.g., iz Sinja, Ulica Kneza Branimira 1.

Tema diplomskog rada: „Sigurnost Grada Sinja i sustav videonadzora javnih površina“ –  diplomski rad je obranjen 16. rujna 2019.g. na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

 

 1. Kristina Buljan, rođ. 03.04.1994.g., iz Sinja, Put Kuka 17.

Tema diplomskog rada: „Uloga Muzeja Sinjske alke u razvoju kulturnog turizma u Gradu Sinju “ – diplomski rad je obranjen 05.02.2019.g. na Sveučilištu u Zadru.

 

 1. Sven Ratković,  rođ. 15.02. 1992.g., iz Sinja, Serdara Tomaševića 2.

Tema diplomskog rada: „ Klima kao faktor razvoja Sinja“ – diplomski rad je obranjen 30.09.2019.g. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 1. Ivna Mravak,  rođ. 27.12.1995.g., iz Otoka dalmatinskog, Gala 164.

Tema diplomskog rada: „Kulturna baština u Sinjskom kraju“– diplomski rad je obranjen 26.09.2019.g. na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

 1. Latica Varda Stipković, rođ. 26.03.1990.g., iz Sinja, Brnaška ulica 4.

Tema diplomskog rada: „Turistički potencijali Grada Sinja“ – diplomski rad je obranjen 17.05.2019.g. na Veleučilištu Vern.

 

 1. Ivan Jadrijević, rođ. 10.03.1985.g., iz Zagreba, Ratarska 37.                                                                                  Tema diplomskog rada: „Elektroenergetska sigurnost – Analiza slučaja na primjeru Grada Sinja“ – diplomski rad je obranjen 13.12.2019.g. na Veleučilištu s pravom javnosti  „Baltazar Zaprešić“.

 

 1. Anđelo Marunica, rođ. 06.02.1990.g., iz Sinja, Čitluk 72.

Tema diplomskog rada: „Izrada plana održive urbane mobilnosti (SUMP) na primjeru Grada Sinja, Hrvatska“ – diplomski rad je obranjen 12.09.2019.g. na Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhutekturo, Slovenija.

 

 1. Nika Vidić, rođ. 29.08.1994.g., iz Zagreba, Gornji Bukovac 150D.

Tema diplomskog rada: „Preobrazba napuštenih i zapuštenih prostora Cetinske krajine  i Sinja“ – diplomski rad je obranjen 10.07.2019.g. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 1. Frano Gugić, rođ. 04.10.1990.g., iz Sinja, Put Radošića 154.

Tema diplomskog rada: „Utjecaj migrantske krize na Grad Sinj“ – diplomski rad je obranjen 28.09.2019.g. na Sveučilišnom odjelu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu.

 

 1. Jelena Penić, rođ.25.02.1995.g., Obrovac  Sinjski, Bajagić 223.

Tema diplomskog rada: „Sinj – na razmeđi književnosti i tradicije (Život Stanislava Sočivice i Sinjska Alka/ Sign – tra letteratura e tradizione (Vita di Socivizca e La giostra di Sign) – diplomski rad je obranjen 18.12.2019.g. na Sveučilištu u Zadru.

 

 1. Goran Bikić, rođ. 22.05.1990.g., iz Sinja, Domovinskog rata 58.

Tema diplomskog rada: „Razvojna politika „pametnog“ grada i njeni potencijalni utjecaj na ekonomski rast – Studija slučaja grada Sinja“ – diplomski rad je obranjen 29.10.2019.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

 

 1. Ana Žanko, rođ. 26.07.1993.g., Obrovac Sinjski 123.

Tema diplomskog rada: „Očuvanost romanskih elemenata u govoru Sinja i Cetinske krajine/Il mantenimento dell elemento romanzo nella parlata di Sinj e Cetinska krajina“ – diplomski rad je obranjen 16.07.2019. na Sveučilištu u Zadru,

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button