Politika

Gradonačelnica imenovala savjetnike iz djelokruga sporta i kulture

Gradonačelnica Sinja Kristina Križanac dana 22. srpnja 2019. godine imenovala je savjetnike iz djelokruga sporta i kulture na području Grada Sinja. Tako je za savjetnika gradonačelnice iz djelokruga sporta imenovan Ivan Medvid iz Radošića, a za kulturu Goran Ugrin iz Sinja.

Savjetnik iz djelokruga sporta prvenstveno je zadužen za realizaciju aktivnosti na projektima razvoja, poboljšanja i održavanja sportske infrastrukture na području Grada, prvenstveno projekta sanacije pomoćnog igrališta NK Junak Sinj uz ugradnju umjetnog travnjaka i rasvjete, atletske staze, kao i kompleksa teniskih terena s pratećim sadržajima.

Savjetnik iz područja kulture prvenstveno je zadužen za osmišljavanje i realizaciju kulturnih manifestacija povezanih s infrastrukturom izgrađenom i obnovljenom u sklopu integriranog projekta „Sinj u sridu”.

Uz predmetna projektna zaduženja savjetnici prate stanje u području za koja su imenovani, prate ostvarivanje utvrđenih ciljeva i planova, daju mišljenja i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnica u tom području te obavljaju i druge poslove koje im povjeri gradonačelnica. O svom radu izvještavaju gradonačelnicu dostavom odgovarajućih akata i drugih podnesaka ili izvješća.

Odluke su stupile na snagu danom donošenja.

Povezani članci

Back to top button