Vijesti

“Hitna” u Sinju traži vozača na neodređeno vrijeme

VOZAČ / VOZAČICA U SANITETSKOM PRIJEVOZU

Radno mjesto

Mjesto rada: SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:
3i smjene
Noćni rad
Rad vikendom i praznikom
Smjena – poslijepodne
Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 22.9.2023.
Natječaj vrijedi do: 29.9.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije:
MJESTO RADA: Ispostava hitne medicine Sinj (1)

UVJETI:

SSS, Škola za vozače, za zanimanje „Vozač motornog vozila“
3. godine radnog staža u struci
vozačka dozvola C kategorije
Kandidati pod brojem 3 dužni su priložiti: životopis, domovnicu, presliku osobne iskaznice, svjedodžbu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja) , uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca), presliku vozačke dozvole C kategorije, dokaz o radnom stažu u struci na radnom mjestu vozača (preslike ugovora o radu i/ili prijave, odjave osiguranja). Radnim stažem u struci smatra se radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme. Prednost ostvaraju kandidati s prebivalištem/boravištem bližem mjestu rada.

S kandidatima koju budu formalno ispunjavali uvijete iz natječaja provest će se testiranje iz poznavanja prometnih propisa. S kandidatima koji na testiranju iz poznavanja prometnih propisa ostvare najmanje 66 % bodova obavit će se testiranje poznavanja medicinskog znanja za vozače hitne medicinske službe, a kandidati koji ostvare najveći broj ukupnih bodova bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja sklonosti timskom radu, motiviranosti za rad i odgovornosti. Kandidat koji nije pristupio testiranju ili razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave i podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split, Spinčićeva 2, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.

O terminima testiranja, ispitne literature i rezultatu izbora kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije pridržava pravo poništenja „Natječaja“ u cijelosti, kao i dijela „Natječaja“ ne navodeći pritom razloge poništenja.

Poslodavac

Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
osobni dolazak: SPINČIĆEVA 2, 21000 SPLIT
pisana zamolba: Spinčićeva 2, 21000 Split

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button