Vijesti

Informacija bivšim djelatnicama Dalmatinke o nemogućnosti prenamjene naplaćenih sredstava za komunalnu naknadu od „Dalmatinke Nove“ d.d. u stečaju

S obzirom na jučerašnji posjet predstavnica bivših djelatnica Dalmatinke Nove d.d. u Ured gradonačelnice dužna sam dati informaciju :

Nije točna informacija da je Gradsko vijeće grada Sinja donijelo zaključak o prenamjeni naplaćenih sredstava po osnovi komunalne naknade od „Dalmatinke Nove“ d.d. u stečaju.

U najboljoj vjeri i želji da se što je više moguće pomogne bivšim zaposlenicima Dalmatinke Nove d.d. Gradsko vijeće grada Sinja je pokušalo pronaći zakonit put o mogućem otpisu kamata na dug s naslova komunalne naknade.

Nažalost zakonska procedura nije otvorila mogućnost da se otpišu kamate a niti je otvorila mogućnost i modalitet da se sredstva komunalne naknade mogu prenamijeniti.

Ja kao gradonačelnica grada Sinja zajedno sa svim obnašateljima predstavničke izvršne vlasti grada Sinja žalim zbog nemogućnosti da otpisom potraživanja gradskih prihoda po osnovi komunalne naknade poboljšamo status bivših djelatnika „Dalmatinka Nova“ d.d.

Gradonačelnica Grada Sinja

Kristina Križanac

Povezani članci

Back to top button