Vijesti

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja

https://trilj.hr/

Predmet: Dodjela javnih priznanja Grada Trilja – poziv na davanje inicijative

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja slobodni smo Vas podsjetiti na odredbe Odluke o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09).

Tom Odlukom kao javna priznanja Grada Trilja utvrđeni su:

  1. Počasni građanin Grada Trilja
  2. Nagrada Grada Trilja
  3. Povelja Grada Trilja

Priznanje Počasni Građanin Grada Trilja u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Trilja, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu ta za razvoj Grada Trilja.

Nagrade Grada Trilja su:

  • Osobno ili kolektivno priznanje,
  • Priznanje grada Trilja za životno djelo

Osobno ili kolektivno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignute rezultate u prethodnoj godini iz oblasti gospodarstva, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog i javnog života u Gradu Trilju.

Priznanje Grada Trilja za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada Trilja ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za život Grada Trilja.

O dodjeli javnih priznanja Grada Trilja odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za javna priznanja osim o Povelji Grada Trilja o čijoj dodjeli odluku donosi Gradonačelnik, a inicijativu mogu podnositi: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, ustanove, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Stoga molimo da Vašu moguću inicijativu podnesete Povjerenstvu za javna priznanja Grada Trilja do 30. kolovoza 2019. godine na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15., Trilj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marko Dragušica, v.r.

Povezani članci

Back to top button