Vijesti

Intervencije vatrogasaca na operativnom području Sinj u 2022. godini

Na operativnom području Sinj (bivša općina Sinj) operativno djeluju 4 DVD i 1 JVP koji pokrivaju jedno od najvećih područja u RH, 1077 km2. Ukupno raspolažemo sa 29 vatrogasnih vozila koja opslužuju 86 vatrogasca.

Vatrogasni operativni centar se nalazi u Sinj (VOC-Sinj), gdje je organizirano 24-satno dežurstvo.

U 2022.g. ukupno je na ovom području bilo 950 intervencija i to su odradili:

DVD-Vrlika (31), DVD-Sinj (15)+242 skupa sa JVP-Sinj, JVP-Sinj (519), DVD-Trilj (273) i  DVD-Sv.Jakov, Dicmo (127).

Statistički gledano: godina=950; mjesečno=79,2; dnevno=2,6 intervencija.                                                                Od toga je 21% tehničkih, 3% na građevinskim objektima, 49% na otvorenom prostoru i 27% ostalih intervencija. Sve intervencije su odrađene profesionalno i u najkraćem mogućem vremenu te je moguća šteta svedena na minimum.

Prevezeno je 483 cisterne pitke vode.

Sudjelovalo se i u drugim komunalnim poslovima općine/grada.

Za zadržati postignuti nivo zaštite od požara ovog područja, koji je među najbolje uređen u RH, potrebno je imati bolju financijsku potporu općina/gradova (za redovan rad i nabavku opreme) te bolju suradnju naših sumještana (pridržavanje zabrane paljenja) jer bi nam svima trebao biti cilj da intervencija bude što manje, a samim tim materijalna štete će biti manja.

Treba naglasiti da su vatrogasne postrojbe, u općinama/gradovima, jedine operativne snage te lokalne samouprave koje su spremne intervenirati odmah po dojavi te da su nositelji zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

Od drugih događanja u prošloj godini navesti ćemo neke: održan 1.Susret vatrogasne mladeži Cetinske krajine, 1.Kup DVD-Sinj (takmičenje mladeži), osposobili još 33 dobrovoljna vatrogasca, organizirali i sudjelovali u više javnih vježbi, sudjelovali u osnivanju DVD-Sv.Luka,Otok i DVD-Hrvace.

IZVOR: VOC-Sinj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button