Vijesti

Istraživanja na lokalitetu Malo groblje u Hrvacama

Muzej Cetinske krajine – Sinj započeo je u rujnu 2018. zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Malo groblje u Hrvacama.

Tim arheologa čine: voditeljica istraživanja Danijela Petričević Banović, kustosica Muzeja, zamjenica voditeljice istraživanja, Daria Domazet, ravnateljica Muzeja, Anđela Vrca, kustosica Muzeja, Maunuela Plohl, dokumentaristica. Pomoćne radnike osigurava općina Hrvace koja je i investitor. Radovi se provode uz nadzor Konzervatorskog odjela u Splitu.

Prema pisanim izvorima riječ je o groblju u kojem su sahranjivani stanovnici stradali od kuge, kolere i španjolske gripe. Obradu skeleta provest će Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu pod vodstvom dr. sc. Ivane Anterić Kužić nakon čega će isti biti pohranjeni u zajedničku grobnicu na spomenutom lokalitetu.

Na mjestu Malog groblja uredit  će se spomen park Blaženom Alojziju Stepincu unutar kojeg će se nalaziti i kip Blaženog Alojzija Stepinca. Radove na uređenju parka financiraju župljani Hrvaca, Općina Hrvace i Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja u Splitu.

Povezani članci

Back to top button