Vijesti

Izašao natječaj – Županija pomaže studente iz obitelji s petero i više djece

JAVNI POZIV
za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2024. godini

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece.

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima koji su upisani na visokim učilištima u
akademskoj godini 2023./2024. na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima,
preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i integriranim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijima a koji:
– imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
– žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece ( što se
dokazuje uvjerenjem o prebivalištu MUP-a)

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:
– potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta
– Uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne starije od šest mjeseci
– izvadak iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)
– kopiju osobne iskaznice
– čitljivu potvrdu bankovnog računa (preslika ugovora ili potvrde o računu)
– OIB

Prijave na Javni poziv, s potpunom dokumentacijom, podnose se na Centralnoj pisarnici Splitskodalmatinske županije svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte, s naznakom ,,za
dodjelu novčane pomoći studentima” na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, Split, Domovinskog rata 2.
U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili
mobitela.
Prijave se podnose zaključno sa danom 16. veljače 2024. godine.
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se
razmatrati.
Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2024. godini bit će objavljena na
mrežnim stranicama Županije www. dalmacija.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte/ ljubica.boban@dalmacija.hr ili na telefon
021/400 235.

OBJAVLJENO 17 . SIJEČNJA 2024. GODINE

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button