Vijesti

Izašao popis – Županija podijelila novčane iznose obiteljima s troje i više djece

Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka 2023., donio je Odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. namijenjenih provođenju demografskih mjera, aktivnost Pomoći obitelji s troje ili više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2022./2023. nastavnu/akademsku godinu

 

TABLICA 1 – TABLICA 1 – OBITELJ S TROJE DJECE – IZNOS 398,16 €

1 MILENKO BACELJ
VEDRINSKIH BRANITELJA
73, TRILJ
2 JURE ŠAMIJA DUBRAVA 67, LOVREĆ
3 BOŽE BILONIĆ ČAČVINA 12 B, TRILJ
4 MARIJAN ŠABIĆ MAJKE TEREZE 4, ZMIJAVCI
5 MERI BULJ PUT GARDUNA 7, TRILJ
6 IVANA ŽIVALJIĆ ČAPORICE 96, TRILJ
7 VEDRANA LIPOTIĆ RAMSKA 5, TRILJ
8 IVAN MARASOVIĆ STRMEDOLAC 51C, TRILJ
9 MILENA GUDELJ
IVANA PAVLA II 61A,
ZMIJAVCI
10 MARIJANA MIŠEVIĆ VUKOVARSKA 37, ZMIJAVCI
11 PALINA MANDARIĆ
JADRANSKA CESTA 31,
VRLIKA
12 ANITA PRELAS KREŠIMIROVA 3, TRILJ
13 JOSIP VARENINA UDOVIČIĆI 161, OTOK
14 PETRA BUGARIN GRAB 114, GRAB, TRILJ
15 MARKO SERDAREVIĆ
PUT JOKIĆA-KALČINA 8,
NEORIĆ, MUĆ
16 JOZO BUGARIN GRAB 121,TRILJ
17 ŽELJKO BABIĆ UGLJANE 8, TRILJ
18 ANA RADMAN
ULICA GRANČUŠA 5,
KOŠUTE, TRILJ
19ANDRIJANA DEDIĆ
JANDREK GALA 71A, GALA, OTOK
20 MARIJANA ROGULJIĆ SV. MIHOVILA 40 TRILJ
21 DUBRAVKA VUCO USKOČKA 1, TRILJ
22 SANJA PERKUŠIĆ
UL. DOMOVINSKOG RATA
81, DRUM, PODBABLJE
23 BOŽANA TUCAK RUNOVIĆ 415, RUNOVIĆI
24 IVANA JUKIĆ RUNOVIĆ 108A, RUNOVIĆI
25 IVAN SLAVIĆ FORTICA 10, SUĆURAJ
26 GORDANA KRNJAČA LIŠČICE 3, KOŠUTE, TRILJ
27 MARIANA BACELJ
VEDRINSKIH BRANITELJA
75, VEDRINE, TRILJ
28 JELENA RANČIĆ
DON ANTE BUĆANA 2,
TRILJ
29 ANTONIJA RUNAC
RUNČEV PUT 8, POLJICA,
PODBABLJE
30 TEA BULJAN
DOMOVINSKOG RATA 147,
ZMIJAVCI
31 ANTONIJA BULJAN RUNOVIĆI 130, RUNOVIĆ
32 IVANA VOJKOVIĆ ŽIŽIĆ GALA 69C, OTOK
33 GORAN MIŠKOVIĆ
BAKOVIĆI 47, PRIMORSKI
DOLAC
34 MILANA GUDELJ BRUNA BUŠIĆA 1, ZMIJAVCI
35 DANIJELA GUDELJ
PUT DIKOVAČE 21,
ZMIJAVCI
36 MARINA ŠKEGRO
PUT ŠKEGRA 9, DONJI
PROLOŽAC, PROLOŽAC
37 ANTE JUKIĆ DONJI MUĆ 36, MUĆ
38 MARIJA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 137, OTOK
39 GORDANA KRAJINA KOLJANE 21, VRLIKA
40 JELENA NORAC KEVO PRIBLAĆE 102, OTOK
41 MILA LASIĆ
PUT BAZANE 20, ŠUMET,
PROLOŽAC
42 JULIJANA DIDIĆ MUKLAČE 16, CRIVAC, MUĆ
43 IVANA KRNJAČA LIŠČICE 7, KOŠUTE, TRILJ
44 MIRELA KAŽIMIR
ULICA KUKUZOVAČKIH
ŽRTAVA 50, KOŠUTE, TRILJ
45 JOSIPA AJDUČIĆ GALA 212, OTOK
46 ZLATA ČUJIĆ
PUT ČUJIĆA 3, KRIVODOL,
PODBABLJE
47 ANAMARIJA PERIĆ
PUT PERIĆA BRIGA 53,
KAMENMOST, PODBABLJE
48 JELENA ĆAPIN
DR.FRANJE TUĐMANA 5,
PODBABLJE GORNJE
49 KRISTINA PRGOMET
UL.HRV.BRANITELJA 16,
DONJI PROLOŽAC,
PROLOŽAC
50 DRAGICA ŠESTAN ŠESTANI 10, ŠESTANOVAC
51 ANA ZNAOR ODAK
UL.HRV. BRANITELJA 68,
DONJI PROLOŽAC,
PROLOŽAC
52 HELENA VULETA VULETINA RUPA 31, OTOK
53 KATARINA KOPRČINA GRAB 96, TRILJ
54 IVANA GLAVAŠ
UL.DOMOVINSKOG RATA
25, DRUM, PODBABLJE
55 ANTE KLARIĆ PUT PIKETA 10, TRILJ
56 VEDRANA MARASOVIĆ
DOMOVINSKOG RATA 25,
VEDRINE, TRILJ
57 MARIJA MARINOVIĆ STRANA I 21, OTOK
58 JELENA LASIĆ
UL.DR.FRANJE TUĐMANA
66, LOVREĆ
59 TANJA VULETA VULETINA RUPA 33, OTOK
60 NEDILJKA RUPČIĆ RUPČIĆI 9A, LOVREĆ
61 MILAN GRABOVAC
UL.KRIŽNOG PUTA 10,
DONJI PROLOŽAC,
PROLOŽAC
62 JELENA BRČIĆ STRANA I 69, OTOK
63 INKA ŠIPIĆ
VEDRINSKIH BRANITELJA 8,
VEDRINE, TRILJ
64 ANTE VIDEKA
GRANČUŠA 5, KOŠUTE,
TRILJ
65 ANTE VIDIĆ
BAKOVIĆI 7, PRIMORSKI
DOLAC
66 IVANA MARASOVIĆ UGLJANE 85, TRILJ
67 VLATKO KUSTURA
SLIVNO 249, SLIVNO,
RUNOVIĆI
68 IVICA VUKOVIĆ
DR.FRANJE TUĐMANA 63,
GRUBINE, PODBABLJE
69 TINA PERKOVIĆ TABAK PUT OVRLJE 15A, OTOK
70VATROSLAVA
ŠIMUNOVIĆ ŽIVINIĆ 75, OTOK
71 MAJA PLAZIBAT SV. MIHOVILA 24D, TRILJ
72 MIRELA BABIĆ RUNOVIĆ 95, RUNOVIĆI
73 IVANA JUKIĆ
PUT JUKIĆA 15, DONJI
PROLOŽAC, PROLOŽAC
74 JOSIPA PATRLJ
PUT MALOG VRILA 3,
KAMENMOST, PODBABLJE
75 ANTE OKLOPČIĆ
DINKA ŠIMUNOVIĆA 8,
VRLIKA
76 ZRINKA MALIČIĆ VEIĆ DONJI MUĆ 199, MUĆ
77 IVICA ČOVIĆ-PAVIŠIĆ ČAPORICE 19A, TRILJ
78 KRISTINA JAKIĆ RUNOVIĆ 328A, RUNOVIĆI
79 ANAMARIJA AJDUČIĆ GALA 213, OTOK
80 MARINKO PERIĆ
PUT PERIĆA BRIGA 53,
KAMENMOST, PODBABLJE
81 IVANA BATOVANJA KUKAR 20, VRLIKA
82 MATIJA BAZO RUDA 60, OTOK
83 IVANA KOVAČEVIĆ UGLJANJE 9A, TRILJ
84 MARIJA DUKIĆ
ULICA DUKIĆA PROGON 12,
KOŠUTE, TRILJ
85 JOSIPA SOLDIĆ SATRIĆ 135A, HRVACE
86 VEDRANA VUKAS
UL.PUT ŠIPIĆA 1, VEDRINE,
TRILJ
87 ŽANA MAJIĆ PUT DRNIĆA 27A, TRILJ
88 LEA ŠUŠNJAR
UL.SV.MARKA 36, DRUM,
PODBABLJE
89 VERA MADUNIĆ
UL.FRANJE TUĐMANA 48,
CISTA PROVO
90 VEDRANA ALEBIĆ SATRIĆ 191, HRVACE
91 JOSIPA BAKIĆ VUKOVARSKA 52, TRILJ
92 ZORANA ŽOLO
UL.VUKOVARSKA 38,
KOŠUTE, TRILJ
93 ŽAKLINA KESIĆ
PUT KESIĆA 10, TROLOKVE,
PRGOMET
94 ANDRIJANA PROJIĆ
KRALJA TOMISLAVA 23,
TRILJ
95 IVANA UDILJAK
FRANJEVAČKI TRG 14,
STUDNCI
96 IVANA MARŠIĆ
SV.MIHOVILA 29,
PROLOŽAC DONJI,
PROLOŽAC
97 IVNA LASIĆ BERINOVAC 3, LOKVIČIĆI
98 MARIJA LENDIĆ
UL. LENDIĆI 8, RAŠĆANE
GORNJE, ZAGVOZD
99 KATARINA GUĆ
UL. GUĆI 55, BIOKOVSKO
SELO, ZAGVOZD
100 ANA MISIR ŠARIĆ
DR. FRANJE TUĐMANA
152, ZMIJAVCI
101 IVANA GUSIĆ GRAB 102, OTOK
102 IVAN DUNDIĆ
DUNDIĆI 2, GRABOVAC,
ŠESTANOVAC
103 IVANA ODRLJIN
PUT ODRLJINA 15, KOŠUTE,
TRILJ
104 IVANA GRUBIŠIĆ DONJI MUĆ 374, MUĆ
105 IVANA PLAZIBAT
KUKUZOVAČKIH ŽRTAVA
17, KOŠUTE, TRILJ
106 TOMISLAV ĆURAK PODOSOJE 42, VRLIKA
107 MARIJA KASELJ JEŽEVIĆ 71, VRLIKA
108 MARINA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 668, RUNOVIĆI
109 ZVONIMIR LEŠIN RUNOVIĆ 146, RUNOVIĆI
110 SNJEŽANA BUBALO
ULICA LUG 39, DONJI
PROLOŽAC, PROLOŽAC
111 MARKO MUŠURA MUŠURE 44, ZAGVOZD
112 IVA KUJUNDŽIĆ
3.IMOTSKE BOJNE 26,
GRUBINE, PODBABLJE
113 JELENA DEDIĆ-JANDREK GALA 129B, OTOK
114 SLAVICA IVIŠIĆ
IVIŠIĆA GLAVICA 6,
KOŠUTE, TRILJ
115 IVAN BUDIMIR MALJKOVO 32, HRVACE
116 MATEJA BUŠIĆ RUNOVIĆ 759, RUNOVIĆI
117 MARIJANA GRABOVAC
HRV.BRANITELJA 52,
PROLOŽAC
118SUZANA VRANJEŠ
PETRUŠIĆ
HRV.BRANITELJA 53,
PROLOŽAC
119 MARIJA BULJUBAŠIĆ
DONJI BULJUBAŠIĆ 42,
ZAGVOZD
120 IVANA MILAS
DR.FRANJO TUĐMAN 172,
ZMIJAVCI
121 ELVIRA UJEVIĆ
IVANA PAVLA II 6,
KRIVODOL, PODBABLJE
122 ZRINKA VUKOVIĆ
UL. STJEPANA RADIĆA 14,
GRUBINE, PODBABALJE
123 MARIJANA VUKAN PUT GARDUNA 5B, TRILJ
124 TONKA SMILOVIĆ
RADOBILJSKA CESTA 30,
KATUNI, ŠESTANOVAC
125 SLAVICA ŠAKIĆ
FRAJEVAČKI TRG 2,
STUDNECI, LOVREĆ
126 KATARINA ŠUŠNJARA DUBROVAČKA 7, TRILJ
127DIJANA KURTOVIĆVILETA
ULICA BRODARIĆ 7,
KOŠUTE, TRILJ
128 DANIJELA KLAPEŽ
ULICA HRVATSKOG
BRANITELJA 8, KOŠUTE,
TRILJ
129 MARIO TADIĆ
RUDA 2074, OTOK
DALMATINSKI
130 JOZO DEDIĆ GALA 113A, OTOK
131 SANJA JELIČIĆ PURKO SELIČIĆI 4, GORNJI MUĆ
132IVANA VUKELJA
NOVOSEL
NIKOLE TESLE 11,
PODBABLJE
133 INES TURIĆ
ULICA SVETOG MIHOVILA
52, PODBABLJE
134 ANITA ROGULJIĆ ČAPORICE 3, TRILJ
135 ANTE PAVELA ČAPORICE 75, TRILJ
136 DARIJANA ŽIŽIĆ
JELAŠCE 37, OTOK
DALMATINSKI,TRILJ
137 STIPE VRCAN UGLJANE 31, TRILJ
138 BOŽENKA PETRUŠIĆ
HRVATSKIH BRANITELJA 53,
DONJI PROLOŽAC
139 VERONIKA ŠITUM
FRANJE TUĐMANA 88,
CISTA PROVO
140 JAGODA KLAPEŽ
ULICA VUKOVARSKA 1,
KOŠUTE, TRILJ
141 MARIJA KNEŽEVIĆ
BALOVI 76, PRIMORSKI
DOLAC
142NEDJELJKA BABIĆRAPTAVI RUNOVIĆ 226,RUNOVIĆI
143 NIKOLA KONDŽA
IVANA PAVLA II, BR.8,
OTOK
144 MIRJANA TURUDIĆ
H.VUČKIĆA HRVATINIĆA 34,
VRLIKA
145 JURE ČONDIĆ
TEŽAČKI PUT 25, CISTA
PROVO
146 MATEA BODROŽIĆ
ALOJZIJA STEPINCA 4, SVIB,
CISTA PROVO
147 ŽARKO UKIĆ
BRIGOVI 103A, PRIMORSKI
DOLAC
148 RATKO BEŠLIĆ
ULICA MLIKOTE
20,ZAGVOZD
149 IVANA MARINOVIĆ
SLIVNO 223 A, SLIVNO,
RUNOVIĆI
150 ANITA KEGALJ
CESTA DR.FRANJE
TUĐMANA 8,CISTA
VELIKA,CISTA PROVO
151 VJERA ŠOLIĆ ŠOLIĆI 12, SUTINA, MUĆ
152 MIRJANA KUJUNDŽIĆ
IVANBEGOVINA 17,
PODBABLJE
153 IVA ŽDERO RUNOVIĆ 171, RUNOVIĆ
154 ANA MARŠIĆ
ULICA SV.JOSIPA RADNIKA
5, PROLOŽAC GORNJI
155ĐURĐICA KOROV
LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 671, RUNOVIĆ
156 SREĆKO PULJIZ RUNOVIĆI 66, RUNOVIĆ
157 ANTE ČEŠLJAR
PUT VILODERA 18,
PROLOŽAC DONJI
158 ANA PAPIĆ ĐIRLIĆ
ULICA NENE ĐIRLIĆA
LUNIĆA 74, RADOŠIĆ
159 LUKA SARIĆ SARIĆI 10, NEORIĆ
160 ANA KASELJ JEŽEVIĆ 63, VRLIKA
161 NIKOLINA REŽIĆ MAOVICE 216, VRLIKA
162 LUKA IVKOŠIĆ
HRV.BRATSKE ZAJEDNICE
74, ZMIJAVCI
163 ZORICA DUJMOVIĆ
HRVATSKOG PROLJEĆA 6,
RIČICE
164 IVANA VARNICA
MILANA BEGOVIĆA 12,
VRLIKA
165 MARTINA KARIN
FRANJE KUHARIĆA 6,
GRUBINE, PODBABLJE
166 DIJANA PETRIČEVIĆ
GOSPE OD ZDRAVLJA 11,
DONJI PROLOŽAC
167 MILA PERIĆ
POLJIČKA ULICA 34,
PROLOŽAC GORNJI
168 ANA LJUBA
DRAČARI 6, PRIMORSKI
DOLAC
169 PETAR STUPALO
PUT PLANINE 5, NEORIĆMUĆ
170 ANA LONČAR
FRANJE TUĐMANA 297,
ZMIJAVCI
171 MARIJANA GLAVAŠ
TRG DR.FRANJE TUĐMANA
1, DRUM
172 ZORAN SAMARDŽIĆ JOSIPA JOVIĆA 2, POSTRANJE
173 IVANA TROGRLIĆ
PUT ŽEŽEVICE 4,
ŠESTANOVAC
174 KATARINA IVANKO
DOMOVINSKOG RATA 101,
DRUM
175 TONKA JAGNJIĆ
GALA 172, OTOK
DALMATINSKI
176 DRAGICA ĆAPIN
DR.FRANJE TUĐMANA 63,
PODBABLJE GORNJE
177 IVANA PETRIČUŠIĆ RUNOVIĆ 632, RUNOVIĆ
178 IVANA ZNAOR
BRUNA BUŠIĆA 18,
PODBABLJE
179 NEDILJKO BEKAVAC
BEKAVCI GORNJI 13,
POVREĆ
180 SILVANA RAIĆ NOVO SELO 11, CRIVAC
181 DANIJELA BUČIĆ
PUT KRIVAČE 7, DONJI
MUĆ
182 MATE KOVAČEVIĆ
RADOBILJSKA CESTA 12,
KREŠEVO
183 JOŠKO ELAĆ
VRŽINE 174, PRIMORSKI
DOLAC
184 STIPE JERKOVIĆ PODOSOJE 5, RUNOVIĆI
185 SNJEŽANA KRIŠTIĆ
VUKOVARSKA 14,
PODBABLJE
186 JELENA GRABOVAC
ULICA KRIŽNOG PUTA 7,
PROLOŽAC DONJI
187 ANTE MUSTAPIĆ-JOGUN LUG 71, DONJI PROLOŽAC
188 MARINA ŠITUM
ULICA SV.MARKA 14, CISTA
PROVO
189 MARIJANA ČEŠLJAR
POSTRANJSKA 35,
PROLOŽAC
190MARGARETA-IVANA
MARINOVIĆ
STRANA I 11, OTOK
DALMATINSKI
191 INES SAMARDŽIĆ GRAB 93, GRAB
192 KLARA VUKUŠIĆ SATRIĆ 9D, HRVACE
193 ANĐELA JUKIĆ DONJI BITELIĆ 206, HRVACE
194 MARINA RANČIĆ
VLADIMIRA NAZORA 16A,
TRILJ
195 ŽANA ERCEG PRIBLAĆE 34, OTOK
196 KRUNO GUVO PUT DRINIĆA 35, TRILJ
197 MONIKA RADMAN
RUDA 247, OTOK
DALMATINSKI
198 MANDA SAMARDŽIĆ
SEGET 7, OTOK
DALMATINSKI
199 ANKA ŠIMIĆ
RIMSKI PUT 15, PROLOŽAC
DONJI
200 MARINA ŠITUM
FRANJE TUĐMANA 53,
CISTA PROVO
201ZORAN MRŠIĆBOŽINOVIĆ
ULICA BUDIM 24,
PROLOŽAC DONJI
202 MATEA LAPENDA
IVANA KRSTITELJA 23,
PODBABLJE
203 RUŽICA LIVAJIĆ
HRVATSKIH BRANITELJA
116A, POLJICA
204 MIJO LJUBIČIĆ SVIBIĆ 63, ARŽANO
205 JELENA KARIN
FRANJE TUĐMANA 35,
GRUBINE, PODBABLJE
206 ANĐELKA ĆUK PROGON I 41, MUĆ
207 SANJA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 133A, TRILJ
208 JELENA KLAPEŽ
HRVATSKOG BRANITELJA
14, KOŠUTE
209 SLAVICA DUKIĆ PUT CETINE 34, TRILJ
210 JAKŠA SUČEVIĆ
SUČEVIĆI 1, PRIMORSKI
DOLAC
211 IVANKA JERKOVIĆ GRANČUŠA 3, TRILJ
212 ANTE ANČIĆ
GRABOVAC CENTAR 229,
ŠESTANOVAC
213 IVANA JUKIĆ ŽIVINIĆ 60, OTOK
214 IVAN KRSTIĆ VOJNIĆ SINJSKI 9, TRILJ
215 MATIJA VEIĆ NEORIĆ I 24, NEORIĆ
216 JELENA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 142A, TRILJ
217 NATALIA TARLE JEŽEVIĆ 2, VRLIKA
218 IVANA VUGDELIJA
SEGET 13, OTOK
DALMATINSKI
219 MARIJA KARIN
MARKA MARULIĆA 2,
GRUBINE, PODBABLJE
220 MARINA ŽURO BRODARIĆ 47, KOŠUTE
221 JELENA ŠUĆUR
HRVATSKIH BRANITELJA 16,
PODBABLJE GORNJE
222 ANTEA GALEŠIĆ PUT JAGLINE, NEORIĆ
223 MARIJA VRLIKA
CESTA DR.FRANJE
TUĐMANA 44, LEĆEVICA
224 KRISTINA ŽDERO PODOSOJE 25, RUNOVIĆI
225 MARINA TEŠIJA
KRALJA ZVONIMIRA 60,
LEĆEVICA
226 PETRA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 125, OTOK
227 MELANI KUJUNDŽIĆ
IVANBEGOVINA 98,
PODBABLJE
228 IVANA MILINOVIĆ MILINOVIĆI 1, GRABOVAC
229 DOMAGOJ KUNDID RUNOVIĆ 720, RUNOVIĆ
230 MARIO VULETIĆ
GORNJI VULETIĆI,
KRSTATICE
231 MARIJANA LACO STRANA II 4, OTOK
232 MARIJA BUBALO LUG 80, DONJI PROLOŽAC
233 ZORICA LASIĆ PUT BAZANE 7, ŠUMET
234 IVANA ŠUŠIĆ
OVRLJE 8, OTOK
DALMATINSKI
235 MIRELA BILOŠ
GORNJI PUT 41,
PODBABLJE
236 DANIJELA LASIĆ FRA ANTE RAKE 19, ŠUMET
237 JELENA PROJIĆ
RUDA 285, OTOK
DALMATINSKI
238 ANTONIA VULETA
VULETINA RUPA 29, OTOK
DALMATINSKI
239 MARIJA ĐAPIĆ
BITELIĆ GORNJI 67,
HRVACE
240 ANDRIJA KERUM PUT KERUMA 56, RADUNIĆ
241 BLAŽENKA JURIČIĆ
GOSPE OD ZDRAVLJA 54A,
PROLOŽAC
242 MARIJA MARASOVIĆ STRMENDOLAC 39, TRILJ
243 MARINA MAROŠ PUT OVRLJE 56, OTOK
244 JELENA ŠABIĆ
KRALJA TOMISLAVA 35,
ZMIJAVCI
245 DENIS STIPANOVIĆ HRVACE 80, HRVACE
246 IVANA BLAŽEVIĆ
DALMATINSKA ULICA 2,
VRLIKA
247 VEDRANA VLAJČEVIĆ DONJI MUĆ 190, MUĆ
248 MARIJA TADIĆ ŠUTRA OVRLJA 23, OTOK
249 IVANA ALEBIĆ SATRIĆ 182, HRVACE
250 PETAR BRČIĆ GALA 13, OTOK
251 STJEPAN TOKIĆ VELIĆ 73, TRILJ
252 ANA ŽIŽIĆ JELAŠCE 19, OTOK
253 MIRKO BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 128, OTOK
254 LJUBICA SVALINA
VLADIMIRA NAZORA 1,
TRILJ
255 ANTONIJA KALAJŽIĆ
PUT ŽEŽEVICE 35,
ŠESTANOVAC
256 VEDRANA KAPITANOVIĆ
KAPITANOVIĆI 42, DONJE
OGORJE
257 MARIJA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 129, OTOK
258 JOSIPA LASIĆ PUT BAZANE 36, ŠUMET
259 VEDRANA STOJIĆ
FRA MATE GNJEČA 46,
PROLOŽAC
260 ELIZABETA ŽUŽUL
FRANJE TUĐMANA 3,
GRUBINE, PODBABLJE
261 ZORAN DELIĆ DONJI MUĆ 262, MUĆ
262 ANITA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 518, RUNOVIĆ
263 IVAN PLAZIBAT BANA JELAČIĆA 30, TRILJ
264 MIRJANA RAKO
DR.FRANJE TUĐMANA 8,
ŠUMET
265 ANITA DEVIĆ
GLJEV 11, OTOK
DALMATINSKI
266 JOSIPA MILAS
MATICE HRVATSKE 11,
ZMIJAVCI
267 MARINA GILIĆ VRABAČ 7, GRAB
268 TOMISLAV VRDOLJAK JELAŠCE 71, OTOK
269 ILIJA VEIĆ NEORIĆ I 26, NEORIĆ
270 KATIJA DRAGOVIĆ RUNOVIĆ 79, RUNOVIĆ
271 MLADEN BISKUPOVIĆ
DONJI BISKUPOVIĆI 3,
ŠESTANOVAC
272 MARIJA LASIĆ
KARDINALA FRANJE
KUHARIĆA 2A, ŠUMET
273 NELA VUKAS DUBROVAČKA 36, TRILJ
274 FRANKA MADUNIĆ
FRANJE TUĐMANA 60,
CISTA PROVO
275 ZORICA KRCE VELIĆ 58, TRILJ
276 ZRINKA KASALO
KRALJA TOMISLAVA 33,
PODBABLJE
277 ANITA LASIĆ PUT BAZANE 17, PROLOŽAC
278 JELENA LACO
STRANA II 21, OTOK
DALMATINSKI
279 MARIJANA BULJAN DONJI BITELIĆ 58, HRVACE
280 KRISTINA AJDUČIĆ GALA 212, OTOK
281 MIŠO BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 158, OTOK
282 MARIJA ŽULJEVIĆ SV.LUKE 36, OTOK
283 NIKOLA SLIŠKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 9, TRILJ
284 ZDRAVKA ZORO DONJI MUĆ 253, MUĆ
285 IVANA LACO STRANA II 4, OTOK
286 JOŠKO GILIĆ GRAB 51C, GRAB
287 ANA RADNIĆ STRANA I 32, OTOK
288 IVANA JURKO VOJNIĆ SINJSKI 62, TRILJ
289 JELENA DOMAZET SATRIĆ 147C, HRVACE
290 ANĐELA ARMANDA HRVACE 88A, HRVACE
291 IVANA MORO MUKLAČE 22, CRIVAC
292 KATARINA PLETIKOSIĆ HRVACE 140, HRVACE
293 TIJANA MATIJAŠEVIĆ RUDAN RAČEVINA 2, BOGOMOLJE
294 MARIJA GRGAT JELAŠCE 78, OTOK
295 JELENA POPOVIĆ
RADOBILJSKA CESTA 8,
ŠESTANOVAC
296 MONIKA DŽIMBEG PRIBLAĆE 1, OTOK
297 ANELA PETRUŠIĆ
PUT BULJANIJE 42, DONJI
PROLOŽAC
298 ZLATKO NORAC-KEVO PRIBLAĆE 56, OTOK
299 BARBARA KRNJAC
JADRANSKA CESTA 7,
VRLIKA
300 RENATA SAMARDŽIĆ UGLJANE 4, TRILJ
301 ANTE KUDUZ PODOSOJE 27, VRLIKA
302 MARIO MIKULIĆ
ANTE STARČEVIĆA 58,
PROLOŽAC DONJI
303 ELA MARŠIĆ
FRA MATE GNJEČA 24,
PROLOŽAC
304 GORDANA MARŠIĆ BUŠANJSKA 70, PROLOŽAC
305 JELENA MILAS
BLAJBURSKA ULICA 23,
PODBABLJE
306 STIPE ŠITUM
FRANJE TUĐMANA 53,
CISTA PROVO
307 JELENA ŽUŽUL
TEŽAČKI PUT 5, GRUBINE,
PODBABLJE
308 ANAMARIA LASIĆ
BERINOVAC 11, KRIVODOL,
PODBABLJE
309 LJUBOMIR SOLDO
DONJI MUĆ 146, DONJI
MUĆ
310 MARINA GUDELJ
HRVATSKIH BRANITELJA 6,
ZMIJAVCI
311 RENATA BUGARIN IVANA PAVLA II 2,TRILJ
312 ANITA ŠUNJIĆ ŠUNJIĆI 17, GIZDAVAC
313 VESNA MARIĆ VELIĆ 65B, TRILJ
314 MAJA JELIČIĆ PROGON I 1, GORNJI MUĆ
315 ANITA SIECZKOWSKA TEŽAČKI PUT 20, ZMIJAVCI
316 IVANA JELAVIĆ ŠOVRAN VLAKA 69A, MUĆ GORNJI
317 HERMINA ŠKERO ŠKERIĆI 6, ŠESTANOVAC
318 PAULA BAGARIĆ
ŠETALIŠTE MATE RAOSA 6,
VRGORAC
319 IVANA KUKAVICA
GLAVINA DONJA 68,
IMOTSKI
320 STIPE MIHALJEVIĆ DUSINA 28, VRGORAC
321 JELENA KUJUNDŽIĆ
UL. KRALJA ZVONIMIRA 36,
IMOTSKI
322 ANA MARKOTA BIOKOVSKA 4, IMOTSKI
323 NIKICA VUKOVIĆ ĆURLINI 100, SINJ
324KRISTINA RAKUŠIĆ
BALETIĆ DUSINA 102, VRGORAC
325 ŽANA MUCIĆ ORAH 10, VRGORAC
326 MANDA MEDVIDOVIĆ
MEDVIDOVIĆA DRAGA 27,
IMOTSKI
327 HELENA BUDIMIR PUT PAZARA 1, SINJ
328 DIJANA ŠUŠNJARA JASENSKO 78A, SINJ
329 MILICA DŽIGO LUČANE 69, SINJ
330 IVANKA STIPIĆ LUKA 13, SINJ
331 NEDJELJKA STOLICA PRISOJE 57, DICMO
332 DARJA MEKINIĆ SVETA KATE 30, TUGARE
333 IVNA DELIJA BRNAZE 578C, SINJ
334 TOMISLAV DOMAZET MILETIN 21, SINJ
335 JELENA MILUN GLAVICE 44A, SINJ
336 NELA MACAN RADOŠIĆ 29, SINJ
337 ANITA BILOKAPIĆ GLAVICE 755F, SINJ
338 ZORICA MARUŠIĆ
PUT BRDA 10, PODGRAĐE –
OMIŠ
339 IVANA RUNJE KARAKAŠICA 38J, SINJ
340 KATARINA VUČKOVIĆ VLAHE BUKOVCA 22, SINJ
341 JOSIPA PAVIČIĆ
VRBANJ 169, VRBANJ –
OTOK HVAR
342 MARIO JURIĆ
IVANA PAVLA II 77,
PRUGOVO, KLIS
343 MARINA MATKOVIĆ
VRBANJ 50, VRBANJ – OTOK
HVAR
344 IVANA VRANKOVIĆ
SVIRČE 25, SVIRČE – OTOK
HVAR
345 IVANA JADRIĆ OSOJE 79, DICMO
346 IVANA MARETIĆ KRAJ 131, DICMO
347 MARINA DRAGUŠICA DRNIŠKA 4, SINJ
348 ANTE SANADER
SANADERI 13A,
DUGOBABE, KLIS
349 JOSIPA PALADA
DOGRADE 7A, DOGRADE,
MARINA
350 NIKOLA ZDILAR
GLAVINA DONJA 41,
IMOTSKI
351 MARINA SOVULJ PUT KLANCA 69, KUČIĆE
352 MARIJANA PETRIČEVIĆ OBROVAC SINJSKI 223, SINJ
353 ANA JAZIDŽIJA BRNAZE 40 A, SINJ
354 DARIA JURIĆ JURIĆI 28, PRUGOVO, KLIS
355 JELENA GAŠPAR ĆOSIN POTOK 3, SINJ
356 MARTINA ŠAŠKOR
STOŽ.BRIGADIRA ANTE
ŠAŠKORA 63, ČIŠLA, OMIŠ
357 ŽELJKA PERKOVIĆ-TABAK GLAVICE 731A, SINJ
358 JOSIPA PERIĆ TURJACI 33, SINJ
359 MARIJA BUDIMIR TURJACI 166, SINJ
360 ETA BURATOVIĆ SVIRČE 37, SVIRČE
361 JASNA ŠUŠNJAR GOJKA ŠUŠKA 40, IMOTSKI
362 BARBARA PETRIČEVIĆ
VINJANI DONJI 190A,
IMOTSKI
363 ŠTEFICA BILOPAVLOVIĆ
VINJANI DONJI 128,
IMOTSKI
364 IVICA ROGOŠIĆ
DON. ŠIMUNA KARAMANA
56, DUGOPOLJE
365 GORDANA ČULIN
PUT SINJSKE RERE 7,
DUGOPOLJE
366 JOSIPA JUSTINIJANOVIĆ
VRBANJ 36, VRBANJ, STARI
GRAD
367 MARTINA TOLJ
TRG DR. FRANJE TUĐMANA
2,VRGORAC
368 IVANA BILIĆ
PODPROLOG 35B,
VRGORAC
369 JURE VUKOSAN DUSINA 108, VRGORAC
370 IVAN ILIĆ PODPROLOG 1, VRGORAC
371 JELENA LONČAR
VINJANI GORNJI 70,
VINJANI GORNJI, IMOTSKI
372 IVANA PARLOV
KNEZA BRANIMIRA 3,
IMOTSKI
373 NIKOLA LAŽETA PUT JEZERCA 15, IMOTSKI
374 JOSIPA JAŽIĆ
GLAVINA GORNJA 18,
GLAVINA DONJA, IMOTSKI
375 PERO JELAVIĆ
VELIKI PROLOG 19,
VRGORAC
376 SANELA DINARINA DONJE GLAVICE 256, SINJ
377 STJEPANA VILENICA
ANTUNA MIHANOVIĆA 5,
IMOTSKI
378 IVANA ŠUTO
MATICE HRVATSKE
22,ZMIJAVCI,IMOTSKI
379 ANDREA DIVIĆ
GLAVINA DONJA 160,
IMOTSKI
380 MILA ŠIMIĆ
VINJANI DONJI 572,
IMOTSKI
381 MARKO MENDEŠ BIOKOVSKA 25, IMOTSKI
382 JASNA RAŠIĆ
GLAVINA GORNJA 6,
GLAVINA GORNJA,IMOTSKI
383 ANTE JOVIĆ
VINJANI GORNJI 303,
IMOTSKI
384 ANTE RUDEŽ VINJANI DONJI 368, IMOTSKI
385 SUZANA BIRKO PUT ODRINE 6, SINJ
386 MARIJANA MATKOVIĆ PUT PLANE 10, VRGORAC
387 NEDILJKO PARLOV
ANTE STARČEVIĆA 4,
IMOTSKI
388 MAŠA BALIĆ
DOMOVINSKOG RATA 81,
DUGOPOLJE
389 JELENA GRUJOVIĆ OBROVAC SINJSKI 35, SINJ
390 ANJA KANAET BRNAZE 177, SINJ
391 MONIKA BRAČULJ
RUĐERA BOŠKOVIĆA 2,SINJ
392 IVICA POLJAK
GLAVICE 553, GLAVICE,
SINJ
393 MARINA MARIĆ VRLIČKA ULICA 56, SINJ
394ADRIANA GRUBIŠIĆ
ČABO BAZANA 9 B, SINJ
395 NEDILJKA ĐEREK
VINJANI GORNJI 171,
IMOTSKI
396 ANKICA RADELJIĆ
VINJANI DONJI 568,
IMOTSKI
397 MIJA ŠAŠKOR
STOŽERNOG BRIGADIRA
ANTE ŠAŠKORA 71,
ČIŠLA,OMIŠ
398 ANTONIO ŠIMIĆ GLAVICE 571 A, SINJ
399 FRANCIKA PROTRKA
FRA RAJMONDA RUDEŽA
14, IMOTSKI
400 MAJA VUJČIĆ B.BUŠIĆA 39A, IMOTSKI
401 ADELA MATKOVIĆ BLAJBURŠKA 97, IMOTSKI
402 IVANA PERVAN ANTE STARČEVIĆA 15, SINJ
403VLADIMIR JUKIĆBRAČULJ SOLINSKA 22, SINJ
404 MILENA LAŽETA BLAJBURŠKA 109, IMOTSKI
405 ANTE JELAVIĆ PODPROLOG 90, VRGORAC
406 DANIJELA LABROVIĆ GLAVICE 112B,SINJ
407 JOSIPA ZORIĆ VIRGILA PERIĆA 2, IMOTSKI
408 SLAVICA ADŽIJA
GLAVINA DONJA 304,
IMOTSKI
409 ELVIS RUNJE JASENSKO 43, SINJ
410 KRISTINA JUKIĆ-BRAČULJ SOLINSKA ULICA 24, SINJ
411 DANKA TOLIĆ
ANTUNA MIHANOVIĆA 27,
IMOTSKI
412 TANJA TOLIĆ
VINJANI DONJI 433A,
IMOTSKI
413 TIHOMIR SMOLJO LUČANE 82, SINJ
414 ANA KOTARAC GLAVICE 35B, SINJ
415 FRANKA ŠKRBIĆ BAZANA 2, SINJ
416 BOŽENA ČUGURA JASENSKO 39, SINJ
417 KRISTINA GOVORKO PODPROLOG 67, VRGORAC
418 FRANE ŠKARIČIĆ
KROZ VAROŠ 5, PODRAĐE,
KOSTANJE,OMIŠ
419 MILENA ŽURO PRISOJE 183 A, DICMO
420 ANA MARASOVIĆ PUT ŠIMACA 20, SINJ
421 SILVIJA BULJAN
GLAVINA DONJA 442,
IMOTSKI
422 GORANA KOPRČINA PUT PIKETA 126, SINJ
423 MARKO MATIĆ
KNEZA DOMAGOJA 37,
DUGOPOLJE
424 ANITA BILIĆ
PUT KRIŽINE 34, KOSTANJE,
OMIŠ
425 IVANA LAUŠIĆ
PUT POCELJA 51, GATA,
OMIŠ
426 NIKOLINA KATAVIĆ
ANTE STARČEVIĆA 5,
IMOTSKI
427 ANTE DOLIĆ GLAVICE 349, SINJ
428 KRISTINA MLADINA BRNAZE 465, SINJ
429 MARINA ČAČIJA BAJAGIĆ 205, SINJ
430 NATAŠA IVANKOVIĆ
VRISNIK 70, VRISNIK, STARI
GRAD
431 ANA BULJAN PUT PIKETA 58, SINJ
432 IVANA PETROVIĆ
STOŽERNOG BRIGADIRA
ANTE ŠAŠKORA 139,
ČIŠLA,OMIŠ
433 PETAR NENADIĆ
VINJANI GORNJI 220,
IMOTSKI
434 NATAŠA VUČEMILO LUČANE 4A, SINJ
435DAMIR KOVAČLEVANTIN ISTARSKA 3, SINJ
436 IVANA JURIČEVIĆ
PUT SOLINA 7, KOSTANJE,
OMIŠ
437 IRENA MURAT KRAJ 95, DICMO
438 MONIKA PODRUG PRISOJE 15, DICMO
439 ANA ČELAN
DINKA ŠTAMBAKA 25,
IMOTSKI
440 ANTE ZDILAR
GLAVINA DONJA 41,
IMOTSKI
441 MARIJA MIKULIĆ
KRALJA TOMISLAVA 40 A,
IMOTSKI
442 DAMIR OSTOJIĆ BLAIBURŠKA 12, IMOTSKI
443 MARJANA ĆORIĆ
FRA RAJMONDA RUDEŽA 6,
IMOTSKI
444 MARIO ŠARIĆ
ULICA ANTUNA
MIHANOVIĆA 10, IMOTSKI
445 NEVENKA BATARELO LUČANE 96, SINJ
446 ANITA PETROVIĆ
ANTUNA MIHANOVIĆA 34,
IMOTSKI
447 JOSIP KLARIĆ BRNAZE 749, SINJ
448 MIHOVIL TOMAŠEVIĆ BRNAZE 1, SINJ
449 MARINA MASLE BRNAZE 402, SINJ
450 JULIJANA RADIĆ PUT RADUŠE 46, SINJ
451STIPE VUKASOVIĆLONČAR BRNAZE 336, SINJ
452 OLIVERA KUTLEŠA VINJANI DONJI 32, IMOTSKI
453 ANTE BARBIR DRAŽEVITIĆI 50, VRGORAC
454 DANIJELA BILOPAVLOVIĆ
DONJI VINJANI 535A,
IMOTSKI
455 TANJA LAPIĆ KARAKAŠICA 38 H, SINJ
456 DANIELA BRATANIĆ
VRBANJ 306, VRBANJ,
STARI GRAD
457MARINA ZLODRE
GLAVAN BAZANA 29, SINJ
458MILENA BURATOVIĆ
BARBIĆ PITVE 78, PITVE, JELSA
459 IVANA MRŠIĆ
DINKA ŠTAMBUKA 5,
IMOTSKI
460 BOŽENA SOVULJ
FRANE JOSIPA 80, KUČIĆE,
OMIŠ
461 JASNA GRBAVAC PČELINJAK I 18, VRGORAC
462 VINKA VIDOŠEVIĆ
VRBANJ 257, VRBANJ,
STARI GRAD
463 MIHAJLA RADANOVIĆ KRAJ 51, DICMO
464 BILJANA DINARINA DONJE GLAVICE 244, SINJ
465 ANITA ĆALETA
ĆALETE 23, VINOVAC,
MARINA
466 IGOR BRADVICA
PODPROLOG 39,
PODPROLOG, VRGORAC
467 MILA ZDILAR GLAVINA DONJA 28, IMOTSKI
468 NIKOLINA KOLIĆ
BLAJBURŠKA 17,
DUGOPOLJE
469 HRVOJE ZEBIĆ-MATIJAŠ
SIČANE 133, SIČANE,
DICMO
470 IVANKA PUTNIK LUKA 3, SINJ
471 ROBERT GRUBIŠIĆ
STOŽERNOG BRIGADIRA
ANTE ŠAŠKORA 22, ČIŠLA,
OMIŠ
472 SLAVEN RUDEŽ
VINJANI DONJI 359,
VINJANI DONJI, IMOTSKI
473 MARINA LASIĆ
ŠARIĆI 1, BLATO NA CETINI,
OMIŠ
474 GORDANA PEJIĆ
FRA RAJMONDA RUDEŽA 1,
IMOTSKI
475 DRAGAN DAJAK
POD STEKLIĆEM 20, BLATO
NA CETINI, OMIŠ
476 INES TOPIĆ TOPIĆI 3, KUČIĆE, OMIŠ
477 MAGDALENA KALAJŽIĆ
TINA UJEVIĆA 15,
VRGORAC
478 VINKA SOLDO
VRBANJ 108, VRBANJ,
STARI GRAD
479 SUZANA MANDAC BRNAZE 737B, SINJ
480 MARIJA GAURINA SUHAČ 99, SINJ
481 JELENA MANDAC BRNAZE 737E, SINJ
482 TINO MEDVIDOVIĆ
MEDVIDOVIĆA DRAGA 55,
IMOTSKI
483KAROLINA VUKASOVIĆLONČAR BRNAZE 327A, SINJ
484 KATARINA VUČKOVIĆ BRNAZE 26, SINJ
485 ANITA GUDELJ-VELAGA
GLAVINA DONJA 452A,
GLAVINA DONJA, IMOTSKI
486 VESNA RADANOVIĆ KRAJ 12, DICMO
487 DUJO POLJAK GLAVICE 537, SINJ
488 IVANA BARAĆ LUČANE 29A, SINJ
489 TOMISLAV BAŠIĆ
DUBRAVA 43, DUBRAVA,
OMIŠ
490 BRATISLAV USKOKOVIĆ
DUGA GOMILA 12, GORNJE
SELO, ŠOLTA
491 MIJO RADOVČIĆ
PUT KRIŽINE 6, KOSTANJE,
OMIŠ
492 BRANKA MALEŠ
PIPLOVIĆI POUŠIĆI 23,
BRŠTANOVO, KLIS
493 ANA RUNJE OBROVAC SINJSKI 21A, SINJ
494 ANITA MAJIĆ BRNAZE 77A, SINJ
495 SUZANA BEŠLIĆ
VINJANI GORNJI 7,
VINNJANI GORNJI, IMOTSKI
496 BOŽENA GRUBIŠIĆ
VINJANI DONJI 426,
VINJANI DONJI, IMOTSKI
497 IVANA BARAĆ LUČANE 27, SINJ
498 ANTE JURIĆ
TRNBUSI 48, TRNBUSI,
OMIŠ
499 IVANA SUŠIĆ
GLAVINA DONJA 50A,
GLAVINA DONJA, IMOTSKI
500 VESNA VICAN
VINJANI GORNJI 257,
VINJANI GORNJI, IMOTSKI
501 MARIJANA RAOS ŠKULJA 1, VRGORAC
502 DUBRAVKA DROPULIĆ PODPROLOG 5, VRGORAC
503 ANA ŠALINOVIĆ
GENERALA JANKA BOBETKA
6, VRGORAC
504 MARIJANA FRANIĆ
ALVIRA FRANIĆA 37, BLATO
NA CETINI, OMIŠ
505 MARI MARČIĆ
GORNJI HUMAC 1131,
GORNJI HUMAC, BRAČ
506 ZRINKA BABAIĆ
POD STEKLIĆEM 11, BLATO
NA CETINI, OMIŠ
507 TONĆI KLARIĆ-KUKUZ BRNAZE 74, SINJ
508 RUŽICA TADIĆ ŠUTRA BRNAZE 781/B
509 IVE GLADOVIĆ KARAKAŠICA 159, SINJ
510 IVANKA ŠUSTE BAJAGIĆ 154, SINJ
511 ANA BALIĆ GLAVICE 223A, SINJ
512 ANA RUNJE OBROVAC SINJSKI 25, SINJ
513 MAJA MLADINA GLAVICE DONJE 273, SINJ
514 MILAN GRUJOVIĆ GLAVICE 756D, SINJ
515 MARIJA POLJAK
GORNJE GLAVICE 519A,
SINJ
516 JASNA NEŠKOVČIN OSOJE 100A, DICMO
517 SLAVEN MRŠIĆ
GLAVINA DONJA 288,
IMOTSKI
518 ANITA BENČIĆ
ĆULIĆI BEŠKERI 11,
BRŠTANOVO,KLIS
519 MARIJO ĐUZEL
VINJANI GORNJI 122,
IMOTSKI
520 KRISTINA ŠKEVA
VINJANI DONJI 414A,
IMOTSKI
521 IVICA TIJARDOVIĆ
DONJI DOLAC 228, DONJI
DOLAC, OMIŠ
522 INGA PODRUG PRISOJE 83, DICMO
523 IVAN KOLIĆ
ULICA BLAJBURŠKIH
ŽRTAVA 17, DUGOPOLJE
524 IVANA KANAET
JURAJA DALMATINCA 28,
SINJ
525 NEDILJKO GLAVOTA
GLAVINA DONJA 378,
IMOTSKI
526 FLORENTINA RADOVIĆ RADOŠIĆ 148, SINJ
527 BOŽO ŽUPIĆ RADOŠIĆ 72, SINJ
528 JOSIP ĐIPALO LUČANE 119, SINJ
529 SLAVEN PETRIČEVIĆ DICMO KRAJ 7C, DICMO
530 MILICA MILIĆ
DOMOVINSKOG RATA 41,
DUGOPOLJE
531 JELENA BATARELO FRA RAFE KALINIĆA 25, SINJ
532 ANAMARIJA BLAJIĆ TURJACI 7, SINJ
533 ŽANA ŽUPA KRUŠVAR 46 A, DICMO
534 GORDANA VULIĆ
FRA RAFE KALINIĆA 83 A,
SINJ
535 MATILDA KUKAVICA
GLAVINA DONJA 23,
GLAVINA DONJA, IMOTSKI
536 IVANA ČOVO KARAKAŠICA 181, SINJ
537 DRAGAN ŠALINOVIĆ
VELIKI PROLOG 137,
VRGORAC
538 IRENA GENERALIĆ
PUT POCELJA 29, GATA,
OMIŠ
539 JELENA KLAPIRIĆ
ULICA BRUNA BUŠIĆA 45,
IMOTSKI
540 JOŠKO BLAJIĆ KRUŠVAR 74A, DICMO
541 ANAMARIA MILANOVIĆ GLAVICE 156A, SINJ
542 SLAVICA MANDIĆ
ULICA PETRA VRDOLJAKA
28, IMOTSKI
543 ANTE DROPULIĆ PČELINJAK II/8, VRGORAC
544 IVANA GAŠPAR TINA UJEVIĆA 5, VRGORAC
545 ANDRIJANA BUDIMIR TURJACI 142, SINJ
546 KREŠIMIR BUDIMIR TURJACI 142, SINJ
547 DRAGICA ARAČIĆ
VINJANI GORNJI 349,
IMOTSKI
548 IVANA ĆOSIĆ
GLAVINJA GORNJA 46,
IMOTSKI
549 ANITA RADONIĆ KOTEZI 28, VRGORAC
550 DALIBOR GLAMUZINA
POD GLAVICOM 21,
VRGORAC
551 ANDREJA PULJIZ GUDELJ
KRALJA TOMISLAVA 27,
IMOTSKI
552 PAMELA KLAPIRIĆ
BRUNA BUŠIĆA 45,
IMOTSKI
553 ANA KOVAČEVIĆ TURJACI 123, SINJ
554 IVANA TURIĆ JOSIPA JOVIĆA 1, IMOTSKI
555 VINKO MALENICA
KNEZA BRANIMIRA 10,
IMOTSKI
556 DALIBORKA GOVORKO
ULICA GENERALA JANKA
BOBETKA 6, VRGORAC
557 BRANKA JELAVIĆ VINJANI DONJI 4, IMOTSKI
558 ANDRIJANA MUSTAPIĆ
HAJDUKA ANDRIJE ŠIMIĆA
30, IMOTSKI
559 SUZANA ŠEGO ČITLUK 82 A, SINJ
560 ŽELJKA JELINIĆ VINJANI GORNJI 341
561MARINA PERKOVIĆ
ŠANTAR
VINJANI DONJI 421,
IMOTSKI
562 ANTE JUKIĆ RAVČA 4, VRGORAC
563 ANTE PANZA BRNAZE 206, SINJ
564 JOSIPA GRABOVAC ŠILANOVAC 15, SINJ
565 DANIJELA VOJKOVIĆ PRISOJE 223, DICMO
566 ANTONIJA MEDVIDOVIĆ
MEDVIDOVIĆA DRAGA 26A,
IMOTSKI
567 MARIJA ŠUMELJ
VLADE GOTOVCA 10,
IMOTSKI
568 BOŽENA BRALIĆ SIČANE 475, DICMO
569 ANITA BULJAN PUT PIKETA 33A, SINJ
570 KATA BILOBRK
OBROVAC SINJSKI 175,
OBROVAC SINJSKI
571 MARIJA ŠIMUNOVIĆ STILJA 75A, VRGORAC
572 MARINA MATIJEVIĆ
MILE GOJSALIĆ 25,
KOSTANJE
573 VEDRANA BATARELO KRUŠVAR 3, DICMO
574 ANA BATOŠ TURIĆ VRBANJ 67, VRBANJ
575 IVANA DRŽAK RADOŠIĆ 75B, RADOŠIĆ
576 ANA VRDOLJAČIĆ PUT PIKETA 6C, SINJ
577 IVANČICA STRIŽIĆ
JENKIJEVA 6, BLATO NA
CETINI
578 IGOR MIKŠIĆ JUNAS 14, ZVEČANJE
579 LUKA DODIG
VELIKI PROLOG 62,
VRGORAC
580 NIVES ŠIMIĆ GLAVICE 684, SINJ
581 MIRNA BALAIĆ
OBROVAC SINJSKI 8,
OBROVAC SINJSKI
582 ANITA JAŽIĆ
GLAVINA GORNJA 21,
GLAVINA GORNJA
583 DARKO FIRIZIN
PUT LEŠČEVIŠĆA 21,
GROHOTE
584 MARIJANA ŠUŠNJARA BRNAZE 604B, SINJ
585 IVICA KVESIĆ
ATUNA MIHANOVIĆA 12B,
IMOTSKI
586 MAJA SKEJO PUT MEĐINA 26, SINJ
587IVANA VRGOČ
BURATOVIĆ VRBANJ 21, VRBANJ
588 RUŽICA HERCEG PUT PLANE 13, VRGORAC
589 ANITA KRIVIĆ BAZANA 9A, SINJ
590 HELENA MARENDIĆ
OBROVAC SINJSKI 218 F,
OBROVAC SINJSKI
591 MIHAELA MATIJEVIĆ
MILE GOJSALIĆ 27,
KOSTANJE
592 HELGA POŠTENJAK
DINKA ŠTAMBAKA 22,
IMOTSKI
593 DARKO TOPIĆ
DONJI VINJANI 207,
IMOTSKI
594 MIRELA ŠKARIČIĆ
KROZ VAROŠ
43,PODGRAĐE
595 LEILA ERCEG
ULICA GENERALA JANKA
BOBETKA 6, VRGORAC
596 DIJANA BARAĆ TURJACI 247, TURJACI
597 IVANA ŠKEVA
VINJANI DONJI 376,
VINJANI DONJI
598 ANA BILOPAVLOVIĆ
VINJANI DONJI 523B, DONJI
VINJANI
599 IVNA PETRIČEVIĆ
KNEZA TRPIMIRA 20,
TUGARE
600 JOSIPA BEGOVIĆ
PUT JAPJENIČARA 15,
GROHOTE
601 PERO SIČIĆ
PUT SV.NIKOLE 3,
OSTRVICA
602 VESNA IVANKO
KALINIĆI-KERANI 3, VELIKI
BROĆANAC
603 IVANA ALAJBEG ALAJBEZI 21, LJUBITOVICA
604 LIDIJA ŠARAC PUT KLANCA 33, KUČIĆE
605 ANA LUCIĆ TURJACI 328, SINJ
606 NENSI ŽURO PRISOJE 45, DICMO
607 MARIJA PAVIČIĆ DONKIĆ VRBANJ 107, VRBANJ
608 DANJA MODRIĆ GLAVICE 84, SINJ
609 IVO SIČIĆ
PUT SV.NIKOLE 5,
OSTRVICA
610 HELENA ĐUDERIJA KUTSKA 63, DUGOPOLJE
611 DIJANA KUKAVICA GLAVINA DONJA 30, IMOTSKI
612 ŽELJKO NEDOVIĆ SUŠCI 10A, DICMO
613 MARA KUTLEŠA
VINJANI GORNJI 441,
GORNJI VINJANI
614 IVANA GARAC
ULICA HRVATSKOG
PROLJEĆA 18, IMOTSKI
615 JOSIP GALIĆ
SERDARA TOMAŠEVIĆA
32A, SINJ
616 RUŽICA VUJEVIĆ
DINKA ŠTAMBAKA 12,
IMOTSKI
617 JOSIPA ŽUPIĆ
DONJI VINJANI 422,
IMOTSKI
618 SARA ĆURKOVIĆ FRA RAFE KALINIĆA 84, SINJ
619 HRVOJE ROGULJ KRAJ 53C, DICMO
620 IVANA KILIĆ
ULICA VLADE GOTOVCA 3,
IMOTSKI
621 ANA VUČIĆ GLAVICE 408, SINJ
622ANNA PETRA FARKAS
TOMIČIĆ
DONJI HUMAC 89,
NEREŽIŠĆA
623 ANETA BRAJNOV GUSTIRNA III 6, MARINA
624 JELENA MAROVIĆ VLAHE BUKOVCA 21, SINJ
625 ZDENKO MINARIK ZEČEV PROLAZ 7, SINJ
626 MARA ČUGURA JASENSKO 42, SINJ
627 IVONA UTROBIČIĆ UTROBIČIĆI 37, SLIME
628 SLAVICA MILANOVIĆ GLAVICE 143, SINJ
629 JOSIPA JUKIĆ DRNIŠKA 3, SINJ
630 ANTE BUŠIĆ GOJKA ŠUŠKA 44, IMOTSKI
631 IVANA MILAVIĆ
PUT LOKVE 11, BLATO NA
CETINI
632 EMILIJA MRKONJIĆ A.G.MATOŠA 3, IMOTSKI
633 DADO ROMAC GLAVICE 327B, GLAVICE
634 CVJETANA VRCA LUMBINOV MOST 17, SINJ
635 AIDA MEDVID RADOŠIĆ 57, SINJ
636 ANTONIJA REBIĆ
VINJANI DONJI 220, DONJI
VINJANI
637 MAJA KOVAČEVIĆ BRNAZE 430, SINJ
638 MELANI REBIĆ VINJANI DONJI 98, IMOTSKI
639 BORIS BULJ SUHAČ 47A, SINJ
640 IRENA BUŠIĆ
VINJANI DONJI 633, DONJI
VINJANI
641 ANTONIJA MRŠIĆ KRAJ 105, DICMO
642 MARINA MILUN SIČANE 67, DICMO
TABLICA 2 – OBITELJ S ČETVERO DJECE – IZNOS 477,78 €
1 MARKO SVALINA
PUT STAROG SELA 16,
CRIVAC – MUĆ
2 ANTHONY ŠUTO
MATICE HRVATSKE 21,
ZMIJAVCI
3 MARINA BOŽINOVIĆ HRVACE 441, HRVACE
4 NEDILJKA BUDIĆ-LETO
UL. DOMOVINSKOG RATA
2, VEDRINE, TRILJ
5 MARIO LOVRINČEVIĆ
LOVRINČEVIĆI 5,
BIOKOVSKO SELO,
6 TINA SOČO
CENTAR-DUBRAVA 25,
NEORIĆ, MUĆ
7 OGNJEN RAKO ULICA RAKO 48, ZAGVOZD
8 ANELA VUKOVIĆ
3.IMOTSKE BOJNE 10,
GRUBINE, PODBABLJE
9 TOMISLAV LUBINA RUNOVIĆ 406A, RUNOVIĆI
10 ZORANA FRANKIĆ
FRA Š.MILINOVIĆ 3,
LOVREĆ
11 MARIJA PIRIĆ
UL.JOSIPA JOVIĆA 32,
POSTRANJE, PROLOŽAC
12 ANTE PERIĆ
HRVATSKIH VELIKANA 18,
KAMENMOST, PODBABLJE
13 NEDA RIBIČIĆ
IVANA PAVLA II. 3, CISTA
PROVO
14 SANDRA LIPOTIĆPIROGA MATIJE GUPCA 5, TRILJ
15 IVANA KASALO
ANTE STARČEVIĆA 38,
HRŠĆEVANI, PODBABLJE
16 JELENA MAMIĆ
MAMIĆI 6, BRAČEVIĆ,
MUĆ
17 TOMISLAV GUDELJ
IVANA PAVLA II 61A,
ZMIJAVCI
18 BLAŽENKA IVIŠIĆ
IVIŠIĆA GLAVICA 4,
KOŠUTE, TRILJ
19 JULIJANA SMILOVIĆ
RADOBILJSKA CESTA 19,
KATUNI, ŠESTANOVAC
20 ANA KUJUNDŽIĆ
UL.SV.ANTE 33,
KRIVODOL, PODBABLJE
21 IVAN BITUNJAC RUDA 14, OTOK
22 MLADEN KOZINA VELIĆ 9B, TRILJ
23 RADMILA JUKIĆ RUNOVIĆ 107A, RUNOVIĆI
24 JELENA MILINOVIĆ
FRA.JOSIPA OLUJIĆA
5,OPANCI, LOVREĆ
25 IVANA BOJIĆ
ANTE STARČEVIĆA 35,
TRILJ
26 STIPE MARŠIĆ
PETOG KOLOVOZA 10,
DRUM, PODBABLJE
27 ZORICA UJEVIĆ
SV.MIHOVILA 39,
KRIVODOL, PODBABLJE
28 ANITA BOTICA RUDA 36, OTOK
29 LJILJA NORAC-KEVO PRIBLAĆE 64, OTOK
30 MATE ŠUTO
ANTE STARČEVIĆA 1,
ZMIJAVCI
31 SENKA JONJIĆ
FRANJE TUĐMANA 95,
GRUBINE, PODBABLJE
32 MONIKA JAKIĆ SV-LUKE 18, OTOK
33 ZRINKA LONČAR LUCIĆI 24, PODBABLJE
34 NENA ĆAPIN
DR.FRANJE TUĐMANA 1,
PODBABLJE
35 BOŽENA SKENDER DOBRINČE 7, LOVREĆ
36 IVAN BEKAVAC
ANTE STARČEVIĆA 12,
DOLIĆA DRAGA, LOKVIČIĆI
37 MARIJA LASIĆ
ULICA DR.FRANJE
TUĐMANA 24, ŠUMET,
PROLOŽAC
38 MARICA MATAS
F.A.K. MATASA 33,
KLADNJICE, LEĆEVICA
39 VINKA RADMAN
IGORA LIPOTIĆA IGIJA 27,
VEDRINE, TRILJ
40 IVANA ŠIPIĆ
VEDRINSKIH BRANITELJA
41, VEDRINE, TRILJ
41 KRISTINA MARKOVIĆ JELAŠCE 9, OTOK
42 LIDIJA MIŠKOVIĆ
BAKOVIĆI 53, PRIMORSKI
DOLAC
43 LUKA BILIĆ RUNOVIĆ 747, RUNOVIĆI
44 DRAGICA GALIĆ HRVACE 507A, HRVACE
45 IVAN ŽUNIĆ
ŽUNIĆI 20A, PRIMORKI
DOLAC
46 SPOMENKA BAKIĆ
ULICA PUT BAKIĆA 21,
KOŠUTE, TRILJ
47 ANA ERCEG
DOMOVINSKOG RATA 12,
DRUM, PODBABLJE
48 SABINA KNEZOVIĆ
MALA VINICA 37, ARŽANO,
CISTA PROVO
49 DANICA ĆUBIĆ
ULICA FRANJE TUĐMANA
71, CISTA PROVO
50 ANTONIJA JUKIĆ RUNOVIĆ 117B, RUNOVIĆ
51 SANJA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 693A, RUNOVIĆ
52 VINKO MIJOČ ŽIVINIĆ 31, OTOK
53 MARIANA MATIĆ
PUT MATIĆA 12,
PROLOŽAC
54 BLANKA MIKULIĆ
PUT BUNARA 20, DONJI
PROLOŽAC
55 LIDIJA GUDELJ
IVANA PAVLA II 62,
ZMIJAVCI
56 NINA UJEVIĆ
SV.MIHOVILA 43,
KRIVODOL, PODBABLJE
57 MIRJANA RAKO
FRA ANTE RAKE 25,
KRIVODOL, PODBABLJE
58 ANTE NORAC-KEVO PRIBLAĆE 86, OTOK
59 IVANA MADUNIĆ
DOMOVINSKOG RATA 1,
CISTA PROVO
60ANĐELA MILANOVIĆ
LITRE
OTOČKIH MUČENIKA 46,
OTOK DALMATINSKI
61 ANDREA NOSIĆ NOSIĆI 4, LOVREĆ
62 NENO ROGULJIĆ GARDUN 20, TRILJ
63 IVANKA PETRIČEVIĆ PUT PIKETA 9, TRILJ
64 ANTONIJA MILAN
DUKIĆA PROGON 15,
KOŠUTE
65 MLADENKA JUKIĆ
ŽIVINIĆ 26, OTOK
DALMATINSKI
66 MIRKO DOMJANOVIĆ VUČIPOLJE 3, HRVACE
67 DAMIRA LIPOTIĆ RAMSKA 5, TRILJ
68 JASMINA VUGDELIJA
SEGET 47, OTOK
DALMATINSKI
69 ANITA PAVIĆ
PUT PAVIĆA 39,
PROLOŽAC
70 IVICA BAŠIĆ
DR.FRANJE TUĐMANA 86,
LEĆEVICA
71 IVANA GUDELJ
3.IMOTSKA BOJNA 94,
PODBABLJE
72 ITA ŠABIĆ
KRALJA TOMISLAVA 4,
ZMIJAVCI
73 LUKA PETRIČEVIĆ
GOSPE OD ZDRAVLJA 4,
PROLOŽAC
74 ZVONIMIR ĐULA SV.LUKE 9, OTOK
75 LJUBINKA KARIN
ULICA TINA UJEVIĆA 4,
KAMENMOST
76 IVANA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 99,TRILJ
77 JOSIPA MRAVAK GALA 158, OTOK
78 NATAŠA MIŠEVIĆ
VUKOVARSKA 39,
ZMIJAVCI
79 MARINA JUKIĆ RUNOVIĆ 312 A, RUNOVIĆ
80 TEREZA ĆUBIĆ
FRANJE TUĐMANA 75,
CISTA PROVO
81 MILJENKO JURIĆ DONJI MUĆ 216, MUĆ
82 MAJA PLETIKOSIĆ HRVACE 116, HRVACE
83 IVICA BLAŽEVIĆ
ULICA ZELENIKA 13, DONJI
PROLOŽAC
84 MAJA GRGAT OTOK JELAŠCE 93, OTOK
85 BOJA TOKIĆ VELIĆ 76, TRILJ
86 NEVENKA MILIĆ HRVACE 356, HRVACE
87 LJUBA LAGATOR
TEŽAČKA ULICA 25,
PODGRAĐE
88 MARIJANA JUKIĆ ŽIVINIĆ 14, OTOK
89 MIHAJELA LASIĆ
KNEZA BRANIMIRA 13,
IMOTSKI
90 IVANA KLAPEŽ PUT PAVIĆA 3, SINJ
91 PETAR ERCEG DUSINA 92, VRGORAC
92 ANA ČAČIJA
BAJAGIĆ 203, BAJAGIĆ,
SINJ
93 NIKOLA PODRUG OSOJE 93, DICMO
94 TANJA KOLOVRAT BLAJBURŠKA 6, IMOTSKI
95 ANKICA BRALIĆ SIČANE 90C, DICMO
96 MARIO REBIĆ
VINJANI DONJI 187,
IMOTSKI
97 IVANA POLJAK GLAVICE 435, SINJ
98 PETAR PAVLINUŠIĆ TURJACI 13B, SINJ
99 MILAN VELIĆ
NAKLICE 10, NAKLICE,
OMIŠ
100 IVANA PLAZIBAT
GOJKA ŠUŠKA 49,
DUGOPOLJE
101 MARIN LUČIĆ SVIRČE 106, SVIRČE
102 DARKO ROSO
ANTE STARČEVIĆA 4,
IMOTSKI
103 MARIO ŠINKOVIĆ
NIZ BADANJ 17, ZVEČANJE,
OMIŠ
104 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ
GLAVINA DONJA 79,
IMOTSKI
105 MATEO GRLJUŠIĆ
PČELINJAK III 17,
VRGORAC
106 IVO AKALOVIĆ
DOMOVINSKOG RATA 201,
DUGOPOLJE
107 MILENA MAJIĆ
ANTUNA MIHANOVIĆA 34,
IMOTSKI
108 SLAĐANA GRANIĆ BANJA 2, VRGORAC
109 IRENA BATARELO KRUŠVAR 18, DICMO
110 VEDRAN IVAČIĆ MILETIN 15E, SINJ
111 NIKOLINA TOKIĆ-VUKO PUT ODRINE 13, SINJ
112 OLIVERA BUŠIĆ
GLAVINA DONJA 493B,
GLAVINA DONJA,IMOTSKI
113 ANĐELKA KOMIĆ
DUBRAVA 16,
DUBRAVA,TUGARE,OMIŠ
114 ANTONIA VITIĆ
OBROVAC SINJSKI 203B,
SINJ
115 DIJANA JEŽIĆ GDINJ 335 A, GDINJ, JELSA
116 MARIJAN KUTLEŠA
KRALJA ZVONIMIRA 5,
IMOTSKI
117 ANA GALIĆ
VINJANI GORNJI 15,
IMOTSKI
118 IVANA ŠKEVA
VINJANI DONJI 375,
IMOTSKI
119 IVO DODIG
TINA UJEVIĆA 15,
VRGORAC
120 MARINA MAJIĆ
DONJI VINJANI 327,DONJI
VINJANI, IMOTSKI
121 DIJANA KADIJEVIĆ
GLAVINA DONJA
190,GLAVINA DONJA,
IMOTSKI
122 MONIKA ŠTRLJIĆ
BLAJBURŠKA UL.115,
IMOTSKI
123 ANTE KANAET
JURAJA DALMATINCA 15,
SINJ
124 IVANA MEDVIDOVIĆ
MEDVIDOVIĆA DRAGA 39,
IMOTSKI
125 JOZO KELIĆ
OSOJE 98 D, OSOJE,
DICMO
126 KATIJA POLJAK BRNAZE 355, SINJ
127 ANI ĆAPETA KRAJ 136, DICMO
128 SLAVENA PAŽIN
POD GLAVICOM 6A,
VRGORAC
129 ROKO BUŠIĆ
VINJANI DONJI 593,
IMOTSKI
130 IVANKA ČARIĆ BRNAZE 431, SINJ
131 DRAŽAN LOVRIĆ
ULICA GOJKA ŠUŠKA 34,
IMOTSKI
132 MARTINA RADANOVIĆ KRAJ 55A, DICMO
133 TOMISLAV MALEŠ GORNJE GLAVICE 550, SINJ
134 MARIO VUKOVIĆ CETINSKA 18, DUGOPOLJE
135MARIJA PERKOVIĆPALOŠ TURNJACI 219 A, SINJ
136 MISLAV MARAS DONJE GLAVICE 279C, SINJ
137 MELANY ŠIMIĆ
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA
15,DUGOPOLJE
138 IVANA MAJIĆ LUČANE 144, SINJ
139 ANA VUČKOVIĆ BRNAZE 16, SINJ
140 JOSIPA RADOVIĆ RADOŠIĆ 151, SINJ
141 PERICA BOSANČIĆ
KNEZA DOMAGOJA 2,
DUGOPOLJE
142 KRISTINA SPAJIĆ
VINJANI DONJI 506,
VINJANI DONJI, IMOTSKI
143 MIRKO DUJMOVIĆ
PUT STUDENACA 7,
KOSTANJE, OMIŠ
144 JELENA KRIŽANAC RADOŠIĆ 162, SINJ
145 VERONIKA TOLIĆ
KOTEZI 85, KOTEZI,
VRGORAC
146 BRANIMIR RADOVIĆ RADOŠIĆ 145, SINJ
147 LUCIANA UZINIĆ
DUBRAVA 81, DUBRAVA,
OMIŠ
148 FRANKA BOŽIĆ
POLJIČKE REPUBLIKE 19,
ZVEČANJE, OMIŠ
149 DENIS JERČIĆ
JURICE JERČIĆA 19,
PODGRAĐE, OMIŠ
150 DIJANA MUCIĆ A.K.MIOŠIĆA 1, VRGORAC
151 MIRKO ROMIĆ TRG GOJKA ŠUŠKA 13, SINJ
152SVJETLANA KATAVIĆ
VUČKOVIĆ TRIPALOV VOĆNJAK 6, SINJ
153 DOMAGOJ KOVAČEVIĆ PRISOJE 203, DICMO
154 MARIJA KUTLEŠA
KRALJA ZVONIMIRA 74,
IMOTSKI
155 VERA KAĆUNKO
DONJI DOLAC 134,
DUGOPOLJE
156 TOMISLAV SVALINA LUČANE 8, LUČANE, SINJ
157 GORDANA DOLIĆ GLAVICE 336, SINJ
158 IVANKA ĐUZEL
MEDVIDOVIĆA DRAGA 92,
IMOTSKI
159 KATARINA JURIĆ ŠARIĆ
HRVATSKIH VELIKANA 2,
VRGORAC
160 JAKŠA IVELIĆ
PRAŽNICA 107 A,
PRAŽNICE
161 STJEPAN MEDVIDOVIĆ
MEDVIDOVIĆA DRAGA 36,
IMOTSKI
162 NERA GRUBIŠIĆ
ZAGORSKA 37, KORUŠĆE,
KLIS
163 ANITA VUČKOVIĆ VLAHE BUKOVCA 5, SINJ
164MARIJANA BAŠIĆ
KUTLEŠA
GLAVINA DONJA 234,
IMOTSKI
165 IVAN JURIĆ
IVANA PAVLA II 79,
PRUGOVO
166 IVICA JELIĆ KRAJ 104A, DICMO
167 JOSIPA VUKOJEVIĆ
HRVATSKIH VELIKANA 14,
VRGORAC
168 TANJA PIVČEVIĆ POLJIČKA CESTA 35, GATA
169 IVANA JUKIĆ BRNAZE 411, BRNAZE
170 PETAR LASIĆ TRNBUSI 45, TRNBUSI
171 DIJANA GALIĆ
GLAVINA DONJA 7,
IMOTSKI
172IVANA KRSTULOVIĆ
CARIĆ SVIRČE 157, SVIRČE
173 VALTER KUZMAN
GLAVINA DONJA 177A,
IMOTSKI
174 ANELA MRŠIĆ
GLAVINA DONJA 276,
IMOTSKI
175 ANTONIJA JERČIĆ
TEŽAČKA ULICA 25,
PODGRAĐE
176 MAJA TOLO
FRA RAJMUNDA RUDEŽA
33, IMOTSKI
177 MATILDA BARTULOVIĆ
FRA ANDRIJE KAČIĆA 42,
BLATO NA CETINI
TABLICA 3 – OBITELJ S PETERO I VIŠE DJECE – IZNOS 557,46 €
1 DANIJELA ODRLJIN
PUT ODRLJINA 18, KOŠUTE,
TRILJ
2 IVANA GALIĆ ANTE STARČEVIĆA 1A, TRILJ
3 ANITA LESKUR
LESKURI 8, GORNJE
OGORJE, MUĆ
4 NEDILJKA GUDELJ
3. IMOTSKE BOJNE 6,
POLJICA, PODBABLJE
5 SANJA VUKAS
PUT VUKASA 35, VEDRINE,
TRILJ
6 JOSIPA GRBAVAC
UL. JOSIPA JOVIĆA 100,
POSTRANJE, PROLOŽAC
7 JASNA BILANDŽIĆ MALJKOVO 51A,HRVACE
8 MARIJA BABIĆ
JOSIPA JOVIĆA 8,
STUDENCI, LOVREĆ
9 TATJANA JONJIĆ
ULICA HRVATSKIH
ISELJENIKA 2, GRUBINE,
PODBABLJE
10 ŽELJKA ZOKO
KRALJA TOMISLAVA 33,
DUGOBABE
11 DAMIR BOLJAT
DOMOVINSKOG RATA 36,
DUGOPOLJE
12 DANIJELA BARIČEVIĆ
HERCEGOVAČKA 14,
KOPRIVNO, DUGOPOLJE
13 IVANA ŠALINOVIĆ PČELINJAK 3/13, VRGORAC
14 GABRIJELA ARAČIĆ PUT GAJA 8, IMOTSKI
15 LJUBICA DUJMOVIĆ
PUT STUDENACA 2,
KOSTANJE,OMIŠ
16 MATE MACAN RADOŠIĆ 16, SINJ
17 MIROSLAVA KOVAČIĆ
PUT KLANCA 5, KUČIĆE,
OMIŠ
18 FRANKA DOMIKULIĆ
DUBRAVA 72, DUBRAVA,
OMIŠ
19 ANTE MANDALINIĆ
PUT KRIŽINE 10, KOSTANJE,
OMIŠ
20 IVA DRŽAK RADOŠIĆ 7, SINJ
21 LJUBICA ŠAŠKOR
STOŽERNOG BRIGADIRA
ANTE ŠAŠKORA 46, ČIŠLA,
OMIŠ
22 SILVIJA VUKASOVIĆ
FRANE JOSIPA 92, KUČIĆE,
OMIŠ
23 MARKO STIPANOVIĆ
ULICA SVIH SVETIH 9,
KOPRIVNO, DUGOPOLJE
24 RUŽICA MAJIĆ
OBRTNIČKI PROLAZ 2,
IMOTSKI
25 DARKO BILOPAVLOVIĆ
VINJANI DONJI 561,
IMOTSKI
26 IVANA JOVIĆ
VINJANI GORNJI 431,
IMOTSKI
27 LIDIJA TOLIĆ
ULICA IMOTSKIH
ISELJENIKA 3, IMOTSKI
28 NEDILJKA SUŠIĆ
GLAVINA DONJA 49,
IMOTSKI
29 IVANA MARASOVIĆ PUT TEŽINA 24, KOSTANJE

 

 

                                                                                                                           

Povezani članci

Back to top button