TemeVijesti

Izašao popis – Županija podijelila novčane iznose obiteljima s troje i više djece

Na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije”, broj 125/19 , 22/20 i 21/21 ), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 156/22) i članka 6. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2022. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 165/21,

53/22, 82/22, 105/22 i 170/22), Župan Splitsko-dalmatinske županije 30. prosinca 2022. godine, donio je

O D L U K U 

o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. namijenjenih provođenju demografskih mjera, aktivnost Pomoći obitelji s troje ili više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2022./2023. nastavnu/akademsku godinu

Članak 1.

Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn osigurana su u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za

2022., Razdjel 004, Aktivnost A401503– Pomoć obiteljima sa troje ili više djece na školovanju (Zagora i otoci) te se ovom Odlukom raspoređuje iznos od 1.792.000,00 kn na slijedeći način:

TABLICA 1 – TABLICA 1 – OBITELJ S TROJE DJECE – IZNOS 2.000,00 KN

 

br IME I PREZIME ADRESA
1 MILENKO BACELJ VEDRINSKIH BRANITELJA 73, TRILJ
2 JURE ŠAMIJA DUBRAVA 67, LOVREĆ
3 BOŽO BILONIĆ ČAČVINA 12 B, TRILJ
4 MARIJAN ŠABIĆ MAJKE TEREZE 4, ZMIJAVCI
5 MERI BULJ PUT GARDUNA 7, TRILJ
6 IVANA ŽIVALJIĆ ČAPORICE 96, TRILJ
7 VEDRANA LIPOTIĆ RAMSKA 5, TRILJ
8 IVAN MARASOVIĆ STRMEDOLAC 51C, TRILJ
9 MILENA GUDELJ IVANA PAVLA II 61A, ZMIJAVCI
10 MARIJANA MIŠEVIĆ VUKOVARSKA 37, ZMIJAVCI
11 PALINA MANDARIĆ JADRANSKA CESTA 31, VRLIKA
12 ANITA PRELAS KREŠIMIROVA 3, TRILJ
13 JOSIP VARENINA UDOVIČIĆI 161, OTOK
14 PETRA BUGARIN GRAB 114, GRAB, TRILJ
15 MARKO SERDAREVIĆ PUT JOKIĆA-KALČINA 8, NEORIĆ, MUĆ
16 JOZO BUGARIN GRAB 121,TRILJ
17 ŽELJKO BABIĆ UGLJANE 8, TRILJ

 

18 ANA RADMAN ULICA GRANČUŠA 5, KOŠUTE, TRILJ
19 ANDRIJANA DEDIĆ JANDREK GALA 71A, GALA, OTOK
20 MARIJANA ROGULJIĆ SV. MIHOVILA 40 TRILJ
21 DUBRAVKA VUCO USKOČKA 1, TRILJ
22 SANJA PERKUŠIĆ UL. DOMOVINSKOG RATA 81, DRUM, PODBABLJE
23 BOŽANA TUCAK RUNOVIĆ 415, RUNOVIĆI
24 IVANA JUKIĆ RUNOVIĆ 108A, RUNOVIĆI
25 IVAN SLAVIĆ FORTICA 10, SUĆURAJ
26 GORDANA KRNJAČA LIŠČICE 3, KOŠUTE, TRILJ
27 MARIANA BACELJ VEDRINSKIH BRANITELJA 75, VEDRINE, TRILJ
28 JELENA RANIĆ DON ANTE BUĆANA 2,

TRILJ

29 ANTONIJA RUNAC RUNČEV PUT 8, POLJICA, PODBABLJE
30 TEA BULJAN DOMOVINSKOG RATA 147,

ZMIJAVCI

31 ANTONIJA BULJAN RUNOVIĆI 130, RUNOVIĆ
32 IVANA VOJKOVIĆ ŽIŽIĆ GALA 69C, OTOK
33 GORAN MIŠKOVIĆ BAKOVIĆI 47, PRIMORSKI DOLAC
34 MILANA GUDELJ BRUNA BUŠIĆA 1, ZMIJAVCI
35 DANIJELA GUDELJ PUT DIKOVAČE 21, ZMIJAVCI
36 MARINA ŠKEGRO PUT ŠKEGRA 9, DONJI PROLOŽAC, PROLOŽAC
37 ANTE JUKIĆ DONJI MUĆ 36, MUĆ
38 MARIJA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 137, OTOK
39 GORDANA KRAJINA KOLJANE 21, VRLIKA
40 INES MRAVAK GALA 170, OTOK
41 JELENA NORAC KEVO PRIBLAĆE 102, OTOK
42 MILA LASIĆ PUT BAZANE 20, ŠUMET, PROLOŽAC
43 JULIJANA DIDIC MUKLAČE 16, CRIVAC, MUĆ
44 IVANA KRNJAČA LIŠČICE 7, KOŠUTE, TRILJ
45 MIRELA KAŽIMIR ULICA KUKUZOVAČKIH

ŽRTAVA 50, KOŠUTE, TRILJ

46 JOSIPA AJDUČIĆ GALA 212, OTOK
47 ZLATA ČUJIĆ PUT ČUJIĆA 3, KRIVODOL, PODBABLJE
48 ANAMARIJA PERIĆ PUT PERIĆA BRIGA 53,

KAMENMOST, PODBABLJE

 

49 JELENA ĆAPIN DR.FRANJE TUĐMANA 5, PODBABLJE GORNJE
50 KRISTINA PRGOMET UL.HRV.BRANITELJA 16,

DONJI PROLOŽAC,

PROLOŽAC

51 DRAGICA ŠESTAN ŠESTANI 10, ŠESTANOVAC
52 ANA ZNAOR ODAK UL.HRV. BRANITELJA 68,

DONJI PROLOŽAC,

PROLOŽAC

53 HELENA VULETA VULETINA RUPA 31, OTOK
54 KATARINA KOPRČINA GRAB 96, TRILJ
55 IVANA GLAVAŠ UL.DOMOVINSKOG RATA 25, DRUM, PODBABLJE
56 ANTE KLARIĆ PUT PIKETA 10, TRILJ
57 VEDRANA MARASOVIĆ DOMOVINSKOG RATA 25,

VEDRINE, TRILJ

58 MARIJA MARINOVIĆ STRANA I 21, OTOK
59 JELENA LASIĆ UL.DR.FRANJE TUĐMANA 66, LOVREĆ
60 TANJA VULETA VULETINA RUPA 33, OTOK
61 NEDILJKA RUPČIĆ RUPČIĆI 9A, LOVREĆ
62 MILAN GRABOVAC UL.KRIŽNOG PUTA 10,

DONJI PROLOŽAC, PROLOŽAC

63 JELENA BRČIĆ STRANA I 69, OTOK
64 INKA ŠIPIĆ VEDRINSKIH BRANITELJA 8, VEDRINE, TRILJ
65 ANTE VIDEKA GRANČUŠA 5, KOŠUTE,

TRILJ

66 ANTE VIDIĆ BAKOVIĆI 7, PRIMORSKI DOLAC
67 IVANA MARASOVIĆ UGLJANE 85, TRILJ
68 VLATKO KUSTURA SLIVNO 249, SLIVNO, RUNOVIĆI
69 IVICA VUKOVIĆ DR.FRANJE TUĐMANA 63, GRUBINE, PODBABLJE
70 TINA PERKOVIĆ TABAK PUT OVRLJE 15A, OTOK
71 VATROSLAVA ŠIMUNOVIĆ ŽIVINIĆ 75, OTOK
72 MAJA PLAZIBAT SV. MIHOVILA 24D, TRILJ
73 MIRELA BABIĆ RUNOVIĆ 95, RUNOVIĆI
74 IVANA JUKIĆ PUT JUKIĆA 15, DONJI PROLOŽAC, PROLOŽAC
75 JOSIPA PATRLJ PUT MALOG VRILA 3,

KAMENMOST, PODBABLJE

76 ANTE OKLOPČIĆ DINKA ŠIMUNOVIĆA 8,

 

VRLIKA
77 ZRINKA MALIČIĆ VEIĆ DONJI MUĆ 199, MUĆ
78 IVICA ČOVIĆ-PAVIŠIĆ ČAPORICE 19A, TRILJ
79 KRISTINA JAKIĆ RUNOVIĆ 328A, RUNOVIĆI
80 ANAMARIJA AJDUČIĆ GALA 213, OTOK
81 MARINKO PERIĆ PUT PERIĆA BRIGA 53,

KAMENMOST, PODBABLJE

82 IVANA BATOVANJA KUKAR 20, VRLIKA
83 MATIJA BAZO RUDA 60, OTOK
84 IVANA KOVAČEVIĆ UGLJANJE 9A, TRILJ
85 MARIJA DUKIĆ ULICA DUKIĆA PROGON 12, KOŠUTE, TRILJ
86 JOSIPA SOLDIĆ SATRIĆ 135A, HRVACE
87 VEDRANA VUKAS UL.PUT ŠIPIĆA 1, VEDRINE, TRILJ
88 ŽANA MAJIĆ PUT DRNIĆA 27A, TRILJ
89 LEA ŠUŠNJAR UL.SV.MARKA 36, DRUM, PODBABLJE
90 VERA MADUNIĆ UL.FRANJE TUĐMANA 48, CISTA PROVO
91 VEDRANA ALEBIĆ SATRIĆ 191, HRVACE
92 JOSIPA BAKIĆ VUKOVARSKA 52, TRILJ
93 ZORANA ŽOLO UL.VUKOVARSKA 38, KOŠUTE, TRILJ
94 ŽAKLINA KESIĆ PUT KESIĆA 10, TROLOKVE,

PRGOMET

95 ANDRIJANA PROJIĆ KRALJA TOMISLAVA 23,

TRILJ

96 IVANA UDILJAK FRANJEVAČKI TRG 14, STUDNCI
97 IVANA MARŠIĆ SV.MIHOVILA 29,

PROLOŽAC DONJI, PROLOŽAC

98 IVNA LASIĆ BERINOVAC 3, LOKVIČIĆI
99 MARIJA LENDIĆ UL. LENDIĆI 8, RAŠĆANE GORNJE, ZAGVOZD
100 KATARINA GUĆ UL. GUĆI 55, BIOKOVSKO SELO, ZAGVOZD
101 ANA MISIR ŠARIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 152, ZMIJAVCI
102 IVANA GUSIĆ GRAB 102, OTOK
103 IVAN DUNDIĆ DUNDIĆI 2, GRABOVAC, ŠESTANOVAC
104 IVANA ODRLJIN PUT ODRLJINA 15, KOŠUTE,

TRILJ

 

105 IVANA GRUBIŠIĆ DONJI MUĆ 374, MUĆ
106 IVANA PLAZIBAT KUKUZOVAČKIH ŽRTAVA 17, KOŠUTE, TRILJ
107 TOMISLAV ĆURAK PODOSOJE 42, VRLIKA
108 MARIJA KASELJ JEŽEVIĆ 71, VRLIKA
109 MARINA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 668, RUNOVIĆI
110 ZVONIMIR LEŠIN RUNOVIĆ 146, RUNOVIĆI
111 SNJEŽANA BUBALO ULICA LUG 39, DONJI PROLOŽAC, PROLOŽAC
112 MARKO MUŠURA MUŠURE 44, ZAGVOZD
113 IVA KUJUNDŽIĆ 3.IMOTSKE BOJNE 26,

GRUBINE, PODBABLJE

114 JELENA DEDIĆ-JANDREK GALA 129B, OTOK
115 SLAVICA IVIŠIĆ IVIŠIĆA GLAVICA 6, KOŠUTE, TRILJ
116 IVAN BUDIMIR MALJKOVO 32, HRVACE
117 MATEJA BUŠIĆ RUNOVIĆ 759, RUNOVIĆI
118 MARIJANA GRABOVAC HRV.BRANITELJA 52, PROLOŽAC
119 SUZANA VRANJEŠ PETRUŠIĆ HRV.BRANITELJA 53, PROLOŽAC
120 MARIJA BULJUBAŠIĆ DONJI BULJUBAŠIĆ 42,

ZAGVOZD

121 IVANA MILAS DR.FRANJO TUĐMAN 172, ZMIJAVCI
122 ELVIRA UJEVIĆ IVANA PAVLA II 6,

KRIVODOL, PODBABLJE

123 ZRINKA VUKOVIĆ UL. STJEPANA RADIĆA 14, GRUBINE, PODBABALJE
124 MARIJANA VUKAN PUT GARDUNA 5B, TRILJ
125 TONKA SMILOVIĆ RADOBILJSKA CESTA 30, KATUNI, ŠESTANOVAC
126 SLAVICA ŠAKIĆ FRAJEVAČKI TRG 2, STUDNECI, LOVREĆ
127 KATARINA ŠUŠNJARA DUBROVAČKA 7, TRILJ
128 DIJANA KURTOVIĆVILETA ULICA BRODARIĆ 7, KOŠUTE, TRILJ
129 DANIJELA KLAPEŽ ULICA HRVATSKOG

BRANITELJA 8, KOŠUTE, TRILJ

130 MARIO TADIĆ RUDA 2074, OTOK DALMATINSKI
131 JOZO DEDIĆ GALA 113A, OTOK
132 SANJA JELIČIĆ PURKO SELIČIĆI 4, GORNJI MUĆ

 

133 IVANA VUKELJA NOVOSEL NIKOLE TESLE 11, PODBABLJE
134 INES TURIĆ ULICA SVETOG MIHOVILA 52, PODBABLJE
135 ANITA ROGULJIĆ ČAPORICE 3, TRILJ
136 ANTE PAVELA ČAPORICE 75, TRILJ
137 DARIJANA ŽIŽIĆ JELAŠCE 37, OTOK DALMATINSKI,TRILJ
138 STIPE VRCAN VELJANE 31, TRILJ
139 BOŽENKA PETRUŠIĆ HRVATSKIH BRANITELJA 53, DONJI PROLOŽAC
140 VERONIKA ŠITUM FRANJE TUĐMANA 88, CISTA PROVO
141 JAGODA KLAPEŽ ULICA VUKOVARSKA 1, KOŠUTE, TRILJ
142 MARIJA KNEŽEVIĆ BALOVI 76, PRIMORSKI DOLAC
143 NEDJELJKA BABIĆRAPTAVI RUNOVIĆ 226,RUNOVIĆI
144 NIKOLA KONDŽA IVANA PAVLA II, BR.8,

OTOK

145 MIRJANA TURUDIĆ H.VUČKIĆA HRVATINIĆA 34, VRLIKA
146 JURE ČONDIĆ TEŽAČKI PUT 25, CISTA

PROVO

147 MATEA BODROŽIĆ ALOJZIJA STEPINCA 4, SVIB, CISTA PROVO
148 ŽARKO UKIĆ BRIGOVI 103A, PRIMORSKI DOLAC
149 RATKO BEŠLIĆ ULICA MLIKOTE 20,ZAGVOZD
150 IVANA MARINOVIĆ SLIVNO 223 A, SLIVNO, RUNOVIĆI
151 ANITA KEGALJ CESTA DR.FRANJE

TUĐMANA 8,CISTA

VELIKA,CISTA PROVO

152 VJERA ŠOLIĆ ŠOLIĆI 12, SUTINA, MUĆ
153 MIRJANA KUJUNDŽIĆ IVANBEGOVINA 17, PODBABLJE
154 IVA ŽDERO RUNOVIĆ 171, RUNOVIĆ

 

155 ANA MARŠIĆ ULICA SV.JOSIPA RADNIKA 5, PROLOŽAC GORNJI
156 ĐURĐICA KOROV

LJUBIČIĆ

RUNOVIĆ 671, RUNOVIĆ
157 SREĆKO PULJIZ RUNOVIĆI 66, RUNOVIĆ
158 ANTE ČEŠLJAR PUT VILODERA 18, PROLOŽAC DONJI
159 ANA PAPIĆ ĐIRLIĆ ULICA NENE ĐIRLIĆA LUNIĆA 74, RADOŠIĆ
160 LUKA SARIĆ SARIĆI 10, NEORIĆ
161 ANA KASELJ JEŽEVIĆ 63, VRLIKA
162 NIKOLINA REŽIĆ MAOVICE 216, VRLIKA
163 LUKA IVKOŠIĆ HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 74, ZMIJAVCI
164 ZORICA DUJMOVIĆ HRVATSKOG PROLJEĆA 6, RIČICE
165 IVANA VARNICA MILANA BEGOVIĆA 12, VRLIKA
166 MARTINA KARIN FRANJE KUHARIĆA 6, GRUBINE, PODBABLJE
167 DIJANA PETRIČEVIĆ GOSPE OD ZDRAVLJA 11, DONJI PROLOŽAC
168 MILA PERIĆ POLJIČKA ULICA 34, PROLOŽAC GORNJI
169 ANA LJUBA DRAČARI 6, PRIMORSKI DOLAC
170 PETAR STUPALO PUT PLANINE 5, NEORIĆ-

MUĆ

171 ANA LONČAR FRANJE TUĐMANA 297, ZMIJAVCI
172 MARIJANA GLAVAŠ TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1, DRUM
173 ZORAN SAMARDŽIĆ JOSIPA JOVIĆA 2, POSTRANJE
174 IVANA TROGRLIĆ PUT ŽEŽEVICE 4,

ŠESTANOVAC

175 KATARINA IVANKO DOMOVINSKOG RATA 101, DRUM
176 TONKA JAGNJIĆ GALA 172, OTOK DALMATINSKI
177 DRAGICA ĆAPIN DR.FRANJE TUĐMANA 63, PODBABLJE GORNJE
178 IVANA PETRIČUŠIĆ RUNOVIĆ 632, RUNOVIĆ
179 IVANA ZNAOR BRUNA BUŠIĆA 18, PODBABLJE
180 NEDILJKO BEKAVAC BEKAVCI GORNJI 13,

 

POVREĆ
181 SILVANA RAIĆ NOVO SELO 11, CRIVAC
182 DANIJELA BUČIĆ PUT KRIVAČE 7, DONJI

MUĆ

183 MATE KOVAČEVIĆ RADOBILJSKA CESTA 12, KREŠEVO
184 JOŠKO ELAĆ VRŽINE 174, PRIMORSKI DOLAC
185 STIPE JERKOVIĆ PODOSOJE 5, RUNOVIĆI
186 SNJEŽANA KRIŠTIĆ VUKOVARSKA 14, PODBABLJE
187 JELENA GRABOVAC ULICA KRIŽNOG PUTA 7, PROLOŽAC DONJI
188 ANTE MUSTAPIĆ-JOGUN LUG 71, DONJI PROLOŽAC
189 MARINA ŠITUM ULICA SV.MARKA 14, CISTA

PROVO

190 MARIJANA ČEŠLJAR POSTRANJSKA 35, PROLOŽAC
191 MARGARETA-IVANA MARINOVIĆ STRANA I 11
192 INES SAMARDŽIĆ GRAB 93, GRAB
193 KLARA VUKUŠIĆ SATRIĆ 9D, HRVACE
194 ANĐELA JUKIĆ DONJI BITELIĆ 206, HRVACE
195 MARINA RANČIĆ VLADIMIRA NAZORA 16A,

TRILJ

196 ŽANA ERCEG PRIBLAĆE 34, OTOK
197 KRUNO GUVO PUT DRINIĆA 35, TRILJ
198 MONIKA RADMAN RUDA 247, OTOK DALMATINSKI
199 MANDA SAMARDŽIĆ SEGET 7, OTOK DALMATINSKI
200 ANKA ŠIMIĆ RIMSKI PUT 15, PROLOŽAC DONJI
201 MARINA ŠITUM FRANJE TUĐMANA 53, CISTA PROVO
202 ZORAN MRŠIĆBOŽINOVIĆ ULICA BUDIM 24, PROLOŽAC DONJI
203 MATEA LAPENDA IVANA KRSTITELJA 23, PODBABLJE
204 RUŽICA LIVAJIĆ HRVATSKIH BRANITELJA 116A, POLJICA
205 MIJO LJUBIČIĆ SVIBIĆ 63, ARŽANO
206 JELENA KARIN FRANJE TUĐMANA 35, GRUBINE, PODBABLJE
207 ANĐELKA ĆUK PROGON I 41

 

208 SANJA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 133A, TRILJ
209 JELENA KLAPEŽ HRVATSKOG BRANITELJA 14, KOŠUTE
210 SLAVICA DUKIĆ PUT CETINE 34, TRILJ
211 JAKŠA SUČEVIĆ SUČEVIĆI 1, PRIMORSKI DOLAC
212 IVANKA JERKOVIĆ GRANČUŠA 3, TRILJ
213 ANTE ANČIĆ GRABOVAC CENTAR 229, ŠESTANOVAC
214 IVANA JUKIĆ ŽIVINIĆ 60, OTOK
215 IVAN KRSTIĆ VOJNIĆ SINJSKI 9, TRILJ
216 MATIJA VEIĆ NEORIĆ I 24, NEORIĆ
217 JELENA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 142A, TRILJ
218 NATALIA TARLE JEŽEVIĆ 2, VRLIKA
219 IVANA VUGDELIJA SEGET 13, OTOK DALMATINSKI
220 MARIJA KARIN MARKA MARULIĆA 2, GRUBINE, PODBABLJE
221 MARINA ŽURO BRODARIĆ 47, KOŠUTE
222 JELENA ŠUĆUR HRVATSKIH BRANITELJA 16, PODBABLJE GORNJE
223 ANTEA GALEŠIĆ PUT JAGLINE, NEORIĆ
224 MARIJA VRLIKA CESTA DR.FRANJE

TUĐMANA 44, LEĆEVICA

225 KRISTINA ŽDERO PODOSOJE 25, RUNOVIĆI
226 MARINA TEŠIJA KRALJA ZVONIMIRA 60, LEĆEVICA
227 PETRA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 125, OTOK
228 MELANI KUJUNDŽIĆ IVANBEGOVINA 98, PODBABLJE
229 IVANA MILINOVIĆ MILINOVIĆI 1, GRABOVAC
230 DOMAGOJ KUNDID RUNOVIĆ 720, RUNOVIĆ
231 MARIO VULETIĆ GORNJI VULETIĆI, KRSTATICE
232 MARIJANA LACO STRANA II 4, OTOK
233 MARIJA BUBALO LUG 80, DONJI PROLOŽAC
234 ZORICA LASIĆ PUT BAZANE 7, ŠUMET
235 IVANA ŠUŠIĆ OVRLJE 8, OTOK DALMATINSKI
236 MIRELA BILOŠ GORNJI PUT 41, PODBABLJE
237 DANIJELA LASIĆ FRA ANTE RAKE 19, ŠUMET
238 JELENA PROJIĆ RUDA 285, OTOK DALMATINSKI

 

239 ANTONIA VULETA VULETINA RUPA 29, OTOK DALMATINSKI
240 MARIJA ĐAPIĆ BITELIĆ GORNJI 67,

HRVACE

241 ANDRIJA KERUM PUT KERUMA 56, RADUNIĆ
242 BLAŽENKA JURIČIĆ GOSPE OD ZDRAVLJA 54A, PROLOŽAC
243 MARIJA MARASOVIĆ STRMENDOLAC 39, TRILJ
244 MARINA MAROŠ PUT OVRLJE 56, OTOK
245 JELENA ŠABIĆ KRLJA TOMISLAVA 35, ZMIJAVCI
246 DENIS STIPANOVIĆ HRVACE 80, HRVACE
247 IVANA BLAŽEVIĆ DALMATINSKA ULICA 2, VRLIKA
248 VEDRANA VLAJČEVIĆ DONJI MUĆ 190, MUĆ
249 MARIJA TADIĆ ŠUTRA OVRLJA 23, OTOK
250 IVANA ALEBIĆ SATRIĆ 182, HRVACE
251 PETAR BRČIĆ GALA 13, OTOK
252 STJEPAN TOKIĆ VELIĆ 73, TRILJ
253 ANA ŽIŽIĆ JELAŠCE 19, OTOK
254 MIRKO BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 128, OTOK
255 LJUBICA SVALINA VLADIMIRA NAZORA 1,

TRILJ

256 ANTONIJA KALAJŽIĆ PUT ŽEŽEVICE 35, ŠESTANOVAC
257 VEDRANA KAPITANOVIĆ KAPITANOVIĆI 42, DONJE OGORJE
258 MARIJA BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 129, OTOK
259 JOSIPA LASIĆ PUT BAZANE 36, ŠUMET
260 VEDRANA STOJIĆ FRA MATE GNJEČA 46, PROLOŽAC
261 ELIZABETA ŽUŽUL FRANJE TUĐMANA 3, GRUBINE, PODBABLJE
262 ZORAN DELIĆ DONJI MUĆ 262, MUĆ
263 ANITA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 518, RUNOVIĆ
264 IVAN PLAZIBAT BANA JELAČIĆA 30, TRILJ
265 MIRJANA RAKO DR.FRANJE TUĐMANA 8, ŠUMET
266 ANITA DEVIĆ GLJEV 11, OTOK DALMATINSKI
267 JOSIPA MILAS MATICE HRVATSKE 11, ZMIJAVCI
268 MARINA GILIĆ VRABAČ 7, GRAB
269 TOMISLAV VRDOLJAK JELAŠCE 71, OTOK
270 ILIJA VEIĆ NEORIĆ I 26, NEORIĆ

 

271 KATIJA DRAGOVIĆ RUNOVIĆ 79, RUNOVIĆ
272 MLADEN BISKUPOVIĆ DONJI BISKUPOVIĆI 3,

ŠESTANOVAC

273 MARIJA LASIĆ KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 2A, ŠUMET
274 NELA VUKAS DUBROVAČKA 36, TRILJ
275 FRANKA MADUNIĆ FRANJE TUĐMANA 60, CISTA PROVO
276 ZORICA KRCE VELIĆ 58, TRILJ
277 ZRINKA KASALO KRALJA TOMISLAVA 33, PODBABLJE
278 ANITA LASIĆ PUT BAZANE 17, PROLOŽAC
279 JELENA LACO STRANA II 21, OTOK DALMATINSKI
280 MARIJANA BULJAN DONJI BITELIĆ 58, HRVACE
281 KRISTINA AJDUČIĆ GALA 212, OTOK
282 MIŠO BILOKAPIĆ UDOVIČIĆI 158, OTOK
283 MARIJA ŽULJEVIĆ SV.LUKE 36, OTOK
284 NIKOLA SLIŠKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 9, TRILJ
285 ZDRAVKA ZORO DONJI MUĆ 253, MUĆ
286 IVANA LACO STRANA II 4, OTOK
287 JOŠKO GILIĆ GRAB 51C, GRAB
288 ANA RADNIĆ STRANA I 32, OTOK
289 IVANA JURKO VOJNIĆ SINJSKI 62, TRILJ
290 JELENA DOMAZET SATRIĆ 147C, HRVACE
291 ANĐELA ARMANDA HRVACE 88A, HRVACE
292 IVANA MORO MUKLAČE 22, CRIVAC
293 KATARINA PLETIKOSIĆ HRVACE 140, HRVACE
294 TIJANA MATIJAŠEVIĆ

RUDAN

RAČEVINA 2, BOGOMOLJE
295 MARIJA GRGAT JELAŠCE 78, OTOK
296 JELENA POPOVIĆ RADOBILJSKA CESTA 8, ŠESTANOVAC
297 MONIKA DŽIMBEG PRIBLAĆE 1, OTOK
298 ANELA PETRUŠIĆ PUT BULJANIJE 42, DONJI

PROLOŽAC

299 ZLATKO NORAC-KEVO PRIBLAĆE 56, OTOK
300 BARBARA KRNJAC JADRANSKA CESTA 7, VRLIKA
301 RENATA SAMARDŽIĆ UGLJANE 4, TRILJ
302 ANTE KUDUZ PODOSOJE 27, VRLIKA
303 MARIO MIKULIĆ ANTE STARČEVIĆA 58, PROLOŽAC DONJI
304 ELA MARŠIĆ FRA MATE GNJEČA 24, PROLOŽAC

 

305 GORDANA MARŠIĆ BUŠANJSKA 70, PROLOŽAC
306 JELENA MILAS BLAJBURSKA ULICA 23, PODBABLJE
307 STIPE ŠITUM FRANJE TUĐMANA 53, CISTA PROVO
308 JELENA ŽUŽUL TEŽAČKI PUT 5, GRUBINE, PODBABLJE
309 ANAMARIA LASIĆ BERINOVAC 11, KRIVODOL, PODBABLJE
310 LJUBOMIR SOLDO DONJI MUĆ 146, DONJI

MUĆ

311 MARINA GUDELJ HRVATSKIH BRANITELJA 6, ZMIJAVCI
312 RENATA BUGARIN IVANA PAVLA II 2,TRILJ
313 ANITA ŠUNJIĆ ŠUNJIĆI 17, GIZDAVAC
314 VESNA MARIĆ VELIĆ 65B, TRILJ
315 MAJA JELIČIĆ PROGON I 1, GORNJI MUĆ
316 ANITA SIECZKOWSKA TEŽAČKI PUT 20, ZMIJAVCI
317 IVANA JELAVIĆ ŠOVRAN VLAKA 69A, MUĆ GORNJI
318 HERMINA SKERO ŠKERIĆI 6, ŠESTANOVAC
319 PAULA BAGARIĆ ŠETALIŠTE MATE RAOSA 6, VRGORAC
320 IVANA KUKAVICA GLAVINA DONJA 68, IMOTSKI
321 STIPE MIHALJEVIĆ DUSINA 28, VRGORAC
322 JELENA KUJUNDŽIĆ UL. KRALJA ZVONIMIRA 36, IMOTSKI
323 ANA MARKOTA BIOKOVSKA 4, IMOTSKI
324 NIKICA VUKOVIĆ ĆURLINI 100, SINJ
325 KRISTINA RAKUŠIĆ BALETIĆ DUSINA 102, VRGORAC
326 ŽANA MUCIĆ ORAH 10, VRGORAC
327 MANDA MEDVIDOVIĆ MEDVIDOVIĆA DRAGA 27, IMOTSKI
328 HELENA BUDIMIR PUT PAZARA 1, SINJ
329 DIJANA ŠUŠNJARA JASENSKO 78A, SINJ
330 MILICA DŽIGO LUČANE 69, SINJ
331 IVANKA STIPIĆ LUKA 13, SINJ
332 NEDJELJKA STOLICA PRISOJE 57, DICMO
333 DARJA MEKINIĆ SVETA KATE 30, TUGARE
334 IVNA DELIJA BRNAZE 578C, SINJ
335 TOMISLAV DOMAZET MILETIN 21, SINJ
336 JELENA MILUN GLAVICE 44A, SINJ
337 NELA MACAN RADOŠIĆ 29, SINJ
338 ANITA BILOKAPIĆ GLAVICE 755F, SINJ

 

339 ZORICA MARUŠIĆ PUT BRDA 10, PODGRAĐE – OMIŠ
340 IVANA RUNJE KARAKAŠICA 38J, SINJ
341 KATARINA VUČKOVIĆ VLAHE BUKOVCA 22, SINJ
342 JOSIPA PAVIČIĆ VRBANJ 169, VRBANJ – OTOK HVAR
343 MARIO JURIĆ IVANA PAVLA II 77, PRUGOVO, KLIS
344 MARINA MATKOVIĆ VRBANJ 50, VRBANJ – OTOK HVAR
345 IVANA VRANKOVIĆ SVIRČE 25, SVIRČE – OTOK HVAR
346 IVANA JADRIĆ OSOJE 79, DICMO
347 IVANA MARETIĆ KRAJ 131, DICMO
348 MARINA DRAGUŠICA DRNIŠKA 4, SINJ
349 ANTE SANADER SANADERI 13A, DUGOBABE, KLIS
350 JOSIPA PALADA DOGRADE 7A, DOGRADE, MARINA
351 NIKOLA ZDILAR GLAVINA DONJA 41, IMOTSKI
352 MARINA SOVULJ PUT KLANCA 69, KUČIĆE
353 MARIJANA PETRIČEVIĆ OBROVAC SINJSKI 223, SINJ
354 ANA JAZIDŽIJA BRNAZE 40 A, SINJ
355 DARIA JURIĆ JURIĆI 28, PRUGOVO, KLIS
356 JELENA GAŠPAR ĆOSIN POTOK 3, SINJ
357 MARTINA ŠAŠKOR STOŽ.BRIGADIRA ANTE

ŠAŠKORA 63, ČIŠLA, OMIŠ

358 ŽELJKA PERKOVIĆ-TABAK GLAVICE 731A, SINJ
359 JOSIPA PERIĆ TURJACI 33, SINJ
360 MARIJA BUDIMIR TURJACI 166, SINJ
361 ETA BURATOVIĆ SVIRČE 37, SVIRČE
362 JASNA ŠUŠNJAR GOJKA ŠUŠKA 40, IMOTSKI
363 BARBARA PETRIČEVIĆ VINJANI DONJI 190A, IMOTSKI
364 ŠTEFICA BILOPAVLOVIĆ VINJANI DONJI 128, IMOTSKI
365 IVICA ROGOŠIĆ DON. ŠIMUNA KARAMANA 56, DUGOPOLJE
366 GORDANA ČULIN PUT SINJSKE RERE 7,

DUGOPOLJE

367 JOSIPA JUSTINIJANOVIĆ VRBANJ 36, VRBANJ, STARI GRAD
368 MARTINA TOLJ TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2,VRGORAC

 

369 IVANA BILIĆ PODPROLOG 35B, VRGORAC
370 JURE VUKOSAN DUSINA 108, VRGORAC
371 IVAN ILIĆ PODPROLOG 1, VRGORAC
372 JELENA LONČAR VINJANI GORNJI 70,

VINJANI GORNJI, IMOTSKI

373 IVANA PARLOV KNEZA BRANIMIRA 3, IMOTSKI
374 NIKOLA LAŽETA PUT JEZERCA 15, IMOTSKI
375 JOSIPA JAŽIĆ GLAVINA GORNJA 18,

GLAVINA DONJA, IMOTSKI

376 PERO JELAVIĆ VELIKI PROLOG 19,

VRGORAC

377 SANELA DINARINA DONJE GLAVICE 256, SINJ
378 STJEPANA VILENICA ANTUNA MIHANOVIĆA 5, IMOTSKI
379 IVANA ŠUTO MATICE HRVATSKE 22,ZMIJAVCI,IMOTSKI
380 ANDREA DIVIĆ GLAVINA DONJA 160, IMOTSKI
381 MILA ŠIMIĆ VINJANI DONJI 572, IMOTSKI
382 MARKO MENDEŠ BIOKOVSKA 25, IMOTSKI
383 JASNA RAŠIĆ GLAVINA GORNJA 6,

GLAVINA GORNJA,IMOTSKI

384 ANTE JOVIĆ VINJANI GORNJI 303, IMOTSKI
385 ANTE RUDEŽ VINJANI DONJI 368, IMOTSKI
386 SUZANA BIRKO PUT ODRINE 6, SINJ
387 MARIJANA MATKOVIĆ PUT PLANE 10, VRGORAC
388 NEDILJKO PARLOV ANTE STARČEVIĆA 4, IMOTSKI
389 MAŠA BALIĆ DOMOVINSKOG RATA 81, DUGOPOLJE
390 JELENA GRUJOVIĆ OBROVAC SINJSKI 35, SINJ
391 ANJA KANAET BRNAZE 177, SINJ
392 MONIKA BRAČULJ RUĐERA BOŠKOVIĆA 2,

SINJ

393 IVICA POLJAK GLAVICE 553, GLAVICE,

SINJ

394 MARINA MARIĆ VRLIČKA ULICA 56, SINJ
395 ADRIANA GRUBIŠIĆ ČABO BAZANA 9 B, SINJ
396 NEDILJKA ĐEREK VINJANI GORNJI 171, IMOTSKI

 

397 ANKICA RADELJIĆ VINJANI DONJI 568, IMOTSKI
398 MIJA ŠAŠKOR STOŽERNOG BRIGADIRA

ANTE ŠAŠKORA 71, ČIŠLA,OMIŠ

399 ANTONIO ŠIMIĆ GLAVICE 571 A, SINJ
400 FRANCIKA PROTRKA FRA RAJMONDA RUDEŽA 14, IMOTSKI
401 MAJA VUJČIĆ B.BUŠIĆA 39A, IMOTSKI
402 ADELA MATKOVIĆ BLAJBURŠKA 97, IMOTSKI
403 IVANA PERVAN ANTE STARČEVIĆA 15, SINJ
404 VLADIMIR JUKIĆBRAČULJ SOLINSKA 22, SINJ
405 MILENA LAŽETA BLAJBURŠKA 109, IMOTSKI
406 ANTE JELAVIĆ PODPROLOG 90, VRGORAC
407 DANIJELA LABROVIĆ GLAVICE 112B,SINJ
408 JOSIPA ZORIĆ VIRGILA PERIĆA 2, IMOTSKI
409 SLAVICA ADŽIJA GLAVINA DONJA 304, IMOTSKI
410 ELVIS RUNJE JASENSKO 43, SINJ
411 KRISTINA JUKIĆ-BRAČULJ SOLINSKA ULICA 24, SINJ
412 DANKA TOLIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 27, IMOTSKI
413 TANJA TOLIĆ VINJANI DONJI 433A, IMOTSKI
414 TIHOMIR SMOLJO LUČANE 82, SINJ
415 ANA KOTARAC GLAVICE 35B, SINJ
416 FRANKA ŠKRBIĆ BAZANA 2, SINJ
417 BOŽENA ČUGURA JASENSKO 39, SINJ
418 KRISTINA GOVORKO PODPROLOG 67, VRGORAC
419 FRANE ŠKARIČIĆ KROZ VAROŠ 5, PODRAĐE, KOSTANJE,OMIŠ
420 MILENA ŽURO PRISOJE 183 A, DICMO
421 ANA MARASOVIĆ PUT ŠIMACA 20, SINJ
422 SILVIJA BULJAN GLAVINA DONJA 442, IMOTSKI
423 GORANA KOPRČINA PUT PIKETA 126, SINJ
424 MARKO MATIĆ KNEZA DOMAGOJA 37, DUGOPOLJE
425 ANITA BILIĆ PUT KRIŽINE 34, KOSTANJE, OMIŠ
426 IVANA LAUŠIĆ PUT POCELJA 51, GATA, OMIŠ
427 NIKOLINA KATAVIĆ ANTE STARČEVIĆA 5, IMOTSKI

 

428 ANTE DOLIĆ GLAVICE 349, SINJ
429 KRISTINA MLADINA BRNAZE 465, SINJ
430 MARINA ČAČIJA BAJAGIĆ 205, SINJ
431 NATAŠA IVANKOVIĆ VRISNIK 70, VRISNIK, STARI

GRAD

432 ANA BULJAN PUT PIKETA, SINJ
433 IVANA PETROVIĆ STOŽERNOG BRIGADIRA

ANTE ŠAŠKORA 139, ČIŠLA,OMIŠ

434 PETAR NENADIĆ VINJANI GORNJI 220, IMOTSKI
435 NATAŠA VUČEMILO LUČANE 4A, SINJ
436 DAMIR KOVAČLEVANTIN ISTARSKA 3, SINJ
437 IVANA JURIČEVIĆ PUT SOLINA 7, KOSTANJE, OMIŠ
438 IRENA MURAT KRAJ 95, DICMO
439 MONIKA PODRUG PRISOJE 15, DICMO
440 ANA ČELAN DINKA ŠTAMBAKA 25, IMOTSKI
441 ANTE ZDILAR GLAVINA DONJA 41, IMOTSKI
442 MARIJA MIKULIĆ KRALJA TOMISLAVA 40 A, IMOTSKI
443 DAMIR OSTOJIĆ BLAIBURŠKA 12, IMOTSKI
444 MARJANA ĆORIĆ FRA RAJMONDA RUDEŽA 6, IMOTSKI
445 MARIO ŠARIĆ ULICA ANTUNA

MIHANOVIĆA 10, IMOTSKI

446 NEVENKA BATARELO LUČANE 96, SINJ
447 ANITA PETROVIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 34, IMOTSKI
448 JOSIP KLARIĆ BRNAZE 749, SINJ
449 MIHOVIL TOMAŠEVIĆ BRNAZE 1, SINJ
450 MARINA MASLE BRNAZE 402, SINJ
451 JULIJANA RADIĆ PUT RADUŠE 46, SINJ
452 STIPE VUKASOVIĆLONČAR BRNAZE 336, SINJ
453 OLIVERA KUTLEŠA VINJANI DONJI 32, IMOTSKI

 

454 ANTE BARBIR DRAŽEVITIĆI 50, VRGORAC
455 DANIJELA BILOPAVLOVIĆ DONJI VINJANI 535A, IMOTSKI
456 TANJA LAPIĆ KARAKAŠICA 38 H, SINJ
457 DANIELA BRATANIĆ VRBANJ 306, VRBANJ, STARI GRAD
458 MARINA ZLODRE GLAVAN BAZANA 29, SINJ
459 MILENA BURATOVIĆ BARBIĆ PITVE 78, PITVE, JELSA
460 IVANA MRŠIĆ DINKA ŠTAMBUKA 5, IMOTSKI
461 BOŽENA SOVULJ FRANE JOSIPA 80, KUČIĆE, OMIŠ
462 JASNA GRBAVAC PČELINJAK I 18, VRGORAC
463 VINKA VIDOŠEVIĆ VRBANJ 257, VRBANJ, STARI GRAD
464 MIHAJLA RADANOVIĆ KRAJ 51, DICMO
465 BILJANA DINARINA DONJE GLAVICE 244, SINJ
466 ANITA ĆALETA ĆALETE 23, VINOVAC, MARINA
467 IGOR BRADVICA PODPROLOG 39,

PODPROLOG, VRGORAC

468 MILA ZDILAR GLAVINA DONJA 28, IMOTSKI
469 NIKOLINA KOLIĆ BLAJBURŠKA 17, DUGOPOLJE
470 HRVOJE ZEBIĆ-MATIJAŠ SIČANE 133, SIČANE, DICMO
471 IVANKA PUTNIK LUKA 3, SINJ
472 ROBERT GRUBIŠIĆ STOŽERNOG BRIGADIRA

ANTE ŠAŠKORA 22, ČIŠLA, OMIŠ

473 SLAVEN RUDEŽ VINJANI DONJI 359,

VINJANI DONJI, IMOTSKI

474 MARINA LASIĆ ŠARIĆI 1, BLATO NA CETINI, OMIŠ
475 GORDANA PEJIĆ FRA RAJMONDA RUDEŽA 1, IMOTSKI
476 DRAGAN DAJAK POD STEKLIĆEM 20, BLATO NA CETINI, OMIŠ
477 INES TOPIĆ TOPIĆI 3, KUČIĆE, OMIŠ
478 MAGDALENA KALAJŽIĆ TINA UJEVIĆA 15, VRGORAC
479 VINKA SOLDO VRBANJ 108, VRBANJ, STARI GRAD

 

480 SUZANA MANDAC BRNAZE 737B, SINJ
481 MARIJA GAURINA SUHAČ 99, SINJ
482 JELENA MANDAC BRNAZE 737E, SINJ
483 TINO MEDVIDOVIĆ MEDVIDOVIĆA DRAGA 55, IMOTSKI
484 KAROLINA VUKASOVIĆLONČAR BRNAZE 327A, SINJ
485 KATARINA VUČKOVIĆ BRNAZE 26, SINJ
486 ANITA GUDELJ-VELAGA GLAVINA DONJA 452A,

GLAVINA DONJA, IMOTSKI

487 VESNA RADANOVIĆ KRAJ 12, DICMO
488 DUJO POLJAK GLAVICE 537, SINJ
489 IVANA BARAĆ LUČANE 29A, SINJ
490 TOMISLAV BAŠIĆ DUBRAVA 43, DUBRAVA, OMIŠ
491 BRATISLAV USKOKOVIĆ DUGA GOMILA 12, GORNJE SELO, ŠOLTA
492 MIJO RADOVČIĆ PUT KRIŽINE 6, KOSTANJE, OMIŠ
493 BRANKA MALEŠ PIPLOVIĆI POUŠIĆI 23, BRŠTANOVO, KLIS
494 ANA RUNJE OBROVAC SINJSKI 21A, SINJ
495 ANITA MAJIĆ BRNAZE 77A, SINJ
496 SUZANA BEŠLIĆ VINJANI GORNJI 7,

VINNJANI GORNJI, IMOTSKI

497 BOŽENA GRUBIŠIĆ VINJANI DONJI 426,

VINJANI DONJI, IMOTSKI

498 IVANA BARAĆ LUČANE 27, SINJ
499 ANTE JURIĆ TRNBUSI 48, TRNBUSI, OMIŠ
500 IVANA SUŠIĆ GLAVINA DONJA 50A,

GLAVINA DONJA, IMOTSKI

501 VESNA VICAN VINJANI GORNJI 257,

VINJANI GORNJI, IMOTSKI

502 MARIJANA RAOS ŠKULJA 1, VRGORAC
503 DUBRAVKA DROPULIĆ PODPROLOG 5, VRGORAC
504 ANA ŠALINOVIĆ GENERALA JANKA BOBETKA 6, VRGORAC
505 MARIJANA FRANIĆ ALVIRA FRANIĆA 37, BLATO NA CETINI, OMIŠ
506 MARI MARČIĆ GORNJI HUMAC 1131, GORNJI HUMAC, BRAČ
507 ZRINKA BABAIĆ POD STEKLIĆEM 11, BLATO NA CETINI, OMIŠ
508 TONĆI KLARIĆ-KUKUZ BRNAZE 74, SINJ

 

509 RUŽICA TADIĆ ŠUTRA BRNAZE 781/B
510 IVE GLADOVIĆ KARAKAŠICA 159, SINJ
511 IVANKA ŠUSTE BAJAGIĆ 154, SINJ
512 ANA BALIĆ GLAVICE 223A, SINJ
513 ANA RUNJE OBROVAC SINJSKI 25, SINJ
514 MAJA MLADINA GLAVICE DONJE 273, SINJ
515 MILAN GRUJOVIĆ GLAVICE 756D, SINJ
516 MARIJA POLJAK GORNJE GLAVICE 519A,

SINJ

517 JASNA NEŠKOVČIN OSOJE 100A, DICMO
518 SLAVEN MRŠIĆ GLAVINA DONJA 288, IMOTSKI
519 ANITA BENČIĆ ĆULIĆI BEŠKERI 11, BRŠTANOVO,KLIS
520 MARIJO ĐUZEL VINJANI GORNJI 122, IMOTSKI
521 KRISTINA ŠKEVA VINJANI DONJI 414A, IMOTSKI
522 IVICA TIJARDOVIĆ DONJI DOLAC 228, DONJI DOLAC, OMIŠ
523 INGA PODRUG PRISOJE 83, DICMO
524 IVAN KOLIĆ ULICA BLAJBURŠKIH

ŽRTAVA 17, DUGOPOLJE

525 IVANA KANAET JURAJA DALMATINCA 28,

SINJ

526 NEDILJKO GLAVOTA GLAVINA DONJA 378, IMOTSKI
527 FLORENTINA RADOVIĆ RADOŠIĆ 148, SINJ
528 BOŽO ŽUPIĆ RADOŠIĆ 72, SINJ
529 JOSIP ĐIPALO LUČANE 119, SINJ
530 SLAVEN PETRIČEVIĆ DICMO KRAJ 7C, DICMO
531 MILICA MILIĆ DOMOVINSKOG RATA 41, DUGOPOLJE
532 JELENA BATARELO FRA RAFE KALINIĆA 25, SINJ
533 ANAMARIJA BLAJIĆ TURJACI 7, SINJ
534 ŽANA ŽUPA KRUŠVAR 46 A, DICMO
535 GORDANA VULIĆ FRA RAFE KALINIĆA 83 A,

SINJ

536 MATILDA KUKAVICA GLAVINA DONJA 23,

GLAVINA DONJA, IMOTSKI

537 IVANA ČOVO KARAKAŠICA 181, SINJ
538 DRAGAN ŠALINOVIĆ VELIKI PROLOG 137,

VRGORAC

539 IRENA GENERALIĆ PUT POCELJA 29, GATA, OMIŠ

 

540 JELENA KLAPIRIĆ ULICA BRUNA BUŠIĆA 45, IMOTSKI
541 JOŠKO BLAJIĆ KRUŠVAR 74A, DICMO
542 ANAMARIA MILANOVIĆ GLAVICE 156A, SINJ
543 SLAVICA MANDIĆ ULICA PETRA VRDOLJAKA 28, IMOTSKI
544 ANTE DROPULIĆ PČELINJAK II/8, VRGORAC
545 IVANA GAŠPAR TINA UJEVIĆA 5, VRGORAC
546 ANDRIJANA BUDIMIR TURJACI 142, SINJ
547 KREŠIMIR BUDIMIR TURJACI 142, SINJ
548 DRAGICA ARAČIĆ VINAJNI GORNJI 349, IMOTSKI
549 IVANA ĆOSIĆ GLAVINJA GORNJA 46, IMOTSKI
550 ANITA RADONIĆ KOTEZI 28, VRGORAC
551 DALIBOR GLAMUZINA POD GLAVICOM 21, VRGORAC
552 ANDREJA PULJIZ GUDELJ KRALJA TOMISLAVA 27, IMOTSKI
553 PAMELA KLAPIRIĆ BRUNA BUŠIĆA 45, IMOTSKI
554 ANA KOVAČEVIĆ TURJACI 123, SINJ
555 IVANA TURIĆ JOSIPA JOVIĆA 1, IMOTSKI
556 VINKO MALENICA KNEZA BRANIMIRA 10, IMOTSKI
557 DALIBORKA GOVORKO ULICA GENERALA JANKA BOBETKA 6, VRGORAC
558 BRANKA JELAVIĆ VINJANI DONJI 4, IMOTSKI
559 ANDRIJANA MUSTAPIĆ HAJDUKA ANDRIJE ŠIMIĆA 30, IMOTSKI
560 SUZANA ŠEGO ČITLUK 82 A, SINJ
561 ŽELJKA JELINIĆ VINJANI GORNJI 341
562 MARINA PERKOVIĆ ŠANTAR VINJANI DONJI 421, IMOTSKI
563 ANTE JUKIĆ RAVČA 4, VRGORAC
564 ANTE PANZA BRNAZE 206, SINJ
565 JOSIPA GRABOVAC ŠILANOVAC 15, SINJ
566 DANIJELA VOJKOVIĆ PRSOJE 223, DICMO
567 ANTONIJA MEDVIDOVIĆ MEDVIDOVIĆA DRAGA 26A, IMOTSKI
568 MARIJA ŠUMELJ VLADE GOTOVCA 10, IMOTSKI
569 BOŽENA BRALIĆ SIČANE 475, DICMO
570 ANITA BULJAN PUT PIKETA 33A, SINJ

 

571 KATA BILOBRK OBROVAC SINJSKI 175, OBROVAC SINJSKI
572 MARIJA ŠIMUNOVIĆ STILJA 75A, VRGORAC
573 MARINA MATIJEVIĆ MILE GOJSALIĆ 25, KOSTANJE
574 VEDRANA BATARELO KRUŠVAR 3, DICMO
575 ANA BATOŠ TURIĆ VRBANJ 67, VRBANJ
576 IVANA DRŽAK RADOŠIĆ 75B,  RADOŠIĆ
577 ANA VRDOLJAČIĆ PUT PIKETA 6C, SINJ
578 IVANČICA STRIŽIĆ JENKIJEVA 6, BLATO NA CETINI
579 IGOR MIKŠIĆ JUNAS 14, ZVEČANJE
580 LUKA DODIG VELIKI PROLOG 62,

VRGORAC

581 NIVES ŠIMIĆ GLAVICE 684, SINJ
582 MIRNA BALAIĆ OBROVAC SINJSKI 8, OBROVAC SINJSKI
583 ANITA JAŽIĆ GLAVINA GORNJA 21, GLAVINA GORNJA
584 DARKO FIRIZIN PUT LEŠČEVIŠĆA 21,

GROHOTE

585 MARIJANA ŠUŠNJARA BRNAZE 604B, SINJ
586 IVICA KVESIĆ ATUNA MIHANOVIĆA 12B, IMOTSKI
587 MAJA SKEJO PUT MEĐINA 26, SINJ
588 IVANA VRGOČ BURATOVIĆ VRBANJ 21, VRBANJ
589 RUŽICA HERCEG PUT PLANE 13, VRGORAC
590 ANITA KRIVIĆ BAZANA 9A, SINJ
591 HELENA MARENDIĆ OBROVAC SINJSKI 218 F, OBROVAC SINJSKI
592 MIHAELA MATIJEVIĆ MILE GOJSALIĆ 27, KOSTANJE
593 HELGA POŠTENJAK DINKA ŠTAMBAKA 22, IMOTSKI
594 DARKO TOPIĆ DONJI VINJANI 207, IMOTSKI
595 MIRELA ŠKARIČIĆ KROZ VAROŠ 43,PODGRAĐE
596 LEILA ERCEG ULICA GENERALA JANKA BOBETKA 6, VRGORAC
597 DIJANA BARAĆ TURJACI 247, TURJACI
598 IVANA ŠKEVA VINJANI DONJI 376, VINJANI DONJI
599 ANA BILOPAVLOVIĆ VINJANI DONJI 523B, DONJI VINJANI

 

600 IVNA PETRIČEVIĆ KNEZA TRPIMIRA 20, TUGARE
601 JOSIPA BEGOVIĆ PUT JAPJENIČARA 15,

GROHOTE

602 PERO SIČIĆ PUT SV.NIKOLE 3, OSTRVICA
603 VESNA IVANKO KALINIĆI-KERANI 3, VELIKI

BROĆANAC

604 IVANA ALAJBEG ALAJBEZI 21, LJUBITOVICA
605 LIDIJA ŠARAC PUT KLANCA 33, KUČIĆE
606 ANA LUCIĆ TURJACI 328, SINJ
607 NENSI ŽURO PRISOJE 45, DICMO
608 MARIJA PAVIČIĆ DONKIĆ VRBANJ 107, VRBANJ
609 DANJA MODRIĆ GLAVICE 84, SINJ
610 IVO SIČIĆ PUT SV.NIKOLE 5, OSTRVICA
611 HELENA ĐUDERIJA KUTSKA 63, DUGOPOLJE
612 DIJANA KUKAVICA GLAVINA DONJA 30, IMOTSKI
613 ŽELJKO NEDOVIĆ SUŠCI 10A, DICMO
614 MARA KUTLEŠA VINJANI GORNJI 441, GORNJI VINJANI
615 IVANA GARAC ULICA HRVATSKOG

PROLJEĆA 18, IMOTSKI

616 JOSIP GALIĆ SERDARA TOMAŠEVIĆA

32A, SINJ

617 RUŽICA VUJEVIĆ DINKA ŠTAMBAKA 12, IMOTSKI
618 JOSIPA ŽUPIĆ DONJI VINJANI 422, IMOTSKI
619 SARA ĆURKOVIĆ FRA RAFE KALINIĆA 84, SINJ
620 HRVOJE ROGULJ KRAJ 53C, DICMO
621 IVANA KILIĆ ULICA VLADE GOTOVCA 3, IMOTSKI
622 ANA VUČIĆ GLAVICE 408, SINJ
623 ANNA PETRA FARKAS TOMIČIĆ DONJI HUMAC 89, NEREŽIŠĆA
624 ANETA BRAJNOV GUSTIRNA III 6, MARINS
625 JELENA MAROVIĆ VLAHE BUKOVCA 21, SINJ
626 ZDENKO MINARIK ZEČEV PROLAZ 7, SINJ
627 MARA ČUGURA JASENSKO 42, SINJ
628 IVONA UTROBIČIĆ UTROBIČIĆI 37, SLIME
629 SLAVICA MILANOVIĆ GLAVICE 143, SINJ
630 JOSIPA JUKIĆ DRNIŠKA 3, SINJ
631 ANTE BUŠIĆ GOJKA ŠUŠKA 44, IMOTSKI
632 IVANA MILAVIĆ PUT LOKVE 11, BLATO NA CETINI
633 EMILIJA MRKONJIĆ A.G.MATOŠA 3, IMOTSKI
634 DADO ROMAC GLAVICE 327B, GLAVICE
635 CVJETANA VRCA LUMBINOV MOST 17, SINJ
636 AIDA MEDVID RADOŠIĆ 57, SINJ
637 ANTONIJA REBIĆ VINJANI DONJI 220, DONJI VINJANI
638 MAJA KOVAČEVIĆ BRNAZE 430, SINJ
639 MELANI REBIĆ VINJANI DONJI 98, IMOTSKI
640 BORIS BULJ SUHAČ 47A, SINJ
641 IRENA BUŠIĆ VINJANI DONJI 633, DONJI VINJANI
642 ANTONIJA MRŠIĆ KRAJ 105, DICMO
643 MARINA MILUN SIČANE 67, DICMO

 

 

TABLICA 2 – OBITELJ S ČETVERO DJECE – IZNOS 2.400,00 KN

 

br IME I PREZIME ADRESA
1 MARKO SVALINA PUT STAROG SELA 16, CRIVAC – MUĆ
2 ANTHONY ŠUTO MATICE HRVATSKE 21, ZMIJAVCI
3 MARINA BOŽINOVIĆ HRVACE 441, HRVACE
4 NEDILJKA BUDIĆ-LETO UL. DOMOVINSKOG RATA

2, VEDRINE, TRILJ

5 MARIO LOVRINČEVIĆ LOVRINČEVIĆI 5, BIOKOVSKO SELO,
6 TINA SOČO CENTAR-DUBRAVA 25, NEORIĆ, MUĆ
7 OGNJEN RAKO ULICA RAKO 48, ZAGVOZD
8 ANELA VUKOVIĆ 3.IMOTSKE BOJNE 10,

GRUBINE, PODBABLJE

9 TOMISLAV LUBINA RUNOVIĆ 406A, RUNOVIĆI
10 ZORANA FRANKIĆ FRA Š.MILINOVIĆ 3, LOVREĆ
11 MARIJA PIRIĆ UL.JOSIPA JOVIĆA 32, POSTRANJE, PROLOŽAC
12 ANTE PERIĆ HRVATSKIH VELIKANA 18, KAMENMOST, PODBABLJE
13 NEDA RIBIČIĆ IVANA PAVLA II. 3, CISTA

PROVO

14 SANDRA LIPOTIĆPIROGA MATIJE GUPCA 5, TRILJ

 

15 IVANA KASALO ANTE STARČEVIĆA 38, HRŠĆEVANI, PODBABLJE
16 JELENA MAMIĆ MAMIĆI 6, BRAČEVIĆ,

MUĆ

17 TOMISLAV GUDELJ IVANA PAVLA II 61A, ZMIJAVCI
18 BLAŽENKA IVIŠIĆ IVIŠIĆA GLAVICA 4, KOŠUTE, TRILJ
19 JULIJANA SMILOVIĆ RADOBILJSKA CESTA 19, KATUNI, ŠESTANOVAC
20 ANA KUJUNDŽIĆ UL.SV.ANTE 33,

KRIVODOL, PODBABLJE

21 IVAN BITUNJAC RUDA 14, OTOK
22 MLADEN KOZINA VELIĆ 9B, TRILJ
23 RADMILA JUKIĆ RUNOVIĆ 107A, RUNOVIĆI
24 JELENA MILINOVIĆ FRA.JOSIPA OLUJIĆA 5,OPANCI, LOVREĆ
25 IVANA BOJIĆ ANTE STARČEVIĆA 35,

TRILJ

26 STIPE MARŠIĆ PETOG KOLOVOZA 10, DRUM, PODBABLJE
27 ZORICA UJEVIĆ SV.MIHOVILA 39,

KRIVODOL, PODBABLJE

28 ANITA BOTICA RUDA 36, OTOK
29 LJILJA NORAC-KEVO PRIBLAĆE 64, OTOK
30 MATE ŠUTO ANTE STARČEVIĆA 1, ZMIJAVCI
31 SENKA JONJIĆ FRANJE TUĐMANA 95, GRUBINE, PODBABLJE
32 MONIKA JAKIĆ SV-LUKE 18, OTOK
33 ZRINKA LONČAR LUCIĆI 24, PODBABLJE
34 NENA ĆAPIN DR.FRANJE TUĐMANA 1, PODBABLJE
35 BOŽENA SKENDER DOBRINČE 7, LOVREĆ
36 IVAN BEKAVAC ANTE STARČEVIĆA 12,

DOLIĆA DRAGA, LOKVIČIĆI

37 MARIJA LASIĆ ULICA DR.FRANJE

TUĐMANA 24, ŠUMET, PROLOŽAC

38 MARICA MATAS F.A.K. MATASA 33,

KLADNJICE, LEĆEVICA

39 VINKA RADMAN IGORA LIPOTIĆA IGIJA 27, VEDRINE, TRILJ

 

40 IVANA ŠIPIĆ VEDRINSKIH BRANITELJA 41, VEDRINE, TRILJ
41 KRISTINA MARKOVIĆ JELAŠCE 9, OTOK
42 LIDIJA MIŠKOVIĆ BAKOVIĆI 53, PRIMORSKI DOLAC
43 LUKA BILIĆ RUNOVIĆ 747, RUNOVIĆI
44 DRAGICA GALIĆ HRVACE 507A, HRVACE
45 IVAN ŽUNIĆ ŽUNIĆI 20A, PRIMORKI DOLAC
46 SPOMENKA BAKIĆ ULICA PUT BAKIĆA 21, KOŠUTE, TRILJ
47 ANA ERCEG DOMOVINSKOG RATA 12, DRUM, PODBABLJE
48 SABINA KNEZOVIĆ MALA VINICA 37, ARŽANO, CISTA PROVO
49 DANICA ĆUBIĆ ULICA FRANJE TUĐMANA 71, CISTA PROVO
50 ANTONIJA JUKIĆ RUNOVIĆ 117B, RUNOVIĆ
51 SANJA LJUBIČIĆ RUNOVIĆ 693A, RUNOVIĆ
52 VINKO MIJOČ ŽIVINIĆ 31, OTOK
53 MARIANA MATIĆ PUT MATIĆA 12, PROLOŽAC
54 BLANKA MIKULIĆ PUT BUNARA 20, DONJI PROLOŽAC
55 LIDIJA GUDELJ IVANA PAVLA II 62, ZMIJAVCI
56 NINA UJEVIĆ SV.MIHOVILA 43,

KRIVODOL, PODBABLJE

57 MIRJANA RAKO FRA ANTE RAKE 25,

KRIVODOL, PODBABLJE

58 ANTE NORAC-KEVO PRIBLAĆE 86, OTOK
59 IVANA MADUNIĆ DOMOVINSKOG RATA 1, CISTA PROVO
60 ANĐELA MILANOVIĆ

LITRE

OTOČKIH MUČENIKA 46, OTOK DALMATINSKI
61 ANDREA NOSIĆ NOSIĆI 4, LOVREĆ
62 NENO ROGULJIĆ GARDUN 20, TRILJ
63 IVANKA PETRIČEVIĆ PUT PIKETA 9, TRILJ
64 ANTONIJA MILAN DUKIĆA PROGON 15, KOŠUTE
65 MLADENKA JUKIĆ ŽIVINIĆ 26, OTOK DALMATINSKI
66 MIRKO DOMJANOVIĆ VUČIPOLJE 3, HRVACE
67 DAMIRA LIPOTIĆ RAMSKA 5, TRILJ
68 JASMINA VUGDELIJA SEGET 47, OTOK

 

DALMATINSKI
69 ANITA PAVIĆ PUT PAVIĆA 39,

PROLOŽAC

70 IVICA BAŠIĆ DR.FRANJE TUĐMANA 86, LEĆEVICA
71 IVANA GUDELJ 3.IMOTSKA BOJNA 94,

PODBABLJE

72 ITA ŠABIĆ KRALJA TOMISLAVA 4, ZMIJAVCI
73 LUKA PETRIČEVIĆ GOSPE OD ZDRAVLJA 4, PROLOŽAC
74 ZVONIMIR ĐULA SV.LUKE 9, OTOK
75 LJUBINKA KARIN ULICA TINA UJEVIĆA 4,

KAMENMOST

76 IVANA BAJIĆ VOJNIĆ SINJSKI 99,TRILJ
77 JOSIPA MRAVAK GALA 158, OTOK
78 NATAŠA MIŠEVIĆ VUKOVARSKA 39, ZMIJAVCI
79 MARINA JUKIĆ RUNOVIĆ 312 A, RUNOVIĆ
80 TEREZA ĆUBIĆ FRANJE TUĐMANA 75, CISTA PROVO
81 MILJENKO JURIĆ DONJI MUĆ 216, MUĆ
82 MAJA PLETIKOSIĆ HRVACE 116, HRVACE
83 IVICA BLAŽEVIĆ ULICA ZELENIKA 13, DONJI

PROLOŽAC

84 MAJA GRGAT OTOK JELAŠCE 93, OTOK
85 BOJA TOKIĆ VELIĆ 76, TRILJ
86 NEVENKA MILIĆ HRVACE 356, HRVACE
87 LJUBA LAGATOR TEŽAČKA ULICA 25,

PODGRAĐE

88 MARIJANA JUKIĆ ŽIVINIĆ 14, OTOK
89 MIHAJELA LASIĆ KNEZA BRANIMIRA 13, IMOTSKI
90 IVANA KLAPEŽ PUT PAVIĆA 3, SINJ
91 PETAR ERCEG DUSINA 92, VRGORAC
92 ANA ČAČIJA BAJAGIĆ 203, BAJAGIĆ,

SINJ

93 NIKOLA PODRUG OSOJE 93, DICMO
94 TANJA KOLOVRAT BLAJBURŠKA 6, IMOTSKI
95 ANKICA BRALIĆ SIČANE 90C, DICMO
96 MARIO REBIĆ VINJANI DONJI 187, IMOTSKI
97 IVANA POLJAK GLAVICE 435, SINJ
98 PETAR PAVLINUŠIĆ TURJACI 13B, SINJ
99 MILAN VELIĆ NAKLICE 10, NAKLICE,

 

OMIŠ
100 IVANA PLAZIBAT GOJKA ŠUŠKA 49, DUGOPOLJE
101 MARIN LUČIĆ SVIRČE 106, SVIRČE
102 DARKO ROSO ANTE STARČEVIĆA 4, IMOTSKI
103 MARIO ŠINKOVIĆ NIZ BADANJ 17, ZVEČANJE, OMIŠ
104 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ GLAVINA DONJA 79, IMOTSKI
105 MATEO GRLJUŠIĆ PČELINJAK III 17,

VRGORAC

106 IVO AKALOVIĆ DOMOVINSKOG RATA 201, DUGOPOLJE
107 MILENA MAJIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 34, IMOTSKI
108 SLAĐANA GRANIĆ BANJA 2, VRGORAC
109 IRENA BATARELO KRUŠVAR 18, DICMO
110 VEDRAN IVAČIĆ MILETIN 15E, SINJ
111 NIKOLINA TOKIĆ-VUKO PUT ODRINE 13, SINJ
112 OLIVERA BUŠIĆ GLAVINA DONJA 493B, GLAVINA DONJA,IMOTSKI
113 ANĐELKA KOMIĆ DUBRAVA 16,

DUBRAVA,TUGARE,OMIŠ

114 ANTONIA VITIĆ OBROVAC SINJSKI 203B,

SINJ

115 DIJANA JEŽIĆ GDINJ 335 A, GDINJ, JELSA
116 MARIJAN KUTLEŠA KRALJA ZVONIMIRA 5, IMOTSKI
117 ANA GALIĆ VINJANI GORNJI 15, IMOTSKI
118 IVANA ŠKEVA VINJANI DONJI 375, IMOTSKI
119 IVO DODIG TINA UJEVIĆA 15,

VRGORAC

120 MARINA MAJIĆ DONJI VINJANI 327,DONJI VINJANI, IMOTSKI
121 DIJANA KADIJEVIĆ GLAVINA DONJA

190,GLAVINA DONJA,

IMOTSKI

122 MONIKA ŠTRLJIĆ BLAJBURŠKA UL.115, IMOTSKI
123 ANTE KANAET JURAJA DALMATINCA 15,

SINJ

124 IVANA MEDVIDOVIĆ MEDVIDOVIĆA DRAGA 39, IMOTSKI

 

125 JOZO KELIĆ OSOJE 98 D, OSOJE, DICMO
126 KATIJA POLJAK BRNAZE 355, SINJ
127 ANI ĆAPETA KRAJ 136, DICMO
128 SLAVENA PAŽIN POD GLAVICOM 6A, VRGORAC
129 ROKO BUŠIĆ VINJANI DONJI 593, IMOTSKI
130 IVANKA ČARIĆ BRNAZE 431, SINJ
131 DRAŽAN LOVRIĆ ULICA GOJKA ŠUŠKA 34, IMOTSKI
132 MARTINA RADANOVIĆ KRAJ 55A, DICMO
133 TOMISLAV MALEŠ GORNJE GLAVICE 550, SINJ
134 MARIO VUKOVIĆ CETINSKA 18, DUGOPOLJE
135 MARIJA PERKOVIĆPALOŠ TURNJACI 219 A, SINJ
136 MISLAV MARAS DONJE GLAVICE 279C, SINJ
137 MELANY ŠIMIĆ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 15,DUGOPOLJE
138 IVANA MAJIĆ LUČANE 144, SINJ
139 ANA VUČKOVIĆ BRNAZE 16, SINJ
140 JOSIPA RADOVIĆ RADOŠIĆ 151, SINJ
141 PERICA BOSANČIĆ KNEZA DOMAGOJA 2, DUGOPOLJE
142 KRISTINA SPAJIĆ VINJANI DONJI 506,

VINJANI DONJI, IMOTSKI

143 MIRKO DUJMOVIĆ PUT STUDENACA 7, KOSTANJE, OMIŠ
144 JELENA KRIŽANAC RADOŠIĆ 162, SINJ
145 VERONIKA TOLIĆ KOTEZI 85, KOTEZI,

VRGORAC

146 BRANIMIR RADOVIĆ RADOŠIĆ 145, SINJ
147 LUCIANA UZINIĆ DUBRAVA 81, DUBRAVA, OMIŠ
148 FRANKA BOŽIĆ POLJIČKE REPUBLIKE 19, ZVEČANJE, OMIŠ
149 DENIS JERČIĆ JURICE JERČIĆA 19,

PODGRAĐE, OMIŠ

150 DIJANA MUCIĆ A.K.MIOŠIĆA 1, VRGORAC
151 MIRKO ROMIĆ TRG GOJKA ŠUŠKA 13, SINJ
152 SVJETLANA KATAVIĆ VUČKOVIĆ TRIPALOV VOĆNAJK 6, SINJ
153 DOMAGOJ KOVAČEVIĆ PRISOJE 203, DICMO
154 MARIJA KUTLEŠA KRALJA ZVONIMIRA 74, IMOTSKI
155 VERA KAĆUNKO DONJI DOLAC 134, DUGOPOLJE
156 TOMISLAV SVALINA LUČANE 8, LUČANE, SINJ
157 GORDANA DOLIĆ GLAVICE 336, SINJ
158 IVANKA ĐUZEL MEDVIDOVIĆA DRAGA 92, IMOTSKI
159 KATARINA JURIĆ ŠARIĆ HRVATSKIH VELIKANA 2, VRGORAC
160 JAKŠA IVELIĆ PRAŽNICA 107 A, PRAŽNICE
161 STJEPAN MEDVIDOVIĆ MEDVIDOVIĆA DRAGA 36, IMOTSKI
162 NERA GRUBIŠIĆ ZAGORSKA 37, KORUŠĆE,

KLIS

163 ANITA VUČKOVIĆ VLAHE BUKOVCA 5, SINJ
164 MARIJANA BAŠIĆ KUTLEŠA GLAVINA DONJA 234, IMOTSKI
165 IVAN JURIĆ IVANA PAVLA II 79,

PRUGOVO

166 IVICA JELIĆ KRAJ 104A, DICMO
167 JOSIPA VUKOJEVIĆ HRVATSKIH VELIKANA 14, VRGORAC
168 TANJA PIVČEVIĆ POLJIČKA CESTA 35, GATA
169 IVANA JUKIĆ BRNAZE 411, BRNAZE
170 PETAR LASIĆ TRNBUSI 45, TRNBUSI
171 DIJANA GALIĆ GLAVINA DONJA 7, IMOTSKI
172 IVANA KRSTULOVIĆ CARIĆ SVIRČE 157, SVIRČE
173 VALTER KUZMAN GLAVINA DONJA 177A, IMOTSKI
174 ANELA MRŠIĆ GLAVINA DONJA 276, IMOTSKI
175 ANTONIJA JERČIĆ TEŽAČKA ULICA 25,

PODGRAĐE

176 MAJA TOLO FRA RAJMUNDA RUDEŽA 33, IMOTSKI
177 MATILDA BARTULOVIĆ FRA ANDRIJE KAČIĆA 42, BLATO NA CETINI

 

br IME I PREZIME ADRESA
1 DANIJELA ODRLJIN PUT ODRLJINA 18, KOŠUTE,

TRILJ

TABLICA 3 – OBITELJ S PETERO I VIŠE DJECE – IZNOS 2.800,00 KN

 

 

2 IVANA GALIĆ ANTE STARČEVIĆA 1A, TRILJ
3 ANITA LESKUR LESKURI 8, GORNJE OGORJE, MUĆ
4 NEDILJKA GUDELJ 3. IMOTSKE BOJNE 6,

POLJICA, PODBABLJE

5 SANJA VUKAS PUT VUKASA 35, VEDRINE,

TRILJ

6 JOSIPA GRBAVAC UL. JOSIPA JOVIĆA 100, POSTRANJE, PROLOŽAC
7 JASNA BILANDŽIĆ MALJKOVO 51A,HRVACE
8 MARIJA BABIĆ JOSIPA JOVIĆA 8, STUDENCI, LOVREĆ
9 TATJANA JONJIĆ ULICA HRVATSKIH

ISELJENIKA 2, GRUBINE,

PODBABLJE

10 ŽELJKA ZOKO KRALJA TOMISLAVA 33,

DUGOBABE

11 DAMIR BOLJAT DOMOVINSKOG RATA 36, DUGOPOLJE
12 DANIJELA BARIČEVIĆ HERCEGOVAČKA 14,

KOPRIVNO, DUGOPOLJE

13 IVANA ŠALINOVIĆ PČELINJAK 3/13, VRGORAC
14 GABRIJELA ARAČIĆ PUT GAJA 8, IMOTSKI
15 LJUBICA DUJMOVIĆ PUT STUDENACA 2, KOSTANJE,OMIŠ
16 MATE MACAN RADOŠIĆ 16, SINJ
17 MIROSLAVA KOVAČIĆ PUT KLANCA 5, KUČIĆE, OMIŠ
18 FRANKA DOMIKULIĆ DUBRAVA 72, DUBRAVA, OMIŠ
19 ANTE MANDALINIĆ PUT KRIŽINE 10, KOSTANJE, OMIŠ
20 IVA DRŽAK RADOŠIĆ 7, SINJ
21 LJUBICA ŠAŠKOR STOŽERNOG BRIGADIRA

ANTE ŠAŠKORA 46, ČIŠLA, OMIŠ

22 SILVIJA VUKASOVIĆ FRANE JOSIPA 92, KUČIĆE, OMIŠ
23 MARKO STIPANOVIĆ ULICA SVIH SVETIH 9,

KOPRIVNO, DUGOPOLJE

24 RUŽICA MAJIĆ OBRTNIČKI PROLAZ 2, IMOTSKI
25 DARKO BILOPAVLOVIĆ VINJANI DONJI 561, IMOTSKI
26 IVANA JOVIĆ VINJANI GORNJI 431, IMOTSKI
27 LIDIJA TOLIĆ ULICA IMOTSKIH

ISELJENIKA 3, IMOTSKI

28 NEDILJKA SUŠIĆ GLAVINA DONJA 49, IMOTSKI
29 IVANA MARASOVIĆ PUT TEŽINA 24, KOSTANJE

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Sredstva „iz članka 1. Odluke“ doznačit će se navedenim korisnicima na temelju vjerodostojne dokumentacije.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko

dalmatinske županije“.

 

 

 

KLASA:  602-01/22-0001/0267 URBROJ:  2181/1-08-01-01/06-22-1005 Split,  30. prosinca 2022.

 

                                                                                                         Ž U P A N

 

 

                                                                                                                             Blaženko Boban, v.r.   

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button