Vijesti

Izašao (prijedlog) popis studenata o dodjeli stipendija Grada Sinj

Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 16/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja, dana 14. prosinca 2023. godine objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2023./2024. akademsku godinu.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Grada Sinja. Prigovor se podnosi osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Odluka o prigovoru je konačna.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www.sinj.hr.

Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja
Sinj, 14. prosinca 2023. godine
LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA
Studenti 1. godina
Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja
PREZIME I IME FAKULTET
1 ALAGUŠIĆ ANAMARIJA PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA
2 ATANASOVSKI NINA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE
3 BARAĆ GABRIELA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO
4 BARAĆ LARA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
5 BARAĆ NIKO EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
6 BIKIĆ IVA SVEUČILIŠTE U ZADRU, KULTURA I TURIZAM
7 BILOBRK GABRIEL FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, smjer?
8 BILOKAPIĆ NEDILJKO EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
9 BODAČ MARIJA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PEDAGOGIJA I SOCIOLOGIJA
10 BUDIMIR ANTE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
11 CVITKOVIĆ MATEJ PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FIZIKA (SMJER:ISTRAŽIVAČKI)
12 CVRLJE ANĐELA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
13 ČAČIJA PETRA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO
14 ČIKARA FILIP FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
15 DELIĆ MARTA PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, INFORMATIKA
16 DOMAZET LENA ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, RADNA TERAPIJA
17 DOMJANOVIĆ FILIP FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
18 DOMJANOVIĆ LANA PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA
19 ERCEG PETRA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURIZAM
20 FILIPOVIĆ GRČIĆ IVANA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, FARMACIJA
21 FILIPOVIĆ GRČIĆ LANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
22 GALIĆ MAGDALENA GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO
23 GAURINA STIPE EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
24 GRČIĆ ELA PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA
25 GRUJOVIĆ LUKA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO
26 GULIĆ MARIO EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
27 GUSIĆ LUCIJA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, DENTALNA MEDICINA
28 IVKOVIĆ ANTEA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
29 IVKOVIĆ IVAN SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
30 JOŠT BORNA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA
31 JUKIĆ LUKA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA
32 KARDOŠ ANTE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
33 KLARIĆ KUKUZ ANTEA FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU, EDUKACIJSKA REHABILITACIJA
34 KODŽOMAN ANGELINA POMORSKI FAKULTET U SPLITU, POMORSKA NAUTIKA
35 KOKOT ŽIVALJ RINO SVEUČILIŠTE SJEVER, GEODEZIJA I GEOMATIKA
36 KOZIĆ LUCIJA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ELEKTROTEH. I INFO. TEHN. I RAČ.
37 KRAJINA EMA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
38 KUŠTRE MARTA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
39 LACO GABRIELA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE
40 LOVRIĆ LANA UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
41 MAJIĆ BRUNO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
42 MAJIĆ FILIP FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
43 MANDAC LANA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ŠPANJOLSKI I SOCIOLOGIJA
44 MANDAC PETRA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PEDAGOGIJA I SOCIOLOGIJA
45 MARAS BOŽENA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
46 MARENDIĆ KLARA SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE PULA, smjer ?
47 MARIĆ MARTINA KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KINEZIOLOGIJA
48 MARKOVIĆ ANĐELO POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO
49 MARKULIN ENA-LUCIJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
50 MAROVIĆ MIHAELA VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ U KNINU, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM
51 MASTELIĆ VATROSLAV FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
52 MATKOVIĆ IVANA POSLOVNO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, MENADŽMENT PRODUKCIJE U KULTURI
53 MIHALJEVIĆ DORJA FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, UČITELJSKI
54 MODRIĆ MARIJA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU,TURISTIČKO POSLOVANJE
55 MODRIĆ ŠIMUN SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA
56 MRĐEN LUCIJA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
57 PAVIĆ LUCIJA FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU, LOGOPEDIJA
58 PERKOVIĆ TABAK GABRIELA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA
59 PERVAN NIKOLA MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, MEDICINA
60 PLAZIBAT ANTONIO GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO
61 PLETIKOSIĆ KRISTIJAN SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA
62 PODRUG STANKO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, ELEKTROT. I INF. TEHN.
63 POLJAK ANDREA FILOZFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, UČITELJSKI
64 POLJAK BARBARA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, LOGOPEDIJA
65 POLJAK JOSIP EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
66 POLJAK MARTA FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, RANI PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
67 POLJAK MIHAELA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, LOGOPEDIJA
68 POLJAK NIKOLINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
69 POLJAK NINO PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRAVO
70 PRELAS MATEA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRIMALJSTVO
71 RADAN MARKO TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, ELEKTROTEHNIKA
72 RADANOVIĆ LAURA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
73 RADOVIĆ VICE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
74 RANČIĆ NIKO FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO
75 SIKIRICA LARA ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, smjer ?
76 SVALINA KARLA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, STROJARSTVO
77 ŠABIĆ ANTEA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, FARMACIJA
78 ŠABIĆ ENA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
79 ŠIMAC JOSIP GABRIEL FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
80 TAMARA KOJIĆ EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE
81 TENŽERA ROKO EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE
82 TIGANJ VANA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE
83 TRIPALO JERKO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
84 VIDIĆ BOŽE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
85 VRGOČ ROKO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTRO. I INFORM. TEHN.
86 VUČIĆ LARA FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POVIJEST UMJETNOSTI I ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA
87 VUČKOVIĆ LUCIJA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, STROJARSTVO
88 VUJEVIĆ IVAN FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO
89 ŽAJA IVO FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU, PSIHOLOGIJA
90 ŽIVALJ LARA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE, SESTRINSTVO
91 ŽUPIĆ ĐULIJA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, REHABILITACIJA
Prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja
PREZIME I IME FAKULTET
1 BEŠLIĆ JOSIP SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO POTVRDA O PREBIVALIŠTU
2 ĐIPALO BAN KARLA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE POTVRDA O PREBIVALIŠTU
3 GAURINA ANTE EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA NEMA UVJETE
4 GRČIĆ LARA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE NEMA UVJETE
5 GUSIĆ IVANA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PODVODNE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE NEMA UVJETE
6 MALBAŠA EMA GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA POTVRDA O PREBIVALIŠTU
7 MUNIVRANA ANDREA PRAVNI FAKULTET SPLIT, UPRAVNI STUDIJ NEMA UVJETE
8 PAVIĆ MATEA KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA; KEM. INŽENJERSTVO NEMA UVJETE
9 PENIĆ TINA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE, SESTRINSTVO POTVRDA O PREBIVALIŠTU
10 POLJAK ANĐELO MUŽIČKA AKADEMIJA SARAJEVO NEMA UVJETE
11 RADOVIĆ BRUNA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO POTVRDA O PREBIVALIŠTU
12 TAMARA KOJIĆ EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE NEMA UVJETE
13 TIGANJ KATARINA EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, EKONOMIJA NEMA UVJETE

 

 

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA
Studenti od 2. do 6. godine
Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja
PREZIME I IME FAKULTET
1 AJDUKOVIĆ ANTE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA
2 AJDUKOVIĆ TOMISLAV SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA
3 ALAGUŠIĆ MIRJAM SVEUČILIŠTE U ZADRU, UČITELJSKI STUDIJ
4 ANČIĆ- ČOLO PETRA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
5 ANČIĆ MARO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO
6 ANTUNOVIĆ MARKO FAKULTET STOJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTOTEHNIKE U MOSTARU, STROJARSTVO
7 ATLAGA LJUBICA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
8 BABIĆ MATEA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA
9 BAKIĆ VIKTORIA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA
10 BALAJIĆ MARTA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ANGLISTIKA I ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
11 BALAJIĆ STIPE FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
12 BANDIĆ MARIJA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT
13 BANOVIĆ LUCIJA FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB, GERMANISTIKA, FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
14 BARAĆ PETAR SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO
15 BAŠIĆ NIKOLINA PRAVNI FAKULTET ZAGREB, PRAVO
16 BEGANOVIĆ ALEN SVEUČILIŠTE SJEVER U VARAŽDINU, GEODEZIJA I GEOMATIKA
17 BENJA MARIN STIPE MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU, UDARALJKE
18 BEŠLJIĆ IRENA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT
19 BEŠLJIĆ IVANA VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM
20 BEŠLJIĆ STELA VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM
21 BEZIĆ NIKOLA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
22 BILANDŽIĆ BRUNO FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI U ZAGREBU, PROMET
23 BILIĆ BARBARA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
24 BITUNJAC TINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
25 BLAJIĆ MARIA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
26 BLAJIĆ MIA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
27 BOGDAN LOVRE GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA
28 BOKO IVA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, ARHITEKTURA
29 BOŠKOVIĆ MARIN FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
30 BRKOVIĆ HELENA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU, GEOGRAFIJA
31 BUDIĆ JURICA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
32 BUDIMIR MARIJA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
33 BUDIMIR MARIO KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU
34 BUDIMIR SARA FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI, INFORMATIKA
35 BULJ ANA-MARIJA FILOZOFSKI FAKULTET MOSTAR, LOGOPEDIJA
36 BULJ ANDRO PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
37 BULJAN HELENA EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA
38 BULJAN JELENA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
39 CVITKOVIĆ KLARA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
40 CVITKOVIĆ STIPE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTRONIKA
41 CVRLJE FRANKA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SPLIT, INFORMATIKA
42 ČARIĆ MAJA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
43 ČARIĆ STIPE PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO
44 ČAVČIĆ MIA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, POVIJEST UMJETNOSTI
45 ČEKO DAVID FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
46 ČIKARA KATARINA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
47 ČOVIĆ LAURA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
48 ČOVO IVA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
49 ČUGURA MARTINA VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM
50 ĆUKUŠIĆ DINO MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA, HORTIKULTURA
51 ĆUKUŠIĆ MARIO  MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
52 ĆURKOVIĆ ANTE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA
53 ĆURKOVIĆ BOŽE PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SPLIT, BIOLOGIJA
54 ĆURKOVIĆ IVA MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
55 ĆURKOVIĆ LUCIANA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, DENTALNA MEDICINA
56 DADIĆ MARIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU, ZNANOSTI O OKOLIŠU
57 DELIJA ANTE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
58 DELIJA ANTEA EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
59 DELONGA DORIS FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA, POVIJEST, FILOZOFIJA I KULTURA
60 DEVIĆ MARTA PRAVNI FAKULTET SPLIT, UPRAVNI STUDIJ
61 DOMAZET- LOŠO RENATO FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, ENGLESKI JEZIK I POVIJEST
62 DOMJANOVIĆ JOSIP SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
63 DRŽAK DAVID MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI, MEDICINA
64 DŽEVRNJA-VIRO JOSIPA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, LOGOPEDIJA
65 ERCEG MATEA GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO
66 EZGETA LEANDRA VELEUČILIŠTE U BJELOVARU, SESTRINSTVO
67 FILIPOVIĆ- GRČIĆ IVANA FAKULTET PRIRODNOSLOVNIH- MATETATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI, EDUKACIJSKA REHABILITACIJA
68 FILIPOVIĆ-GRČIĆ MARIJA PREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU HRANE
69 FILIPOVIĆ-GRČIĆ MIRIAM EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT
70 GALIĆ MARIJANA TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB, MODNI DIZAJN
71 GALIĆ MARTINA SVEUČILIŠTE SJEVER U KOPRIVNICI, MEDIJSKI DIZAJN
72 GAURINA MARIJANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
73 GLAURDIĆ IVAN SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO
74 GLAVINIĆ ANTEJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
75 GOJUN ANAMARIA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
76 GRČIĆ IVANA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ANGLISTIKA, FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
77 GRGIĆ PETRA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ
78 GRGIĆ TEA VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI, KRIMINALISTIKA
79 GULIĆ IVANA EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, UPRAVLJANJE FINANCIJAMA I POREZIMA
80 HRGOVIĆ IVAN SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
81 HRGOVIĆ MARKO MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
82 HRGOVIĆ MARTINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO
83 IVANDIĆ ANTE GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA
84 IVANDIĆ ĐINA MEDICINSKI FAKULTET MOSTAR, DENTALNA MEDICINA
85 JADRIJEVIĆ ELLA AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB, HORTIKULTURA
86 JADRIJEVIĆ IVANA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, LOGOPEDIJA
87 JADRIJEVIĆ- MLADAR PETRA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA
88 JAGNJIĆ PAVICA GRAFIČKI FAKULTET U ZAGREBU, DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA
89 JAKELIĆ ANTE FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, GRAĐEVINARSTVO
90 JELINČIĆ MILAN POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO
91 JENJIĆ ANDRIJA EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
92 JENJIĆ ANJA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, POVIJEST I  POVIJEST UMJETNOSTI
93 JENJIĆ MARTINA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, GRAĐEVINARSTVO
94 JUKIĆ BRUNO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
95 JUKIĆ DAMIR SVEUČILIŠTE U ZADRU, SOCIOLOGIJA I LINGVISTIKA
96 JUKIĆ IVA UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, FILMSKA I MEDIJSKA UMJETNOST
97 JUKIĆ KLARA FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB, ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POLJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
98 JUKIĆ PAULA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT
99 JUKIĆ-BRAČULJ ROBERT FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTRONIKA I RAČUNALNO INŽENJERSTVO
100 JUKIĆ-BRAČULJ VALENTINA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT
101 JURELA BORNA SVEUČILIŠTE U ZADRU, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
102 JURETA BOŽO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA
103 JURETA JOSIP SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, STROJARSTVO
104 JURIĆ MIA ARHITETONSKI FAKULTET U ZAGREBU, ARHITEKTURA I URBANIZAM
105 JURKO KLARA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
106 KALINIĆ HANA KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT
107 KELAVA KATARINA SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO
108 KLARIĆ-KUKUZ LEA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
109 KNEZOVIĆ MARIO FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI, RAZREDNA NASTAVA
110 KODŽOMAN LEONARDA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, MOLEKULARNA BIOLOGIJA
111 KOKOT- ŽIVALJ ANA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA
112 KRAJINA ANA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ANGLISTIKA I PEDAGOGIJA
113 KRAJINA MARIO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA
114 KRAJINA TERA SVEUČILIŠTE SJEVER U VARAŽDINU, GEODEZIJA I GEOMATIKA
115 KRIŽANAC DOMAGOJ FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
116 KRIŽANAC LUKA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
117 KRIŽANAC PETAR SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, SESTRINSTVO
118 KRIŽANOVIĆ JURE FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, GRAĐEVINARSTVO
119 KUDRIĆ LANA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, POSLOVNA EKONOMIJA
120 LABROVIĆ JOSIP VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA
121 LABROVIĆ MARINO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA
122 LABROVIĆ MIRNA FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, KEMIJSKO INŽENJERSTVO
123 LIJIĆ ANAMARIJA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, GRAĐEVINARSTVO
124 LUKAČEVIĆ ARIJANA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
125 MACAN ANTONIO MIRKO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA
126 MACAN ANJA KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
127 MACAN MARO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
128 MAJIĆ JELENA EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, POSLOVNA EKONOMIJA
129 MALEŠ IVA UČITELJSKI FAKULTET ZAGREB, UČITELJSKI STUDIJ
130 MALEŠ JOSIP SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTRONIKA
131 MAMUZIĆ DAMIRA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNALNO INŽENJERSTVO
132 MAMUZIĆ SARA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
133 MANDAC SUZANA GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA
134 MAREDNIĆ NINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA SPLIT, EKOLOGIJA I ZAŠTITA MORA
135 MARKOVIĆ  MARIJA VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA
136 MARKOVIĆ TONI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
137 MAROVIĆ ANDREA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
138 MAROVIĆ KRISTINA HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, SESTRINSTVO
139 MAROVIĆ MARTINA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
140 MARUNICA ANTONIA EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
141 MARUNICA NIKOLINA HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, SESTRINSTVO
142 MASLE MARIN SVEUČILIŠTE U ZADRU, POVIJEST I ARHEOLOGIJA
143 MASNIĆ KATARINA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
144 MASTELIĆ ANTE GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA
145 MASTELIĆ TEA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
146 MATIĆ BOŽENA SVEUČILIŠTE U ZADRU, UČITELJSKI STUDIJ
147 MATIĆ IVICA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, STROJARSTVO
148 MEDVID GABRIELA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
149 MIJIĆ IVA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, ARHITEKTURA I URBANIZAM
150 MIJIĆ KORINA VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM
151 MILADINOV DINO MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB, MEDICINA
152 MILANOVIĆ-LITRE IVAN FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU, INFORMACIJSKO I PROGRAMSKO INŽENJERSTVO
153 MILANOVIĆ-LITRE KARLA SVEUČILIŠTE U SPLITU, KOMUNIKACIJA I MEDIJI
154 MILOŠEVIĆ IVA SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO
155 MLADINA IVAN FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
156 MODRIĆ MIRNA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
157 NASIĆ LARA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, HRVATSKI I TALIJANSKI JEZIK I NJIŽEVNOST
158 NASIĆ VANESSA KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU
159 PAVIČIĆ FILIP-FRANO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, STROJARSTVO
160 PAVIČIĆ ROKO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA
161 PAVIĆ RINA PREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, NUTRICIONIZAM
162 PAVIĆ ZORANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČKE ZNANOSTI, FORENZIKA
163 PENIĆ LANA FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, INFORMACIJSKI I POSLOVNI SUSTAVI
164 PERIĆ IVANA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, SOCIOLOGIJA
165 PERIĆ JOSIPA EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
166 PERIĆ MIHAELA SVEUČILIŠTE U ZADRU, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI
167 PETRIČEVIĆ TEA SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO
168 PLAZIBAT IVAN FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB, RAČUNARSTVO
169 PLETIKOSIĆ IVA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU, EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA
170 POLJAK ANA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA
171 POLJAK BARBARA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, POVIJEST I FILOZOFIJA
172 POLJAK KARLO MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
173 POROBIJA IVAN FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
174 PROLIĆ ANTE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
175 PROLIĆ DORA STOMATOLOŠKI FAKULTET ZAGREB, DENTALNA MEDICINA
176 PROLIĆ MARTA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, LOGOPEDIJA
177 PROLOŠČIĆ ANAMARIJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
178 PROLOŠČIĆ IVAN MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA
179 PROLOŠČIĆ MARKO FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, GRAĐEVINARSTVO
180 PUPIĆ-VURILJ TONKA EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT
181 RADAN ANTEA FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA, PSIHOLOGIJA
182 RAJIČ GABRIJELA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA
183 ROMAC BARBARA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, FARMACIJA
184 ROMAC BORNA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
185 ROMAC REA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, FONETIKA I TURKOLOGIJA
186 RUNJE ROBERTINA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, ANGLISTIKA, NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
187 SABLIĆ GABRIELA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ
188 SANTO JOSIP KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU
189 SKEJIĆ ANDREA SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA
190 SLIŠKOVIĆ STIPE MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB, MEDICINA
191 SOLDIĆ ANTONIO EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
192 SOLDIĆ ROKO KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU
193 SUČIĆ ANJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
194 ŠANDRIĆ ANI SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
195 ŠANDRIĆ MARTA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, ARHITEKTURA I URBANIZAM
196 ŠEGO LUCIJA PRAVNI FAKULTET ZAGREB, SOCIJALNI RAD
197 ŠIMIĆ DANIELA MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA
198 ŠIMIĆ MARTA GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA
199 ŠPERANDA ROKO POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO
200 ŠTROLIGA SARA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, ARHITEKTURA I URBANIZAM
201 ŠUŠNJARA ANA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, LOGOPEDIJA
202 ŠUŠNJARA IVAN PRIRODOSLOVNO- MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB, GEOGRAFIJA I POVIJEST
203 ŠUŠNJARA MARKO FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, ANGLISTIKA  I TALIJANISTIKA
204 ŠUŠNJARA SANJA UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, KONZERVACIJA-RESTAURACIJA
205 TADIĆ ANTONIO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
206 TITLIĆ LEONARDA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ
207 TOMASOVIĆ MARTA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ŠPANJOSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
208 TOMAŠEVIĆ LUCIJA GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, TEORIJA I MODELIRANJE KONSTRUKCIJA
209 TOMAŠEVIĆ MARIJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, SESTRINSTVO
210 TOMAŠEVIĆ MIRNA EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA
211 TOMAŠEVIĆ NIKA SVEUČILIŠTE U ZADRU, MENADŽMENT
212 TOMAŠEVIĆ TOMISLAV UNIVERSITAT DER KUNSTE BERLIN
213 TOMIĆ ALEN FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, ORGANIZACIJA POSLOVNIH SUSTAVA
214 TOMIĆ KATJA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, HOTELIJERSTVO
215 VARENINA ANTE PRAVNI FAKULTET SPLIT, PRAVO
216 VIDIĆ ANTEA ARHITETONSKI FAKULTET U ZAGREBU, ARHITEKTURA I URBANIZAM
217 VIDIĆ ENA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA
218 VIOLIĆ LAURA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SESTRINSTVO
219 VITIĆ NIKOLINA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, EDUKACIJSKA REHABILITACIJA
220 VUČEMILO LANA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, HOTELIJERSTVO
221 VUČEMILO NIKOLINA FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, HIDROTEHNIKA
222 VUČEMILOVIĆ -GRGIĆ JERE GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI, GRAĐEVINARSTVO
223 VUČEMILOVIĆ-GRGIĆ GRGO GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI, GRAĐEVINARSTVO
224 VUČIĆ BARBARA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, SOCIOLOGIJA
225 VUČIĆ KARLA FAKULTETE PROMETNIH ZNANOSTI, ZRAČNI PROMET
226 VUČIĆ MATEO EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA
227 VUČIĆ MIRKA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA
228 VUČIĆ NINA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA
229 VUČKOVIĆ ANA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, STROJARSTVO
230 VUČKOVIĆ KATARINA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, PEDAGOGIJA I ANGLISTIKA
231 VUČKOVIĆ LUCIANO EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
232 VUČKOVIĆ MARINA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, POVIJEST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
233 VUČKOVIĆ MIRTA VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA
234 VUČKOVIĆ MIRTA VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA
235 VUČKOVIĆ TONI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE ZAGREB, RADNA TERAPIJA
236 VUČKOVIĆ VIKTORIJA SVEUČILIŠTE U PULI, SESTRINSTVO
237 VUJANOVIĆ EMANUELA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, PEDAGOGIJA
238 VUJEVIĆ MONIKA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
239 VUKAS MARKO KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU
240 VUKASOVIĆ LONČAR STANKA FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, SOCIOLOGIJA
241 VUKO LUKA GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO
242 VUKO-TOKIĆ JELENA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, MEDICINSKA BIOKEMIJA
243 VUKOVIĆ ANA FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA, KULTUROLOGIJA
244 VUKOVIĆ FRANO-FILIP GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, TEORIJA I MODELIRANJE KONSTRUKCIJA
245 VUKOVIĆ MARCHELA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ
246 ZLODRE IVOR ZUYD UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES MAASTRICHT
247 ŽAJA SARA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA
248 ŽANKO ENA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PEDAGOGIJA, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
249 ŽANKO MARTINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA SPLIT, SESTRINSTVO
250 ŽAPER BOŽE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, STROJARSTVO
251 ŽAPER KARLA SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA
252 ŽIVALJ ANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, FIZIOTERAPIJA
253 ŽUPIĆ ANAMARIJA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO
254 ŽUPIĆ BRANIMIR MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU, KLAVIR
Prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja
PREZIME I IME FAKULTET
1 ANUŠIĆ ANTONIA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
2 BALAJIĆ LUCIJA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, TURISTIČKO POSLOVANJE POTVRDA O PREBIVALIŠTU/POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
3 BARAĆ ROBERT KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT POTVRDA O GODINI PRVOG UPISA
4 BIKIĆ KREŠIMIR TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRADITELJSTVO POTVRDA O GODINI PRVOG UPISA
5 BILIĆ ANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA POTVRDA O PREBIVALIŠTU/IZJAVA
6 BILIĆ MAGDALENA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE POTVRDA O PREBIVALIŠTU/IZJAVA
7 BILOKAPIĆ ANTONIA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, KROATISTIKA IZJAVA
8 BILOKAPIĆ TONI POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO POTVRDA O PREBIVALIŠTU
9 BOTICA BRANIMIR EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
10 BUDIMIR FILIP EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
11 BULIĆ  NIKOLINA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČKE ZNANOSTI POTVRDA O PREBIVALIŠTU
12 BULIĆ ANTONIA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA O PREBIVALIŠTU
13 BULJAN LUKA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO NEMA UVJETE
14 BULJAN MILAN PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB, MATEMATIČKA STATISTIKA NEMA UVJETE
15 ĆURIĆ SMILJA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA NEMA UVJETE
16 ĆURKOVIĆ DOMAGOJ EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, POSLOVNA EKONOMIJA NEMA UVJETE
17 ĆURKOVIĆ JOSIP FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA NEMA UVJETE
18 ĆURKOVIĆ NEVEN FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO NEMA UVJETE
19 DADIĆ STIPE EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
20 DOTUR JULIJA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT POTVRDA O PREBIVALIŠTU
21 GALIĆ ANTE EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
22 IVAČIĆ MAJA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
23 JELINČIĆ KARLA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB, MOLEKULARNA BIOLOGIJA NEMA UVJETE
24 JUKIĆ IVONA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB, GEOGRAFIJA NEMA UVJETE
25 JUKIĆ JANA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE NEMA UVJETE
26 KEKEZ NIKOLINA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, TURIZAM POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
27 KEKEZ TONIJA VETERINARSKI FAKULTET ZAGREB, VETERINARSKA MEDICINA NEMA UVJETE
28 KLARIĆ-KUKUZ MATEA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA/IZJAVA
29 KLARIĆ-KUKUZ TONI EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
30 KRAMARIĆ ELA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
31 LACO MIHAELA EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
32 LACO NIKOLINA EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB, POSLOVNA EKONOMIJA NEMA UVJETE
33 LUCIĆ LORA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, STROJARSTVO IZJAVA
34 MALBAŠA DARKO KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SPLIT NEMA UVJETE
35 MALEŠ MARIJA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT, PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA NEMA UVJETE
36 MALEŠ MATEJ FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE NEMA UVJETE
37 MARENDIĆ PETRA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
38 MARIĆ LUKA HANK GEODETSKI FAKULTET ZAGREB POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
39 MARIĆ PETAR VELEUČILIŠTE ASPIRA, MEĐUNARODNI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU I TURIZMU IZJAVA
40 MARKOVIĆ ROKO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTRONIKA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
41 MASTELIĆ IVAN MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB, MEDICINA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
42 MILUN LUKA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
43 MITROVIĆ BRUNO VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA, MARKETING POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
44 MLADINA MARIO FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, POVIJEST POTVRDA O PREBIVALIŠTU
45 MRAVAK ANITA FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ANTROPOLOGIJA I ARHEOLOGIJA NEMA UVJETE
46 PETRIČEVIĆ IVA AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB, FITOMEDICINA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
47 POLJAK ENA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE NEMA UVJETE
48 POLJAK KATARINA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, TURISTIČKO POSLOVANJE NEMA UVJETE
49 POLJAK LORENA VETERINARSKI FAKULTET ZAGREB, VETERINARSKA MEDICINA NEMA UVJETE
50 POLJAK MAGDALENA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
51 PUTNIK KARLA PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU, PRAVO NEPOTPISANA PRIJAVA I IZJAVA
52 RADONJA INA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ NEMA UVJETE
53 RADOVIĆ MARIELA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
54 RADOVIĆ MIRNA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
55 RAJEVSKIJ DOMAGOJ EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA O PREBIVALIŠTU
56 SABLIĆ LOVRE EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA NEMA UVJETE
57 ŠUŠNJARA MARINO SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
58 TAKOU KUITCHEU KRISTINA TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB, DIZAJN TEKSTILA NEMA UVJETE
59 TENŽERA LUKA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA NEMA UVJETE
60 TOMIĆ IVAN VETERINARSKI FAKULTET ZAGREB, VETERINARSKA MEDICINA NEMA UVJETE
61 VIDIĆ STIPE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTRONIKA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA/IZJAVA
62 VITIĆ ANTEA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
63 VUČKOVIĆ FRAN MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
64 VUKASOVIĆ-LONČAR ŽANA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, TURISTIČKO POSLOVANJE POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
65 VUKO-TOKIĆ MARIJA MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA NEMA UVJETE
66 VUKOVIĆ MARTA FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO NEMA UVJETE
67 ZORICA JELENA EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, POSLOVNA EKONOMIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
68 ŽUPIĆ KREŠIMIR ANTE SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA NEMA UVJETE
69 ŽUPIĆ MARIJA FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA, KROATOLOGIJA POTVRDA KOJA JE TRENUTNA GODINA STUDIJA
70 ŽUPIĆ PAULA FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ NEMA UVJETE

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button