Vijesti

Javna nabava – uređenje nogostupa u Ulici put Odrine

Radovi se izvode za rješenje izgradnje nogostupa u Ulici put Odrine u dužini od 220 m, od
križanja sa Domaldovom ulicom do veze na Ulicu 72. bojne VP u Sinju.
Ulica put Odrine dio je kategorizirane mreže cesta na području Grada Sinja. Ova prometnica kategorizirana je kao državna cesta DC219. Na predmetnom zahvatu pruža se urbaniziranim gradskim područjem.
Na predmetnom zahvatu na prometnici je izveden sjeverni nogostup sa javnom rasvjetom. Prometnica se koristi kao infrastrukturni koridor izgrađenog građevinskog područja. Prema projektnom zadatku predmet ovog projekta je dogradnja južnog nogostupa kako bi se osigurao siguran pješački promet do građevinskih parcela, trgovačkih
sadržaja, te veza na pješačku komunikaciju (stepenište) u Ulici 72. bojne VP.

Dana 27.08.2020.g. sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017) Grad Sinj objavljuje jednostavnu nabavu za radove dogradnje nogostupa u ulici Put Odrine u dužini od 220m1, od križanja sa Domaldovom ulicom do veze na Ulicu 72. bojne VP u Sinju.

Rok za dostavu ponuda je 07.09.2020.g. do 12 sati.

Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod objave.

Povezani članci

Back to top button