Vijesti

Javni natječaj Grada Trilja za financiranje projekata i programa udruga u 2019. godini

Gradonačelnik Trilja raspisuje, javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga.

  1. Grad Trilj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruge civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projektima/ programima/ manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i razvoju civilnog društva.
  2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za sljedeća prioritetna područja:
    1. Prioritetno područje 1 – Kultura
    2. Prioritetno područje 2 – Sport
    3. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva

Potrebna dokumentacija i obrasci:

897-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

897-Opisni-obrazac-prijave-2019

897-Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloziti-uz-prijavu

897-Upute-za-prijavitelje-2019

897-Obrazac-proracuna-2019-converted

Povezani članci

Back to top button