Vijesti

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Trilja, dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu

Članak 1.

Grad Trilj kao davatelj financijskih potpora poziva udruge s područja Grada Trilja koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruge civilnog društva da se prijave na financijsku potporu projektima/programima koji doprinose razvoju kulture, sporta i civilnog društva.

Članak 2.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1
  KULTURA – 520.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 2
  SPORT – 850.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 3
  RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – 450.000,00 kuna

Članak 3.

Udruge mogu prijaviti projekt/program koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:

 • Za Prioritetno područje 1 – KULTURA:
  • likovni i galerijski projekti,
  • njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda,
  • poticanje kulturno umjetničkog amaterizma i njegovanju folklornog izričaja,
  • zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara,
  • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Gradu tijekom godine,
  • poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
  • izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Gradu,
  • poticanje kulturnog identiteta Grada.
 • Za Prioritetno područje 2 – SPORT:
  • poticanje i promicanje sporta,
  • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih,
  • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
  • djelovanje sportskih udruga,
  • planiranje, izgradnja i održavanje sportskih građevina značajnih za Grad.
 • Za Prioritetno područje 3 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  • promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije Domovinskog rata,
  • unapređenje života osoba starije životne dobi,
  • rad s djecom i rad s djecom s posebnim potrebama,
  • očuvanje karnevalskih običaja,
  • zaštita životinja,
  • očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,
  • ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada.

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.820.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 250.000,00 kuna.

Članak 5.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja (www.trilj.hr.) i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

Javni natječaj traje od dana objave do 01. ožujka 2021. godine.

Članak 6.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih programa/projekata su sljedeći:

 1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga (navesti broj iz Registra udruga),
 2. Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
 3. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (navesti broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija),
 4. Udruga mora ispuniti sve obveze prema Gradu Trilju (Grad sam provjerava ovaj uvjet),
 5. Udruga ne smije imati javno dugovanje (dostaviti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga).
 6. Udruga mora biti s područja Grada Trilja.

Članak 7.

Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na stranici Grada Trilja (www.trilj.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Trilj
Poljičke republike 15
21240 Trilj

„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga“
Prioritetno područje ————–

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilj« br. 06/17).

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Gradonačelnik
Ivan Šipić, dipl.teol.

Upute i obrasci nalaze se u privitku teksta natječaja.

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac prijave

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Javni natječaj

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button