Ostalo

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni “Vukove stine”

Predmet prodaje je građevinsko vlasništvo općine Hrvace, položeno u k.o. Satrić u Gospodarskoj zoni «Vukove stine» i to kako slijedi.

– Oznake R20 površine 4700 m2.

– Oznake R21 površine 4945 m2.

Ukupno 2 Radne oznake. Ukupna površina 9.645 m2.

Početna prodajna cijena za nekretnine iz toč. 1. ovog natječaja iznosi 16,00 Kn/m2 sukladno odluci Općinskog vijeća KLASA:021-01/16-01/8,UR. BROJ:2175/03-01- 16-1 od 15. ožujka 2016.god.

Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

Rok dostave Ponude je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ RH.

Javni-natječaj

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close