Vijesti

Javni natječaj za sufinanciranje građenja stambenog objekta

Gradonačelnik grada Trilja dana 26. ožujka 2020. godine objavljuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja troškova ishođenja akta o građenju na području Grada Trilja za 2020. godinu.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu, temeljem Programa ostalih javnih potreba, Točke 6. Program unapređenja stanovanja kojem je cilj potaknuti na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na prostoru grada Trilja.

Prijavitelji na Javni natječaj mogu biti državljani/ke Republike Hrvatske, do navršene 45-e godine života, s ishođenim pravovaljanim aktom o građenju, na prostoru bilo kojeg od naselja grada Trilja.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,oo kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškova ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta , a do 20.000,oo kuna za rekonstrukciju, nadogradnju i/ili proširenje postojećeg stambenog objekta čiji je krajnji cilj poboljšanje uvjeta stanovanja.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Geodetski projekt
 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Komunalni doprinos
 • Vodni doprinos
 • Upravne pristojbe

Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti pod uvjetom:

 • da prijavite/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugi stan ili drugu kuću,
 • da prijavite/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja;
 • da prijavite/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava.

Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
 • Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
 • Preslik pravomoćne Građevinske dozvole izdane u 2020. g.;
 • Preslik osobne iskaznice prijavitelja;
 • Preslik tekućeg ili žiro računa;
 • Preslik računa prihvatljivih troškova (navedenih u točki 3. natječaja);
 • Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdanu od Porezne uprave.

Prijave na Javni natječaj za 2020. godinu moguće su do 31. siječnja 2021. godine.

Prijave na Javni natječaj s kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

GRAD TRILJ POLJIČKE REPUBLIKE 15 21240 TRILJ, sa naznakom „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava troškova građevinske dozvole – ne otvaraj“.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Gradonačelnik
Ivan Šipić, dipl. teol.


Dokumenti:

Javni natječaj za građevinske dozvole

ZAHTJEV za bespovratna sredstava

IZJAVA za bespovratna sredstva

Povezani članci

Back to top button