Vijesti

Javni natječaj za Thrill Blues Festival – početna cijena 25.000,00 kuna za ugostiteljski šank

https://www.facebook.com/visit.trilj/

 1. Opći uvjeti 

Turistička zajednica Grada Trilja i Grad Trilj organizatori su manifestacije ,,Thrill Blues Festival”. Grad Trilj raspisuje  Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom odrzavanja ‘’3rd Thrill Blues Festival’’“ od 05. do 06. srpnja 2019.godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’3rd Thrill Blues Festival’’

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema TZ Grada Trilja i Gradu Trilju.

 1. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je zakup lokacija za postavljanje ugostiteljskih šankova. Početna cijena zakupa za lokacije koje će naknadno odrediti organizator za trajanje cijele manifestacije iznosi 25.000,00 kn.

 1. Vrijeme održavanja manifestacije je od 05. srpnja do 06.srpnja 2019.g.
 2. Mjesto odrzavanja : Gradski park Trilj
 3. Program:

05.srpnja 2019.g.:

10:00-12:00 Blues at school, Gradsko kino Trilj

13:00-20:00 Izložba ‘’Blues kroz festival’’, Muzej Triljskog kraja

20:00 Promocija knjige Siniše Škarice, Gradsko kino Trilj

21:00 Promocija pjesme i videa ‘’Keep the blues alive’’, Gradsko kino Trilj

 1. srpnja 2019.g.:

11:00 – 20:00 Prikazivanje dokumentarca, Gradsko kino Trilj

17:00 – 01:00 Početak glazbenog dijela festival gdje nastupaju sljedeći izvođači:

Grupa MI, The screaming wheels, Ozon, DBluz, Pojave, 4Hombres, Lorenzo Piccone & ismaila Mbaye, Harrison Kennedy, James Perry & Thrill All Stars band, Manu Lanvin & The devil blues

 1. Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj

 1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šankova za pružanje ugostiteljske usluge u Gradskom parku Trilj i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti)
 2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže
 3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova
 4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune
 5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih događanja u sklopu manifestacije
 6. Po završetku manifestacije,a najkasnije do 08.srpnja demontirati i odvesti šankove i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju
 7. Održavati čistoću lokacija i odlagati otpad na za to predviđena mjesta
 8. Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

 1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme
 2. osigurati priključak za električnu energiju
 3. podmiriti trošak električne energije
 4. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)
 5. organizirati zaštitarsku službu (nadzor 24 sata)
 6. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada
 7. Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

Ponuda se šalje za sve lokacije koje će naknado odrediti organizator.

Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije (2 dana).

Početna (minimalna) cijena iznosi 25.000,00 kn.

 1. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj zaključno na dan 28. lipnja 2019 g. do 14:00.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt podacima (e-mail, telefon, mobitel)
 2. Iznos ponude
 3. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana
 4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana
 5. Potvrdu o nepostojanju duga prema: Grad Trilju i Turističkoj zajednici Grada Trilja
 6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
 7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Ponude ocjenjuje tročlano povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Grada Trilja

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Viši ponuđeni iznos

U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

 1. Donošenje Odluke i Rješenja o korištenju

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Trilja i web stranicama Grada Trilja i TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvrsiti Grad Trilj.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati 01.srpnja 2019. godine, a potom će se moći pristupiti izdavanju rješenja o korištenju javne površine najpovoljnijem ponuditelju.

Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana od dana donošenja iste bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Odabrani ponuditelj dužan dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude 2 dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se rješenje ukida i lokacija  se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Grad Trilj zadržava i pravo poništavanja ovog Javnog poziva.

Povezani članci

Back to top button