Vijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije u 2022.

Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju
znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja
društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se u prigodi obilježavanja Dana Županije
30. rujna 2022., na blagdan Svetog Jeronima, zaštitnika Dalmacije.

Nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje se kao:
1. nagrada za životno djelo
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili
određenim djelom dale izuzetan doprinos u jednom ili više područja društvenog života u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
2. osobna nagrada
Osobna nagrada dodjeljuje se građanima pojedincima za njihov doprinos u jednom ili više
područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
3. skupna nagrada
Skupna nagrada dodjeljuje se pravnim osobama i udrugama građana za njihov doprinos u
jednom ili više područja društvenog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
U jednoj godini može se dodijeliti najviše tri nagrade za životno djelo, pet osobnih i pet
skupnih nagrada.
2
Predlagatelji
Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
– župan
– vijećnici Županijske skupštine
– radna tijela Županijske skupštine
– tijela gradova i općina s područja Splitsko-dalmatinske županije
– tijela državne uprave
– trgovačka društva i ustanove
– građani i udruge građana
– političke stranke
– vjerske zajednice i
– druge pravne osobe.
Sadržaj prijedloga
Prijedlog za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dostavlja se u pisanom obliku i
treba sadržavati:
– ime i prezime, te prebivalište, odnosno naziv i sjedište predlagatelja
– ime i prezime odnosno naziv predloženika (osobe koja se predlaže za Nagradu)
– vrstu nagrade i područje za koje se predlaže
– sažeti životopis predloženika
– obrazloženje s opisom postignuća zbog kojih se predlaže dodjela Nagrade
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju
navodi iz obrazloženja.
Rok za dostavu prijedloga
Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku
„Slobodna Dalmacija“ i na web stanici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr
Dostava prijedloga
Pisani i obrazloženi prijedlog s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj
omotnici putem pošte na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja
Odbor za javna priznanja
Domovinskog rata 2
21000 Split
s naznakom „ZA NAGRADU ŽUPANIJE“ – NE OTVARATI !
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod.
3
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i
pravna pitanja na broj telefona 400-001, 400-009 i 400-252 ili na e-mailove:
margarita.dukic@dalmacija.hr;
linda.nerlovic@dalmacija.hr
Predsjednik
Odbora za javna priznanja
Tomislav Buljan, v.r

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button