Vijesti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu

Na temelju čl. 33. Zakona o udrugama (N.N. 74/14, 70/17, 98/19) i čl.1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 14/17), Ured Grada Grada Sinja objavljuje dana 17. prosinca 2019. godine Javni poziv za predlaganje programa/projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu.

Javni poziv s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu.

Povezani članci

Back to top button