Vijesti

Javno izlaganje u postupku proglašenja PP “DINARA”

U Kninu je održano javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Zakon o proglašavanju Parka prirode „Dinara“. Zakonom će se zaštititi masiv Dinare, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu.
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić istaknuo je kako je ovo poseban tjedan za zaštitu prirode. Europska komisija je 20. svibnja objavila novu Strategiju bioraznolikosti do 2030. godine, obilježena je Natura 2000 dan i obilježavaju se Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a u nedjelju je Europski tjedan parkova.
„Park prirode Dinara bit će 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i zajedno s 8 nacionalnih parkova, zaokružit ćemo jednu cjelinu od 20 takvih zaštićenih područja. Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Republike Hrvatske povećat će se s 12 % na 13%, a pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 više neće biti 36,7 % nego 39% teritorija. To zorno pokazuje što će ovih 63 tisuće hektara novog zaštićenog područja značiti za ukupan kapacitet zaštićenih područja u Hrvatskoj i, u konačnici, što će značiti za budućnost bioraznolikosti u Hrvatskoj“ rekao je ministar Ćorić.
Naglasio je kako je ovo smjer u kojemu cijela Europa i svijet trebaju ići, a to je smjer zaštite prirode, održavanja bioraznolikosti i očuvanja okoliša za one koji dolaze iza nas.
„Od 63 tisuće hektara budućeg parka prirode Dinara gotovo dvije trećine površine nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije“ ,naveo je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban dodavši kako je riječ o prostoru koji graniči s Bosnom i Hercegovinom te je izrazio nadu da će i taj dio područja Dinare u BiH biti zaštićen.
Šibensko-kninski župan Goran Pauk kazao je kako će se proglašenjem Parka prirode Dinara „ovaj predivan prostor otvoriti kao potencijal za razvoj čitavog područja i to na način da se ne naruši izvorna prirodna ljepota, a da Dinaru istovremeno učini pristupačnijom domaćim ljudima i posjetiteljima te stavi u funkciju gospodarskog razvoja u skladu sa stoljetnom tradicijom ljudskog korištenja prostora u ovom kraju“.
Donošenjem predloženog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“ stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.
Budućim Parkom prirode „Dinara“ predviđa se zaštita površine od 63.052 ha na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što predstavlja najveće područje parka prirode nakon Velebita (200.000 ha).
Dinarski krš je fenomen prepoznat na međunarodnoj razini koji obuhvaća puno šire područje, a upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime. To je najvrjednija prirodna cjelina krša u svijetu, s debljinom naslaga koja prelazi 8 km te izrazito razvijenim krškim poljima koja objedinjavaju sve krške pojave.
Područje Dinare je izrazito bogato endemičnim i ugroženim vrstama. Obitavalište je preko 1000 biljnih vrsta (petina sveukupne hrvatske flore), od toga 75 nacionalnih endema. Poznato je preko 20 endemskih vrsta životinja, od toga i jedan sisavac – dinarski voluhar. Na Dinari se nalazi i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m). Na području budućeg Parka prirode Dinara nalazi se 11 područja ekološke mreže (2 područja za ptice i 9 za vrste i staništa) tako da je 87 % područja Parka prirode „Dinara“ ujedno i područje ekološke mreže Natura 2000.
Moja reakcija na članak je ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi Vas zanimati

Close
Close