Vijesti

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju rashodovane opreme – automobili TICO SX i LUBLIN 3.

Javno nadmetanje komunalne tvrtke Usluga d.o.o. iz Vrlike za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju rashodovane opreme – automobili TICO SX i LUBLIN 3.

 

U S L U G A  d.o.o. za komunalne djelatnosti VRLIKA

UTEMELJENO 1964

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21236 Vrlika ·Telefon: 021/827-019, Fax: 021/827-240·MB:3060837
Žiro račun IBAN: HR0924070001100577314  OIB: 67996934493

 

Br.32/20

Vrlika, 03.06.2020

 

 

JAVNO NADMETANJE

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju rashodovane opreme

 

Predmet nadmetanja su vozila i oprema:

 

Red.

broj

Marka vozila ili

opreme

Broj šasije Registrirano Godina proizvodnje
 

1

 

DEAWOO LUBLIN 3

 

SUL348424X0000177

 

Ne

 

1999

 

2

 

DEAWO TICO SX

 

KLY3S11BDVC393047

 

Ne

 

1997

 

Uvjeti prodaje:

 1. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.
 2. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 3. Početna najniža cijena za vozilo pod brojem 1. iznosi 3.500,00 kuna s PDV-om.
 4. Početna najniža cijena za vozilo pod brojem 2. iznosi 800,00 kuna s PDV-om.
 5. Kriterij za odabir ponude je isključivo najviša cijena ponude.
 6. U cijenu je uključen PDV.
 7. Rok za dostavu ponuda je zaključno do 6.2020.g. do 12,00 sati.
 8. Pisane ponude predaju se u zatvorenoj omotnici na protokol prodavatelja najkasnije do roka za dostavu ponuda.
 9. Svaki ponuditelj dužan je prilikom dostave ponude položiti jamčevinu u gotovini u visini 10% početne cijene predmeta za koji se nadmeće. Jamčevina se odmah vraća ponuditelju čija ponuda nije odabrana, a prodavatelj ima pravo zadržati jamčevinu odabranog ponuditelja koji u roku od 8 dana od obavijesti da je njegova ponuda odabrana, ne uplati prihvaćenu cijenu ponude i ne preuzme predmet prodaje.
 10. Predmet prodaje ne može se prodati ispod početne najniže cijene.
 11. Nepravodobne i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 12. Otvaranje ponuda obavit će se odmah nakon roka za dostavu ponuda u prisutnosti ponuditelja koji su dostavili ponudu s jamčevinom.
 13. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se u roku od pet dana po isteku roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

Usluga d.o.o. Vrlika

banner

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button