TemeVijesti

Javno savjetovanje – osim dužnosnika/gradonačelnika i druga djeca preminulih sinjana će imati pravo na mjesečnu naknadu tokom školovanja?

Gradski vijećnik SDP-a Nikola Vučković pokrenuo je prijedlogom Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.

Izmjenama i dopunama predmetne Odluke iz 2018.g. po hitnom postupku, uvedena je
diskriminatorna odredba koja protežira djecu dužnosnika Grada Sinja, nauštrb sve druge
djece u gradu Sinju. Ova mjera donesena je da osigura sufinanciranje troškova školovanja
ili studiranja djece dužnosnika Grada Sinja koji je izgubio život ili umro za vrijeme obnašanja
mandata. Izmjenama i dopunama predlaže se da sva djeca u gradu Sinju kojima je umro
jedan roditelj i koja imaju prebivalište u gradu Sinju od rođenja ili unatrag posljednjih 5
godina mogu ostvariti sufinanciranje troškova školovanja ili studiranja. Ova mjera ostvarila
bi se i uz prethodno ispunjavanje kriterija dohodovnog cenzusa – najavljuje Vučković.

Veće naknade u 2022.g. za svako novorođeno dijete?

Također, Vučković predlaže povećanje naknada za novorođenu djecu na način da se potpora za prvo novorođeno dijete u obitelji poveća sa 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna, za drugorođeno dijete sa 12.000,00
kuna na 15.000,00 kuna, a za trećerođeno i svako slijedeće dijete sa 25.000,00 kuna na
30.000,00 kuna, čime bi se Grad Sinj svrstao u sam državni vrh kada je u pitanju provođenje
pronatalitetne politike, uz ostale mjere koje je donijelo Gradsko Vijeće.

Javno savjetovanje otvoreno je od 06. prosinca 2021. godine do 05. siječnja 2022. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

– Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja

 Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button