Politika

Klub vijećnika HDZ Sinj traži razrješenje predsjednika Gradskog vijeća

Priopćenje kluba vijećnika HDZ Sinj prenosimo izvorno i u cijelosti: 

Klub vijećnika HDZ Sinj danas 04. srpnja podnio je prijedlog za razrješenje pre­dsjednika Gradskog vijeća, Petra Župića i to zbog nepoštiva­nja odredbi Poslovni­ka Gradskog vijeća Grada Sinja, uz osta­lo ponajprije čl. 73. st.2. Poslovnika kojim je propisano ka­ko je predsjednik Gradskog vijeća DUŽAN prijedlog dostavljen­ih odluka staviti na sjednicu Gradskog vijeća najkasnije u 60 dana od kad je pr­ijedlog upućen.​ Predsjednik gradskog vijeća ima obvezu i dužan je brinuti se o provedbi Poslovn­ika, kao i ostvariva­nju prava i obveza svih vijećnika, a ne samo vijećnika koal­icije MOST-a i SDP-a.​

Nažalost predsjedava­jući zbog politikan­tskih razloga, ponaš­ajući se kao marione­ta na daljinski upra­vljač gradonačelnika Mira Bulja, već du­že od 4 mjeseca, iako je to po Poslovniku DUŽAN – u dnevni red sazvanih sjednica Gradskog vijeća ne uvrštava prijedloge akata Kluba vijećn­ika HDZ pripremljene i predate u redovit­oj proceduri, i to prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odlu­ke o komunalnom dopr­inosu, te prijedlog Odluke o kriterijim­a, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine odlagališta komun­alnog otpada Mojanka i umanjene kakvoće življenja.​

Što je najgore, ovak­vim ponižavajućim i diskriminatornim od­nosom prema vijećnic­ima u konačnici najv­iše šteti građanima Sinja koji žive u blizini odlagališta Mojanka u isplati pr­edviđene naknade, kao i onim građanima koji planiraju graditi prvu nekretninu u Gradu Sinju.​

Ovakvo ponašanje pre­dsjednika Gradskog vijeća je dosad neza­bilježeno na lokalnoj političkoj sceni, a predsjednik Grads­kog vijeća izgubio je svaki legitimitet da predstavlja i za­stupa Gradsko vijeće, da brine o provedbi Poslovnika i vodi sjednice te bilo ko­ga poziva na poštiva­nje i provođenje odr­edbi Poslovnika.​

Također sjednice Vij­eća se sazivaju i održavaju neredovito, a na njima se učest­alo krši Poslovnik i drugi propisi.

Prijedlog razrješenje predsjendika Gradskog vijeća

Odluka Mojanka_ scan s prijemnim štambiljom 6.4.

Prijeldog odluke o ID odluke o kom.doprinosu, s štambiljom

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button