TemeVijesti

Kreće sanacija “Mojanke” vrijedna 11.500.000,00 kuna

Dana 1. rujna .2020.g. Grad Sinj je na stranici EOJN objavio Obavijest o nadmetanju pod nazivom Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio I faze koji čini funkcionalnu cjelinu. Procijenjena vrijednost radova je 11.500.000,00 a rok za dostavu ponuda je 1.10.2020.  do 12:00 sati.

Ovim projektom predviđena je sanacija postojećeg stanja odlagališta otpada „Mojanka“ te
izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture kako bi se otpad ubuduće odlagao na
kontroliran i optimalan način.

Predmetna građevina sastoji se od izgradnje ulazno izlazne zone, dvije nove kazete s
projektiranim temeljnim brtvljenjem te sustavom sakupljanja procjednih voda. Sustav
sakupljanja procjednih voda uključuje izgradnju crpne stanice za smještaj potopnih crpki,
zasunsko okno te sabirnu jamu za prihvat procjednih voda.

Rok završetka radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Povezani članci

Back to top button