Vijesti

Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za voditelja Područnog ureda u Sinju

Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad (Narodne novine, broj 134/22) i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 100-01/23-02/679, ­urbroj: 524-08-01-01/6-23-3 od 29. prosinca 2023. godine, ravnateljica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

1. voditelja Područnog ureda Zaprešić, Drage Kodrmana 3a, Zaprešić

2. voditelja Područnog ureda Samobor, Savke Dabčević Kučar 2, Samobor

3. voditelja Područnog ureda Ivanić-Grad, Franje Jurinca 6, Ivanić-Grad

4. voditelja Područnog ureda Jastrebarsko, Trg Ljube Babića 29, Jastrebarsko

5. voditelja Područnog ureda Dugo Selo, Josipa Zorića 3, Dugo Selo

6. voditelja Područnog ureda Sveti Ivan Zelina, Braće Radić 2, Sveti Ivan Zelina

7. voditelja Područnog ureda Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, Vrbovec

8. voditelja Područnog ureda Zlatar ­Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica

9. voditelja Područnog ureda Zabok, Matije Gupca 53, Zabok

10. voditelja Područnog ureda Donja Stubica, Starogradska 3, Donja Stubica

11. voditelja Područnog ureda Kutina, Stjepana Radića 7/A, Kutina

12. voditelja Područnog ureda Petrinja, Turkulinova 35, Petrinja

13. voditelja Područnog ureda Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska

14. voditelja Područnog ureda Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina

15. voditelja Područnog ureda Hrvatska Kostajnica, Ulica Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica

16. voditelja Područnog ureda Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 1, Ogulin

17. voditelja Područnog ureda Duga Resa, 137. brigade 3, Duga Resa

18. voditelja Područnog ureda Slunj, Ulica braće Radić 1, Slunj

19. voditelja Područnog ureda Ivanec, Ulica Đure Arnolda 11, Ivanec

20. voditelja Područnog ureda Novi Marof, Miroslava Krleže 4, Novi Marof

21. voditelja Područnog ureda Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg

22. voditelja Područnog ureda Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, Križevci

23. voditelja Područnog ureda Đurđevac, Gajeva 6, Đurđevac

24. voditelja Područnog ureda Daruvar, Nikole Tesle 1A, Daruvar

25. voditelja Područnog ureda Garešnica, Vladimira Nazora 13, Garešnica

26. voditelja Područnog ureda Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 6, Čazma

27. voditelja Područnog ureda Grubišno ­Polje, Trg bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje

28. voditelja Područnog ureda Opatija, Stubište Baredine 10/1, Opatija

29. voditelja Područnog ureda Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2, Crikvenica

30. voditelja Područnog ureda Krk, Vršanska 21 A, Krk

31. voditelja Područnog ureda Cres – ­Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, Mali Lošinj

32. voditelja Područnog ureda Senj, Vjenceslava Novaka 4, Senj

33. voditelja Područnog ureda Slatina, Vladimira Nazora 5/1, Slatina

34. voditelja Područnog ureda Pakrac, Petra Preradovića 1, Pakrac

35. voditelja Područnog ureda Nova Gradiška, Karla Dieneša 4, Nova Gradiška

36. voditelja Područnog ureda Biograd na Moru, Lošinjska 2A, Biograd na Moru

37. voditelja Područnog ureda Benkovac, Tina Ujevića 7, Benkovac

38. voditelja Područnog ureda Našice, Antuna Mihanovića 3, Našice

39. voditelja Područnog ureda Đakovo, Petra Preradovića 2a, Đakovo

40. voditelja Područnog ureda Beli Manastir, Kralja Tomislava 37, Beli Manastir

41. voditelja Područnog ureda Valpovo, Matije Gupca 11, Valpovo

42. voditelja Područnog ureda Donji Miholjac, Vukovarska 7, Donji Miholjac

43. voditelja Područnog ureda Knin, Šuškova 4, Knin

44. voditelja Područnog ureda Drniš, Kardinala Alojzija Stepinca 4, Drniš

45. voditelja Područnog ureda Županja, Dr. Franje Račkog 30c, Županja

46. voditelja Područnog ureda Vinkovci, Glagoljaška 31e, Vinkovci

47. voditelja Područnog ureda Makarska, Kipara Meštrovića 2a, p.p. 80, Makarska

48. voditelja Područnog ureda Trogir, Balančane 6, Trogir

49. voditelja Područnog ureda Sinj, Žankova glavica 2, Sinj

50. voditelja Područnog ureda Omiš, Četvrt Ribnjak b.b., Omiš

51. voditelja Područnog ureda Imotski, Brune Bušića 6, Imotski

52. voditelja Područnog ureda Brač – Supetar, Mladena Vodanovića 18, Supetar

53. voditelja Područnog ureda Solin, Kralja Zvonimira 117 A, Solin

54. voditelja Područnog ureda Kaštela, Cesta dr. Franje Tuđmana 932b, Kaštel Stari

55. voditelja Područnog ureda Buje – Buie, Rudine 1, Buje

56. voditelja Područnog ureda Rovinj – Rovigno, Carera 21/II, Rovinj

57. voditelja Područnog ureda Poreč, Dr. Maura Gioseffia 2B, Poreč

58. voditelja Područnog ureda Pula – Pola, Sergijevaca 2, Pula

59. voditelja Područnog ureda Labin, Istarska 1, Labin

60. voditelja Područnog ureda Ploče, Dalmatinska 40, Ploče

61. voditelja Područnog ureda Metković, Ante Starčevića 25, 20 350 Metković

62. voditelja Područnog ureda Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50, Korčula

63. voditelja Područnog ureda Prelog, Kralja Zvonimira 9, Prelog

64. voditelja Područnog ureda Gornji Grad – Medveščak, Trg hrvatskih velikana 2, Zagreb

65. voditelja Područnog ureda Maksimir, Maksimirska 51, Zagreb

66. voditelja Područnog ureda Peščenica, Zapoljska 1, Zagreb

67. voditelja Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49, Zagreb

68. voditelja Područnog ureda Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete

69. voditelja Područnog ureda Trnje, Ulica grada Vukovara 271/VI, Zagreb

70. voditelja Područnog ureda Trešnjevka, Vitezićeva 57, Zagreb

71. voditelja Područnog ureda Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb

72. voditelja Područnog ureda Črnomerec, Joze Martinovića 5-7, Zagreb

73. voditelja Područnog ureda Susedgrad, Aleja Bologne 2, Zagreb.

Za voditelja područnog ureda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike ili prava ili psihologije ili socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom

– nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.)

Voditelje područnih ureda imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad na temelju javnog natječaja.

Voditelji područnih ureda imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja područnog ureda.

Voditelji područnih ureda su u radnom odnosu u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u kojem ostvaruju sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije propisano.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresu).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u presliku:

– životopis

– prijedlog plana rada područnog ureda za mandatno razdoblje

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

– dokaz o radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje o rasporedu)

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-Radna knjižica).

Nakon provedenog natječajnog postupka izabrani kandidati će predočiti navedene isprave u izvorniku.

Pisane prijave s prijedlogom plana rada područnog ureda za mandatno razdoblje i dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom javnom natječaju podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski zavod za socijalni rad, Središnja služba, Ulica Ivana Dežmana 6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje voditelja područnog ureda (navesti naziv područnog ureda)«.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete objavljene u ovom natječaju za navedena radna mjesta obavit će se razgovor – intervju.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opis poslova navedenih radnih mjesta propisan je odredbom članka 77. Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad (Narodne novine, broj 134/22.).

Sukladno članku 33. stavku 2. Zakona o državnoj službi i javnim službama https://narodnenovine.nn.hr/search.aspx?upit=zakon+o+pla%c4%87ama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da propisano je da na državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama, koji se zaposle nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj službi i javnim službama, a prije stupanja na snagu uredbi iz članka 14. stavaka 3. i 4. navedenog Zakona, primjenjivat će se dotadašnji propisi kojima su propisani nazivi radnih mjesta i plaće službenika i namještenika.

Poslodavac na obračun plaće primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, https://www.zakon.hr/z/541/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-javnim-slu%C5%BEbama.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen, propisan Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_26_415.html i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža uz postotak uvećanja plaće s osnova uvjeta rada propisan Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1282.html.

Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u Narodnim novinama.

Člankom 1. Dodatka III. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_128_1780.html propisana je osnovica za izračun plaće koja iznosi 947,18 eura bruto.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskom zavodu za socijalni rad da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

O rezultatima javnog natječaja kandidati se obavještavaju putem web-stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (www.socskrb.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Hrvatski zavod za socijalni rad

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button