Vijesti

Najava obilježavanja “Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama” i u Sinju

Povodom 22. rujna 2018. „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“ Odjel prevencije Policijske uprave  SD obilježiti će ovaj dan u suradnji sa djelatnicima Policijske postaje Sinj  i to:

  • na glavnom gradskom trgu u gradu Sinju danas 21.9.2018. u vremenu od 10,00-12,00 sati održat će se javna prezentacija aktivnost kada će se građanima uručivati prikladni informativni materijali MUP-a i udruge partnera, „Srma“ – Centar za civilno društvo i kvalitetu življenja – Sinj, te će se pružati korisne informacije i savjeti vezanima za ovu tematiku

Ciljana skupina su žene svih starosnih dobi – s naglaskom na najranjiviju skupinu (žene starije životne dobi, samohrane majke, mladež).

Pored navedenog od strane ove policijske uprave u svim u šalter salama upravih poslova u policijskim postajama, biti će istaknut natpis sa uputama o postupanja po prijavi nasilja i obvezama policije, -dok će u šalter sali zgrade Policijske uprave splitsko -dalmatinske u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 9, biti prikaz video projekcije sa svim pregledom vezanim uz informacije i postupanje policije u slučajevima nasilja.

Povezani članci

Back to top button