Vijesti

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2018./2019.

Grad Trilj u akademskoj godini 2018./2019. dodjeljuje novčane potpore svim redovitim studentima, bez obzira na prosjek ocjena položenih ispita. Potpore se odobravaju prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima za deset mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Gradonačelnik Grada Trilja pridržava pravo smanjenja ili povećanja utvrđenog iznosa potpore, u skladu s mogućnostima Proračuna Grada Trilja.

Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji se izvanredno obrazuju uz rad i za osobne potrebe ili su korisnici neke druge potpore ili stipendije te drugih oblika novčanih potpora po osnovu školovanja, kao ni apsolventi.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja, studenti se moraju odreći drugih potpora iz prethodnog stavka.

 1. UVJETI NATJEČAJA

Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Trilja koji studiraju na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija tijekom studijskog programa, ili
 2. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studijskog programa, ili
 3. da su redovito upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog studijskog programa,
 4. da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,
 5. da nisu apsolventi,
 6. da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 5 godine prije objavljivanja natječaja,
 7. da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu tijekom školovanja.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
 2. Popunjen obrazac prijave za studentske potpore (u privitku natječaja),
 3. Potvrdu o redovnom upisu u akademskoj godini 2018./2019. u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i ovjerenu od strane matičnog fakulteta,
 4. Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane), ili povrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 5. Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), ili potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 6. Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja (u privitku natječaja),
 7. IBAN broj žiro računa (preslik kartice, preslik ugovora o otvaranju žiro računa, potvrda banke o broju žiro računa i sl.).

Prijave s kompletnom traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 16. studenog 2018. godine na adresu:

GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti
Poljičke republike 15, 21240 Trilj
(s naznakom – Za studentske potpore)

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti na razmatranje.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči Grada Trilja u roku 8 dana od zaključivanja natječaja i na službenoj web stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr), te putem obavijesti kandidatima.

Povezani članci

Back to top button