Vijesti

Natječaj za privremene objekte ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ‘’Trilj Eko Festival” 2024.

Grad Trilj je Organizator manifestacije„Trilj Eko Festival 2024.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od

26.07.-28.07.2024.

U okviru Manifestacije na lokaciji Gradskog parka Trilj potrebno je u vremenu od petka 26. do nedjelje 28.07.2024. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu eko jela i pića, te prigodnu prodaju eko trgovačke robe svih vrsta na drvenim kućicama, štandovima i drugim pokretnim i  montažnim objektima.

A) Površine, objekti i uvjeti zakupa

I. GRADSKI PARK TRILJ

Radno vrijeme:

obavezno 18:00 do 24:00 h  dozvoljeno 10:30 do 00:30 h

Oznake lokacija prema Shemi 1, namjena i početne cijene korištenja:

1. Korištenje zemljišta u blizini pozornice, lijevo od pozornice  A1

20 M 2 –  ugostiteljska djelatnost, sve vrste alkoholnog i bezalkoholnog pića isključivo craft proizvodnje:  2.000,00 eura + PDV

(vlastiti prodajni objekt korisnika, u obzir dolazi oldtimer vozilo + šank, ugostiteljska kupola (nikako šator), kontejner ili druga vrsta pokretnog objekta uz obavezno slanje fotografije uz ponudu)

2. Korištenje zemljišta u blizini pozornice, ravno od pozornice A2

20 M 2 –  ugostiteljska djelatnost, sve vrste alkoholnog i bezalkoholnog pića isključivo craft proizvodnje:  2.000 eura + PDV

(vlastiti prodajni objekt korisnika, u obzir dolazi oldtimer + šank, ugostiteljska kupola (nikako šator), kontejner ili druga vrsta pokretnog objekta uz obaveno slanje fotografije uz ponudu)

3. – 17. Vlastiti drveni štandovi i vlastite pokretne naprave sa tendom (šatori isključeni) (Pozicije na skici A3 – A17  – ukupno 15 pozicija)

Isključivo trgovačka djelatnost EKO hrane  i proizvoda svih vrsta, proizvoda domaće radinosti i OPG-a : Besplatna prodaja

Posebni uvjeti za Gradski park Trilj:

 • svi korisnici drvenih kućica za ugostiteljstvo imaju mogućnost postavljanja do 6 jednakih barskih stolova bočno uz montažni objekt. Stolovi moraju biti nebrendirani ili biti brendirani materijalima nekog od sponzora Trilj Eko Festivala (popis sponzora na zahtjev u Grad Trilj) ili tvrtke korisnika a korisnici sa oldtimer vozilom imaju pravo na istureni šank u dužini vozila (vozilo ne smije biti veće dućine od 6 m, obavezan prilog ponudi fotografija)
 • svi korisnici koji u ponudi imaju piće moraju imati pića isključivo craft proizvodnje (pivo, rakija, gin, sokovi, izvorska voda)

Ostali uvjeti za sve korisnike:

– osigurati ponudu istovjetnu ponudi iz natječaja isključivo eko proizvoda bilo koje vrste; ponuda mora biti dostupna za cijelo radno vrijeme i u sve dane Manifestacije,

– raditi u radnom vremenu Manifestacije,

– poštivati ekskluzivnost sponzora Manifestacije

– svi korisnici kojima je potrebna el. energija imat će osiguran priključak na objektu, a unutarnje priključke trošila si osiguravaju samostalno o vlastitom trošku,

– svi korisnici montažnih objekata dužni su osigurati unutarnje osvjetljenje objekata i prigodno uređenje objekata uz poštivanje uputa izvršnih organizatora,

– ako Manifestacija bude otkazana prije samog početka, Grad Trilj se obvezuje vratiti korisnicima cjelokupan iznos plaćenog iznosa u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otkazivanju Manifestacije,

– ako se Manifestacija otkaže nakon što je već započela, Grad Trilj se obvezuje vratiti korisnicima iznos koji će se izračunati tako da se ukupni ponuđeni iznos podijeli s brojem dana Manifestacije, te dnevni iznos pomnoži s brojem otkazanih dana.

B) Podnošenje ponuda

Obrazac pisane ponude za ugostiteljstvo mora sadržavati:

 • Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe s OIB-om,
 • Kontakt podatke: adresa, e-mail, br. telefona i/ili mobitela,
 • Oznaku lokacije iz Sheme 1. za koju se podnosi ponuda,
 • Ponuđeni iznos korištenja izražen u eurima,
 • Presliku rješenja o upisu djelatnosti,
 • Detaljan opis ugostiteljske ponude (hrana – brza jela, slastice, piće),
 • Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu, sa svim traženim podacima i traženom

dokumentacijom.

Obrazac pisane ponude za drvene štandove i vlastite pokretne naprave mora sadržavati:

 • Naziv tvrtke, obrta, OPG-a s OIB-om i sjedištem,
 • Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
 • Kontakt podatke: ime i prezime, adresa, e-mail, broj dostupnog telefona i/ili mobitela,
 • Broj/oznaku lokacije iz Sheme 1. za koju se podnosi ponuda
 • Detaljan opis ponude (poželjno priložiti fotografije ponude),
 • Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom (u kW),
 • Dimenzije štanda ili vlastite pokretne naprave i fotografiju iste,
 • Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu sa svim traženim podacima i traženom

dokumentacijom.

 • Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja

Ponude se podnose Organizatoru, na adresu: GRAD TRILJ, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Ponude se šalju isključivo poštom sa povratnicom  sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ ‘’TRILJ EKO FESTIVAL 2024.  do 12. srpnja 2024. godine.

C) Odabir, objava rezultata natječaja i ugovaranje

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude. Rezultati natječaja utvrdit će se do 18. srpnja 2024. godine, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni na dostavljene kontakte isključivo elektroničkom poštom.

Rezultati natječaja objavljuju se na internet stranici Grada Trilja.

Ugostitelj ili trgovac se može prijaviti za jednu ili više lokacija. Za svaku lokaciju mora biti napisana posebna ponuda, a dokumentacija se prilaže samo uz jednu ponudu. Ugostitelj ili trgovac koji je podnio zahtjev/prijavu za više lokacija, može biti odabran za jednu ili više lokacija ovisno o utvrđenim kriterijima odabira, te broju pristiglih ponuda.

Uz ispunjenje ostalih (propisanih) uvjeta iz natječaja, najpovoljniji je ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine za pojedinu lokaciju. Ukoliko pristignu dvije identične ponude, s istim iznosom ponuđene zakupnine ponuditelji će biti pozvani da u roku dva dana po primitku obavijesti elektroničkom poštom, u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima temeljem kriterija utvrđenih ovim natječajem donosi Organizator. Odluka će se dostaviti odabranim ponuditeljima elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku, od dana otvaranja ponuda odnosno završetka natječaja, kojom će se pozvati odabrane ponuditelje – korisnik na sklapanje ugovora o korištenju s Gradom Triljom u roku 5 dana od dostave odluke o odabiru.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne bi sklopio ugovor u roku 7 dana od dostave odluke o odabiru, konkretna lokacija ponuditi će se prvom narednom rangiranom ponuditelju, e-poštom ili telefonom, koji je dužan očitovati se isti dan o prihvaćanju lokacije i sklopiti ugovor o zakupu u roku 3 dana. Postupak se može ponavljati do zadnjeg ponuditelja za određenu lokaciju odnosno ugovaranja zakupa za lokaciju.

Žalba (prigovor) uložena na odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja ne odgađa izvršenje odluke.

Organizator zadržava pravo poništiti dio natječaja ili cijeli natječaj ili ne odabrati ponudu bez odgovornosti prema sudionicima i bez posebnog obrazloženja odluke.

Ugovor o korištenju zaključuje se u pisanom obliku.

D) Ugovorne obveze ponuditelja – zakupnika

 1. Korisnik je obvezan po pozivu uplatiti ponuđeni iznos zakupnine (sa uključenim PDV-om) prije zaključivanja  ugovora u suprotnom se smatra da je odustao od sudjelovanja u natječaju odnosno zakupa,
 2. Korisnik ugovorom prihvaća sve uvjete navedene za pojedinu lokaciju/i ostale uvjete za sve zakupnike/,
 3. Korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svojem trošku,
 4. Korisnik je obvezan raditi u utvrđenom radnom vremenu manifestacije – vremenu koje je određeno za pojedinu lokaciju,
 5. Korisnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba osim vlastite tvrtke i/ili sponzora manifestacije,
 6. Korisnik je obvezan o vlastitom trošku održavati sigurnost, red i čistoću zakupljenog prostora/objekta.
 7. Korisnik javnu površinu ne smije dati drugom na korištenje niti se pravo korištenja može prenositi na  druge osobe,
 8. Korisnik je dužan u/na zakupljenom objektu omogućiti postavljanje promotivnih materijala sponzora Manifestacije,
 9. Korisnici montažnih objekata dužni su o vlastitom trošku osigurati unutarnje osvjetljenje objekta i prigodno uređenje (dekoraciju) prema uputama Organizatora,

10. Korisnik samostalno i o vlastitom trošku osigurava priključenje trošila unutar objekta,

11. Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi korisnik, koji je dužan vratiti  površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu, zabavne naprave održavati čiste i uredne

E) Komuniciranje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem. Upite slati na e-mail adresu: dora@yem.hr

F) Program manifestacije “ Trilj Eko Festival 2024. “

Program Manifestacije sa izvođačima i rasporedom događanja može se pratiti na mrežnim stranicama www.trilj.hr  i  www.visittrilj.com

 

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button