Vijesti

Novi projekt Udruge Srma ”S mladima za budućnost mladih”

Projekt ”S mladima za budućnost mladih” Udruga Srma iz Sinja provodi na području Cetinske krajine tijekom 2024.g. Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Jedan je to od 26 projekta koji su odobreni za Prioritetno područje P.3. Mladi u ruralnim sredinama u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ciljevi projekta su: poboljšanje kvalitete života mladih, integriranje mladih u život lokalne zajednice kroz volontiranje, ekološke aktivnosti, očuvanje lokalnih vrijednosti, informiranje o potencijalima slobodnog vremena, osposobljavanje, aktivno sudjelovanje u stvaranju inovativnih sadržaja za integriranje mladih, istraživanje stavova mladih kroz anketiranje.

Cilj projekta je poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema, podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici, poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih. Cilj je i pridonijeti stvaranju uvjeta za ostanak mladih u ruralnim sredinama i osiguravanje pretpostavki za povratak mladih u ruralne sredine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancira provedbu projekta sa 13.000,00 eura. Projekt se provodi u partnerstvu sa 6 gradova i općina: Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Općina Hrvace, Općina Otok i Općina Dicmo na čijem će se području odvijati aktivnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA ”S MLADIMA ZA BUDUĆNOST 2”

ANKETA O TEMI ”ŠTO MLADI RADE ZA ZELENU EUROPU?” istraživanje o uključenosti mladih u zelene teme Europe

AKTIVNOSTI ZA SLOBODNO VRIJEME – Promocija zdravih stilova života i integriranja mladih u aktivnosti lokalnih dionika – tisak i distribucija kataloga ”AKTIVNOSTI ZA MLADE 2024./25.” s informacijama o dostupnim sportskim, kulturnim i drugim sadržajima za mlade u Cetinskoj krajini, po Gradovima i Općinama.

PREZANTACIJE SREDNJOŠKOLCIMA za učenike 2. razreda 4 srednje škole u Sinju – mogućnosti slobodnog vremena i volontiranja kroz Lokalni volonterski centar Sinj kao model stjecanja radnog i životnog iskustva i podizanja kvalitete života mladih.

ONLINE PREDSTAVLJANJE 6 MLADIH VOLONTERA – PROMOCIJA VOLONTIRANJA MLADIH kroz predstavljanje volontera s područja 6 Gradova i Općina.

VOLONTIRANJEM DO RADNOG I ŽIVOTNOG ISKUSTVA – U 8 PROGRAMA VOLONTIRANJA ZA MLADE – VOZAM Uključenje mladih osoba u volontiranje: organizacija i provedba javnih volonterskih akcija, volontiranje na humanitarnim akcijama, obilježavanje Međunarodnog dana volontera, provedba kreativnih radionica za djecu, posjete i pomoć starijima u njihovim domovima, volontiranje u pravnom savjetovalištu, pomoć u učenju za učenike, volonterske aktivnosti i programi dr. lokalnih organizatora volontiranje kroz umrežavanje preko Lokalnog volonterskog centra Sinj.

PRIPREMA MLADIH ZA AKTIVAN PRIJELAZ IZ ŠKOLSKOG U RADNI STATUS – 12 prezentacija ”Potencijali samozapošljavanja mladih kroz turističke, poduzetničke i poljoprivredne kapacitete Cetinske krajine” za učenike 3. i 4. završnih razreda u 4 srednje škole u Sinju.

FORMALNIM OBRAZOVANJEM DO VEĆIH PRILIKA ZA ZAPOSLENJE

Za mlade osobe zahvaćene siromaštvom iz NEET kategorije kroz programe učilišta osigurano obrazovanje ili osposobljavanje za tražena zanimanja na tržištu rada.

LOKALNE VRIJEDNOSTI ZA BUDUĆNOST – lokalne grupe mladih odabrale vrijednosti koje žele njegovati za budućnost. Ideje objavljene u edukativnoj brošuri ”MLADI – Moje Lokalne Atrakcije – Domaće Inspiracije”.

JAVNA KAMPANJA ZA PRAVA MLADIH – Provedba 6 javnih akcija kojima je cilj promocija i zaštita prava mladih (Svjetski dan socijalne pravde – 20.2. humanitarna akcija; Svjetski dan šuma i gorana 21.3.; Europski dan parkova – 24.5.; ”Zasadi drvo, ne budi panj!” – priključenje nacionalnoj kampanji sadnje drveća na području Cetinske krajine – ”Mladi sade mlada stabla” – u dvorištima vrtića, osnovnih škola i drugih lokanih ustanova; Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25.11.; obilježavanje Međunarodnog dana volontera 5.12. u 6 partnerskih gradova i općina podjelom kataloga ”Aktivnosti za mlade 24./25.” tijekom javnih akcija).

”Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.“

S poštovanjem

Snježanka Jadrijević

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button