Vijesti

Obavijest o lokacijama i radnom vremenu mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.

Prvog radnog dana u mjesecu mobilno reciklažno dvorište će se nalaziti na sljedećim lokacijama:

  • 8:00 sati – Maovice (kod Pošte) za korisnike sa područja Maovica i Otišića

  • 9:00 sati – Podosoje (kod Cetinke) za korisnike sa područja Podosoja

  • 10:00 sati – Garjak (kod Škrbića) za korisnike sa područja Garjaka

  • 12:00 sati – Vinalić (kod Pošte) za korisnike sa područja Vinalića

  • 13:00 sati – Ježević (kod škole) za korisnike sa područja Ježevića i Koljana

  • 14:00 sati – Kosore (radna zona Kosore) za korisnike sa područja Kosora

Ostalih radnih dana mobilno reciklažno dvorište će se nalaziti u Vrlici kod Dalmatinke te će svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati biti na usluzi korisnicima.

U ukupno 16 zelenih otoka, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i bio otpad.

Lokacije zelenih otoka nalaze se na sljedećim lokacijama:

Vrlika (3) – kod škole, na ulazu u Vrliku iz smjera Knina, na ulazu u Vrliku iz smjera Sinja

Kosore (3) – u radnoj zoni, Lelasi, Mišine

Maovice (3) – kod škole, Milkovići, Donje Maovice

Vinalić (2) – kod škole, Balek

Podosoje (2) – kod škole, Cetinka

Ježević (1) – kod pošte

Garjak (1) – Škrbići

Kukar (1) – Batovanje

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Vrlici.

Stoga komunalno poduzeće Eko Vrlika d.o.o. uz račune šalje edukativne materijale korisnicima kako bi se educirali da pravilno razdvajaju otpad i na taj način smanjuju onečišćenje vode i zraka te štede skupi deponijski prostor.

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button