Vijesti

Objavljen LAG natječaj za provedbu mjere 1.1.2. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“  objavljuje 28. lipnja 2019. godine, Natječaj za provedbu Mjere 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.564.240,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000 eura odnosno 111.382,50 kuna, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Cetinska krajina“, što uključuje gradove Sinj, Trilj i Vrliku, te općine Hrvace i Otok.

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

  1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  4. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-ck.hr (LAG Natječaj).

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1.2. traje od 15. srpnja 2019. godine do 14. kolovoza 2019. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima je objavljen na stranici LAG-a „Cetinska krajina“
www.lag-ck.hr/pocetna/natjecaji/lag-natjecaj-mjera-1-1-2.

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button