Vijesti

Objavljena lista za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove.

Na Internet stranicama Grad Sinja je izašla obavijest o Prijedlogu liste kandidata za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove.

Obavijest glasi:

“Sukladno odredbama iz Natječaja za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove, Komisija za provedbu postupka dodjele potpora Grada Sinja objavljuje Prijedlog liste kandidata za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove obranjene u 2017. i 2018. godini.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata za dodjelu potpora u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Sinja.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnica u roku 30 dana od isteka roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna“.

Koncem prošle godine, na prijedlog Kluba vijećnika MOST-a i Inicijatora ideje za dodjelu potpora diplomantima i doktorandima gradskog vijećnika Jošk Kontića, sinjsko Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik prema kojemu će autori diplomskih i doktorskih radova koji se izričito odnose na društvena pitanja Grada Sinja, biti nagrađivani jednokratnim potporama u iznosima do 10 tisuća kuna.

Tijekom rasprave na ovoj točki dnevnog reda je prihvaćen i amandman gradskog vijećnika Stipe Perića (HDZ) da se Pravilnik primjeni i na 2017. godinu.

Pravo na potporu u iznosu do 5 tisuća kuna ostvaruje se obranom diplomskog rada kojim se stječe akademsko zvanje magistra struke, magistra inženjera struke, doktora struke, sveučilišnog specijalista i stručnog specijalista, dok se pravo na naknadu u iznosu do 10 tisuća kuna ostvaruje obranom doktorskog rada kojim se stječe akademsko zvanje doktora znanosti ili doktora umjetnosti.

Liste:

Lista-kandidata_1

Lista-kandidata_2

 

Povezani članci

Back to top button